*alt_site_homepage_image*

Operacijų vadovo sprendimai

decoration
2022 m. sprendimai

2022-04-29

Sprendimas Nr. V-847 dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios

Sprendimas Nr. 6-1197 dėl kai kurių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojo - valstybės ektremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatoriaus sprendimų pripažinimo netekusiais galios


2022-04-20

Sprendimas Nr. V-790 dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų pakeitimo


2022-04-14

Sprendimas Nr. V-757 dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo


2022-04-08

Sprendimas Nr. V-739 dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-738 dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-737 dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-736 dėl pirminio profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-735 dėl ūkinės veiklos vykdymo sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-734 dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų pakeitimo


2022-04-01

Sprendimas Nr. V-681 dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-680 dėl sustiprintos kontrolės sausumos patekimo į šalį vietose pripažinimo netekusiu galios

Sprendimas Nr. V-677 dėl keleivių vežimo paslaugų teikimo sąlygų pakeitimo


2022-03-31

Sprendimas Nr. V-676 dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-675 dėl pirminio profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-674 dėl tęstinio profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-673 dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos ir prekybos vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-672 dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-671 dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-670 dėl ekstremaliosios situacijos metu taikomų apribojimų laikymosi kontrolės pakeitimo

Sprendimas Nr. V-669 dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-668 dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-667 dėl ūkinės veiklos vykdymo sąlygų pakeitimo


2022-03-30

Sprendimas Nr. V-654 dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose pakeitimo

Sprendimas Nr. V-653 dėl keleivių duomenų visuomenės sveikatos tikslais surinkimo organizuojant ir vykdant keleivių vežimą tarptautinio susisiekimo maršrutais pripažinimo netekusiu galios


2022-03-15

Sprendimas Nr. V-553 dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-551 dėl Gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo


2022-03-10

Sprendimas Nr. V-509 dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės pripažinimo netekusiu galios


2022-03-07

Sprendimas Nr. V-492 dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-489 dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo


2022-03-02

Sprendimas Nr. V-452 dėl Gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, sąrašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas Nr. V-451 dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo


2022-02-24

Sprendimas Nr. V-421 dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

Sprendimas Nr. V-420 dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo


2022-02-23

Sprendimas Nr. V-404 dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose pakeitimo

Sprendimas Nr. V-403 dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo

Sprendimas Nr. V-401 dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose pakeitimo

Sprendimas Nr. V-397 dėl darbo organizavimo VŠĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje įsteigtoje „Karštojoje linijoje 1808“ pakeitimo

Sprendimas Nr. V-394 dėl gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, sąrašo patvirtinimo pakeitimo


2022-02-22

Sprendimas Nr. V-387 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkių valdymo pakeitimo

Sprendimas Nr. V-385 dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-384 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų ir protrūkių tyrimo ugdymo įstaigose pakeitimo

Sprendimas Nr. V-383 dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos pakeitimo

Sprendimo Nr. V-382 dėl pirminio profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-381 dėl sąlytį turėjusių asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose izoliavimo patalpose pripažinimo netekusiu galios

Sprendimas Nr. V-380 dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-378 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pripažinimo netekusiu galios

Sprendimas Nr. V-377 dėl užsieniečių, atvykstančių į Lietuvos Respubliką studijų tikslais, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pripažinimo netekusiu galios

Sprendimas Nr. V-375 dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės pakeitimo


2022-02-17

Sprendimas Nr. V-352 dėl reitųjų SARS-COV-2 antigeno testų, kuriems naudojami seilių ėminiai, naudojimo ugdymo įstaigose pakeitimo

Sprendimas Nr. V-351 dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose pakeitimo

Sprendimas Nr. V-341 dėl reikalavimų tarptautinius komercinius vežimus vykdantiems vežėjams pakeitimo

Sprendimas Nr. V-339 dėl keleivių duomenų visuomenės sveikatos tikslais surinkimo organizuojant ir vykdant keleivių vežimą tarptautinio susisiekimo maršrutais pakeitimo


2022-02-15

Sprendimas Nr. V-329 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo

Sprendimas Nr. V-328 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkių valdymo pakeitimo


2022-02-11

Sprendimas V-309 dėl keleivių vežimo paslaugų teikimo sąlygų pakeitimo

Sprendimas V-308 dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų pakeitimo

Sprendimas V-307 dėl ūkinės veiklos vykdymo sąlygų pakeitimo

Sprendimas dėl Nr. V-306 dėl gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, sąrašo patvirtinimo pakeitimo  


2022-02-09

Sprendimas Nr. V-1336 dėl tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo


2022-02-08

Sprendimas Nr. V-259 dėl gyvybiškai savrbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ektremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, sąrašo patvirtinimo pakeitimo


2022-02-04

Sprendimas Nr. V-257 dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo“ pakeitimo

Sprendimas Nr. V-251 dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo

Sprendimas Nr. V-250 dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų pakeitimo


2022-02-03

Sprendimas Nr. V-246 dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-245 dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-242 dėl tęstinio profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-240 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo

Sprendimas Nr. V-238 dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo


2022-02-02

Sprendimas Nr. V-212 dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo

Sprendimas Nr. V-209 dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose pakeitimo


2022-01-31

Sprendimas Nr. V-196 dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo


2022-01-28

Sprendimas Nr. V-183 dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-180 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo


2022-01-27

Sprendimas Nr. V-158 dėl gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo


2022-01-21

Sprendimas Nr. V-122 dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo


2022-01-20

Sprendimas Nr. V-121 dėl savikontrolei skirtų greitųjų antigeno testų paskirstymo

Sprendimas Nr. V-120 dėl respiratorių paskirstymo 

Sprendimas Nr. V-119 dėl gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, sąrašo patvirtinimo


2022-01-19

Sprendimas Nr. V-107 dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose pakeitimo

Sprendimas Nr. V-99 dėl pavedimo vykdyti Lietuvos Respublikoje aptinkamų pavojingų SARS-COV-2 viruso mutacijų epidemiologinę kontrolę“ pripažinimo netekusiu galios


2022-01-14

Sprendimas Nr. V-77 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo

Sprendimas Nr. V-73 dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo

Sprendimas Nr. V-68 dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas Nr. V-67 dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-66 dėl kvėpavimo takų asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros bei stacionariose ir nestacionariose su apgyvendinimu susijusiose socialinių paslaugų įstaigose pagal saugumo lygius


2022-01-12

Sprendimas Nr. V-45 dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose pakeitimo


2022-01-07

Sprendimas Nr. V-11 dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo pakeitimo

2021 m. sprendimai

2021-12-30

Sprendimas Nr. V-2972 dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo


2021-11-29

Sprendimas Nr. V-2956 dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2951 dėl ekstremaliosios situacijos metu taikomų apribojimų laikymosi kontrolės pakeitimo


2021-12-27

Sprendimas Nr. V-2940 dėl skiepiijmo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina paslaugų teikimo bei informacijos skelbimo pakeitimo


2021-12-22

Sprendimas Nr. V-2914 dėl tyrimų dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2904 dėl asmenų atitikties kreiterijams patvirtinimo pakeitimo


2021-12-16

Sprendimas Nr. V-2859 dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo


2021-12-15

Sprendimas Nr. V-2851 dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo


2021-12-10

Sprendimas Nr. V-2803 dėl savivaldybių visuomenės sveikatos biurų dalyvavimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų ir protrūkių tyrime pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2802 dėl pavedimo vykdyti Lietuvos Respublikoje aptinkamų pavojingų SARS-CoV-2 viruso mutacijų epidemiologinę kontrolę pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2792 dėl skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina paslaugų teikimo bei informacijos skelbimo

Sprendimas Nr. V-2787 dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose pakeitimo


2021-12-03

Sprendimas Nr. V-2754 dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo

Spredimas Nr. V-2743 dėl greitųjų SARS-COV-2 antigeno testų, kuriems naudojami seilių ėminiai, naudojimo ugdymo įstaigose

Sprendimas Nr. V-2738 dėl laboratorinius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, pirmines ambulatorines ir kai kurias specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, mobilių punktų ir karščiavimo klinikų darbo laiko ir darbo organizavimo tam tikromis dienomis


2021-11-30

Sprendimas Nr. V-2719 dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo


2021-11-29

Sprendimas Nr. V-2712 dėl pavedimo vykdyti Lietuvos Respublikoje aptinkamų pavojingų SARS-CoV-2 viruso mutacijų epidemiologinę kontrolę


2021-11-26

Sprendimas Nr. V-2696 dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2694 dėl ūkinės veiklos vykdymo sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2682 dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2681 dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo


2021-11-24

Sprendimas Nr. V-2662 dėl laboratorinius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, pirmines ambulatorines ir kai kurias specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, mobilių punktų ir karščiavimo klinikų darbo laiko ir darbo organizavimo tam tikromis dienomis pripažinimo netekusiu galios


2021-11-18

Sprendimas Nr. V-2629 dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2625 dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2621 dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo


2021-11-17

Sprendimas Nr. V-2609 dėl pacientų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), simptominio gydymo paslaugų organizavimo palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose pakeitimo


2021-11-15

Sprendimas Nr. V-2584 dėl pacientų, sergančių COVID-19 liga (koronavisuos infekcija), simptominio gydymo paslaugų organizavimo palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2582 dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo


2021-11-12

Sprendimas Nr. V-2564 dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2561 dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2560 dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2559 dėl pirminio profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2558 dėl tęstinio profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo


2021-11-11

Sprendimas Nr. V-2552 dėl  valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2551 dėl ūkinės veiklos vykdymo sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2550 dėl keleivių vežimo paslaugų teikimo sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2548 dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo


2021-11-09

Sprendimas Nr. V-2528 dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo

Pavyzdinė sutikimo / nesutikimo dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti forma


2021-11-09

Sprendimas Nr. V-2520 dėl pacientų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), simptominio gydymo paslaugų organizavimo palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose pakeitimo


2021-11-05

Sprendimas Nr. V-2481 dėl pacientų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), tolimesnio simptominio gydymo paslaugų organizavimo


2021-11-04

Sprendimas Nr. V-2463 dėl pacientų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), simptominio gydymo paslaugų organizavimo palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose


2021-10-29

Sprendimas Nr. V-2452 dėl laboratorinius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, pirmines ambulatorines ir kai kurias specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, mobilių punktų, karščiavimo klinikų ir vaistinių darbo laiko ir darbo organizavimo tam tikromis dienomis pakeitimo


2021-10-28

Sprendimas Nr. V-2438 dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose pakeitimo


2021-10-27

Sprendimas Nr. V-2431 dėl laboratorinius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, pirmines ambulatorines ir kai kurias specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, mobilių punktų, karščiavimo klinikų ir vaistinių darbo laiko ir darbo organizavimo tam tikromis dienomis


2021-10-20

Sprendimas Nr. V-2369 dėl informacijos apie COVID-19 liga sergančių pacientų gydymui turimų resursų rinkimo“ pakeitimo


2021-10-19

Sprendimas Nr. V-2360 dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2359 dėl ekstremaliosios situacijos metu taikomų apribojimų laikymosi kontrolės“ pakeitimo


2021-10-18

Sprendimas Nr. V-2345 dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2344 dėl pirminio profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2343 dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2342 dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose pakeitimo


2021-10-15

Sprendimas Nr. V-2313 dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2295 dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2292 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkių valdymo pakeitimo


2021-10-12

Sprendimas Nr. V-2273 dėl infekcijų plitimo ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas skelbimo tvarkos


2021-10-10

Sprendimas Nr. V-2252 dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų pakeitimo


2021-10-06

Sprendimas Nr. V-2250 dėl ūkinės veiklos vykdymo sąlygų pakeitimo


2021-10-05

Sprendimas Nr. V-2245 dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo


2021-09-30

Sprendimas Nr. V-2199 dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2197 dėl tęstinio profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2196 dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2195 dėl ekstremaliosios situacijos metu taikomų apribojimų laikymosi kontrolės pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2194 dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2193 dėl ūkinės veiklos vykdymo sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2192 dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų pakeitimo


2021-09-29

Sprendimas Nr. V-2189 dėl ekstremaliosios situacijos metu taikomų apribojimų laikymosi kontrolės pakeitimo


2021-09-28

Sprendimas Nr. V-2164 dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo


2021-09-27

Sprendimas Nr. V-2159 dėl valstybės biudžeto lėšomis įsigytų vakcinų nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir skiepijimui reikalingų priemonių paskirstymo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2160 dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose pakeitimo


2021-09-20

Sprendimas Nr. V-2111 dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2110 dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2109 dėl pirminio profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2105 dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo namuose COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems asmenims organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo


2021-09-14

Sprendimas Nr. V-2079 dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2071 dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo


2021-09-13

Sprendimas Nr. V-2064 dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo


2021-09-10

Sprendimas Nr. V-2063 dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2062 dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2061 dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2060 dėl viešjo transporto bei keleivių vežimo specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais paslaugų teikimo sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2059 dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2058 dėl paslaugų, teikiamų kontaktiniu būdu, parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų, laisvalaikio ir pramogų vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų paslaugų teikimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2055 dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo pakeitimo 

Sprendimas Nr. V-2052 dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2050 dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo


2021-09-06

Sprendimas Nr. V-2003 dėl darbo organizavimo VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje įsteigtoje „Karštojoje linijoje 1808“ pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1999 dėl užsieniečių, neteisėtai kirtusių Lietuvos Respublikos valstybės sieną, kuriems patvirtinta lengva COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) forma, kurie įtariami, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), arba kurie turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo organizavimo laisvės atėmimo vietų ligoninėje pakeitimo


2021-09-03

Sprendimas Nr. V-1995 dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų pakeitimo


2021-09-01

Sprendimas Nr. V-1978 dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo


2021-08-30

Sprendimas Nr. V-1965 dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1963 dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1961 dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydžio nustatymo


2021-08-27 

Sprendimas Nr. V-1945 dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo pakeitimo


2021-08-25

Sprendimas Nr. V-1931 dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1929 dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų pakeitimo


2021-08-24

Sprendimas Nr. V-1927 dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose


2021-08-20

Sprendimas Nr. V-1908 dėl formaliojo profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1907 dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1904 dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1903 dėl ikimkyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1899 dėl paslaugų, teikiamų kontaktiniu būdu, parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų, laisvalaikio ir pramogų vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų paslaugų teikimo būtinų sąlygų pakeitimo


2021-08-18

Sprendimas Nr. V-1892 dėl paslaugų, teikiamų kontaktiniu būdu, parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų, laisvalaikio ir pramogų vietų, lošimo namų (Kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų paslaugų teikimo būtinų sąlygų pakeitimo

Spendimas Nr. V-1889 dėl aplinkos paviršių tyrimų organizavimo ir vykdymo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose pripažinimo netekusiu galios


2021-08-17

Sprendimas Nr. V-1873 dėl ekstremaliosios situacijos metu taikomų apribojimų laikymosi kontrolės pakeitimo


2021-08-16 

Sprendimas Nr. V-1896 dėl užsieniečių, neteisėtai kirtusių Lietuvos Respublikos valstybės sieną, kuriems patvirtinta lengva COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) forma, kurie įtariamai, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), arba kurie turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo organizavimo viešoje įstaigoje Švenčionių rajono ligoninėje


2021-08-13

Sprendimas nr. V-1866 dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1864 dėl paslaugų, teikiamų kontaktiniu būdu, parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų, laisvalaikio ir pramogų vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų paslaugų teikimo būtinų sąlygų

Sprendimas nr. V-1863 dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų

Sprendimas nr. V-1861 dėl pavedimo vykdyti Lietuvos Respublikoje aptinkamų pavojingų SARS-COV-2 viruso mutacijos nustatymą ir epidemiologinę kontrolę“ pripažinimo netekusiu galios

Sprendimas nr. V-1860 dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-1854 dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo


2021-08-06

Sprendimas nr. V-1827 dėl užsieniečių, neteisėtai kirtusių Lietuvos Respublikos valstybės sieną, kuriems patvirtinta lengva COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) forma, kurie įtariami, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), arba kurie turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo organizavimo laisvės atėmimo vietų ligoninėje


2021-08-05

Sprendimas nr. V-1805 dėl pagal pilną vakcinacijos schemą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina paskiepytų suaugusiųjų asmenų, kuriems socialinės globos įstaigose teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos, imuninės būklės tyrimo organizavimo ir vykdymo


2021-08-02

Sprendimas nr. V-1792 dėl pavedimo vykdyti Lietuvos Respublikoje aptinkamų pavojingų SARS-COV-2 viruso mutacijos nustatymą ir epidemiologinę kontrolę

Sprendimas nr. V-1789 dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius pakeitimo

Sprendimas nr. V-1785 dėl pavedimo vykdyti Lietuvos Respublikoje aptinkamų pavojingų SARS-COV-2 viruso mutacijos nustatymą ir epidemiologinę kontrolę pakeitimo


2021-06-30

Sprendimas nr. V-1573 dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1572 dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios

Sprendimas nr. V-1571 dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1569 dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-1567 dėl užsieniečių, atvykstančių į Lietuvos Respubliką studijų tikslais, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo

Sprendimas nr. V-1565 dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose pakeitimo

Sprendimas nr. V-1565 dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose pakeitimo

Sprendimas nr. V-1564 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-1563 dėl paslaugų, teikiamų kontaktiniu būdu, parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų, laisvalaikio ir pramogų vietų, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų paslaugų teikimo būtinų sąlygų

Sprendimas nr. V-1559 dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1558 dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1557 dėl atsitiktinės atvykstančiųjų kontrolės prie išorinių Lietuvos sienų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1554 dėl sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 teikimą organizuojančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos koordinatoriaus skyrimo, sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 teikimo organizavimo koordinacinės grupės sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-1553 dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1552 dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

Sprendimas nr. V-1551 dėl formaliojo profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1550 dėl būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo procedure pakeitimo

Sprendimas nr. V-1549 dėl asmenų vežimo į vakcinacijos nuo COVID-19 (koronaviruso infekcijos) vietą ir iš jos būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1548 dėl keliavimo miesto, tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais bei specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1547 dėl ūkinės veiklos vykdymo sąlygų

Sprendimas nr. V-1545 dėl karantino režimo priemonių laikymosi kontrolės pakeitimo

Sprendimas nr. V-1544 dėl būtinų sąlygų vykdant tarptautinius skrydžius

Sprendimas nr. V-1543 dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės

Sprendimas nr. V-1542 dėl keleivių duomenų visuomenės sveikatos tikslais surinkimo organizuojant ir vykdant keleivių vežimą tarptautinio susisiekimo maršrutais

Sprendimas nr. V-1541 dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius pakeitimo

Sprendimas nr. V-1540 dėl kraujo donorystės įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje pakeitimo

Sprendimas nr. V-1539 dėl darbo organizavimo VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje įsteigtoje „karštojoje linijoje 1808“ pakeitimo

Sprendimas nr. V-1538 dėl tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos pakeitimo

Sprendimas nr. V-1537 dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo socialines paslaugas teikiančiose įstaigose pagal saugumo lygius pakeitimo

Sprendimas nr. V-1536 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-1535 dėl sąlytį turėjusių asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose izoliavimo patalpose pakeitimo

Sprendimas nr. V-1534 dėl asmenų, kuriems taikoma izoliacija ir COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančių asmenų pervežimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-1533 dėl asmenų teisės į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-1532 dėl užsieniečių, neteisėtai atvykusių į Lietuvos Respubliką ir prieglobsčio prašytojų priėmimo ir apgyvendinimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1531 dėl tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti pakeitimo

Sprendimas nr. V-1525 dėl leidimų užsieniečiams išimtiniais atvejais atvykti į Lietuvos Respubliką išdavimo reikalavimų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1517 dėl pavedimo vykdyti Lietuvos respublikoje aptinkamų pavojingų SARS-COV-2 viruso mutacijos nustatymą ir epidemiologinę kontrolę pakeitimo

Sprendimas nr. V-1546 dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų

Įsakymas nr. V-1555 dėl įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimo

Priedas


2021-06-16

Sprendimas nr. V-1417 dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1416 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-1415 dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-1414 dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose pakeitimo

Sprendimas nr. V-1411 dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1410 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-1409 dėl asmenų teisės į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-1408 dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1407 dėl vaikų stovyklų veiklų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

Sprendimas nr. V-1406 dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1405 dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1404 dėl egzaminų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1403 dėl transporto priemonių vairavimo praktinių mokymų ir tansporto priemonių vairavimo praktikos egzaminų organizavimo būtinų sąlygų pripažinimo netekusiu galios

Sprendimas nr. V-1402 dėl formaliojo profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo


2021-06-11

Sprendimas nr. V-1382 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo


2021-06-04

Sprendimas nr. V-1339 dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronavirso infekcijos) organizavimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-1338 dėl aplinkos paviršių tyrimų organizavimo ir vykdymo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose pakeitimo

Įsakymas nr. V-1333 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo

Įsakymas nr. V-1332 dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-1331 dėl darbo organizavimo VšĮ kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje įsteigtoje „Karštojoje linijoje 1808“ pakeitimo


2021-05-31

Sprendimas nr. V-1267 dėl būtinų sąlygų prekybos vietoms pakeitimo

Sprendimas nr. V-1265 dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų pakeitimo

Įsakymas nr. V-1264 dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Sprendimas nr. V-1263 dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo

Sprendimas nr. V-1262 dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių bei privataus sektoriaus darbo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1261 dėl vaikų stovyklų veiklų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 

Sprendimas nr. V-1260 dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1259 dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1258 dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1257 dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1256 dėl laisvalaikio, sporto įrenginių eksploatavimo, sporto klubų, kūno rengybos centrų, pramogų, poilsio, baseinų, pirčių, diskotekų, šokių salių paslaugų būtinų sąlygų 

Sprendimas nr. V-1255 dėl kino teatrų ir kino klubų paslaugų teikimo bei kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1254 dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savikontrolę greitaisiais antigeno testais ugdymo įstaigose pakeitimo

Sprendimas nr. V-1253 dėl kultūros įstaigų, bibliotekų, valstybės archyvų skaityklų, pažintinių ir mokomųjų takų, parkų, muziejų, galerijų ir kitų ekspozicinių erdvių, zoologijos ir botanikos sodų lankymo, kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvų repeticijų vykdymo ir ekskursijų būtinų sąlygų

Sprendimas nr. V-1251 dėl keliavimo miesto, tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais bei specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais būtinų sąlygų

Sprendimas nr. V-1250 dėl egzaminų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1249 dėl transporto priemonių vairavimo praktinių mokymų ir transporto priemonių vairavimo praktikos egzaminų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1248 dėl formaliojo profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1247 dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1246 dėl mokinių užimtumo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1245 dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo

Sprendimas nr. V-1244 dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1242 dėl asmenų teisės į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinimo“ pakeitimo

Sprendimas nr. V-1241 dėl lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veiklos būtinų sąlygų pakeitimo


2021-05-28

Sprendimas nr. V-1239 dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo

Įsakymas nr. V-1238 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-1237 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo

Įsakymas nr. V-1236 asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-1235 dėl užsieniečių, atvykstančių į Lietuvos Respubliką studijų tikslais, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-1234 dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose pakeitimo

Sprendimas nr. V-1230 dėl pasimatymų pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose organizavimo ir vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo


2021-05-21

Sprendimas nr. V-1186 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-1185 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-1184 dėl kino teatrų ir kino klubų paslaugų teikimo bei kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1183 dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų ir pratybų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1182 dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostose pakeitimo

Sprendimas nr. V-1181 dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), asmnų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcijsa), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-1179 dėl pažintinių ir mokomųjų takų, parkų, muziejų, galerijų ir kitų ekspozicinių erdvių, zoologijos ir botanikos sodų, esančių atvirose lauko erdvėse, lankymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1178 dėl muziejų, galerijų ir kitų ekspozicinių erdvių, zoologijos ir botanikos sodų, esančių uždarose erdvėse, lankymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1177 dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savikontrolę greitaisiais antigeno testais ugdymo įstaigose pakeitimo

Sprendimas nr. V-1175 dėl transporto priemonių vairavimo praktinių mokymų ir transporto priemonių vairavimo praktikos egzaminų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1174 dėl formaliojo profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1173 dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1172 dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1171 dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1170 dėl ekskursijų organizavimo būtinų sąlygų

Sprendimas nr. V-1169 dėl sporto įrenginių eksploatavimo, sporto klubų, kūno rengybos centrų paslaugų teikimo uždarose erdvėse būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1168 dėl vaikų stovyklų veiklų organizavimo būtinų sąlygų

Sprendimas nr. V-1167 dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1157 dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1151 dėl asmenų teisės į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-1149 dėl lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veiklos būtinų sąlygų

Sprendimas nr. V-1148 dėl kino teatrų ir kino klubų paslaugų teikimo bei kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo pakeitimo

Sprenidmas nr. V-1143 dėl laboratorinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos užsakymų ir atsakymų pateikimo į elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą pakeitimo


2021-05-20

Sprendimas nr. V-1138 dėl leidimo teikti Lietuvos Respublikos rinkai ir pradėti naudoti profesionaliam naudojimui skirtus greituosius antigeno testus, pritaikytus naudoti savikontrolės tikslais, išdavimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-1137 dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo


2021-05-14

Sprendimas nr. V-1105 dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1103 dėl kino teatrų ir kino klubų paslaugų teikimo bei kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų paketimo

Sprendimas nr. V-1101 dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių bei privataus sektoriaus darbo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-1098 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-1089 dėl kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvų repeticijų vykdymo būtinų sąlygų


2021-05-12

Sprendimas nr. V-1074 dėl pavedimo vykdyti Lietuvos Respublikoje aptinkamų pavojingų SARS-COV-2 viruso mutacijos nustatymą ir epidemiologinę kontrolę pakeitimo


2021-05-04

Įsakymas nr. V-1024 dėl profesionaliam naudojimui skirtų greitųjų SARS-COV-2 antigeno testų vertinimo ir naudojimo savikontrolės tikslais tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-1023 dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose pakeitimo

Sprendimas nr. V-1022 dėl pavedimo perduoti pulsoksimetrų komplektus pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms

Sprendimas nr. V-1021 dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savikontrolę greitaisiais antigeno testais ugdymo įstaigose


2021-04-23

Įsakymas nr. V-922 dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-921 dėl užsienniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviiruso infekcijos) atlikimo pakeitimo 

Sprendimas nr. V-920 dėl keleivių duomenų visuomenės sveikatos tikslais surinkimo organizuojant ir vykdant keleivių vežimą tarptautinio susisiekimo maršrutais pakeitimo

Sprendimas nr. V-919 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-918 dėl tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo paketimo

Sprendimas nr. V-917 dėl sporto, laisvalaikio ir pramogų atvirose erdvėse teikimo būtinųjų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-916 dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-915 dėl sporto įrenginių eksploatavimo, sporto klubų, kūno rengybos centrų paslaugų teikimo uždarose erdvėse būtinų sąlygų


2021-04-22

Sprendimas nr. V-891 dėl asmenų teisės į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinimo

Sprendimas nr. V-890 dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose pakeitimo


2021-04-20

Sprendimas nr. V-880 dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-878 dėl sporto, laisvalaikio ir pramogų atvirose erdvėse teikimo būtinųjų sąlygų pakeitimo


2021-04-16

Sprendimas nr. V-859 dėl konsultacijų ir egzaminų baigiamųjų klausių mokiniams organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-856 dėl būtinų sąlygų prekybos vietoms pakeitimo

Sprendimas nr. V-855 dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-854 dėl kino teatrų ir klubų paslaugų teikimo bei kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų

Sprendimas nr. V-853 dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų ir pratybų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Įsakymas nr. V-852 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo


2021-04-12

Sprendimas nr. V-787 dėl asmenų vežimo į vakcinacijos nuo Covid-19 (koronaviruso infekcijos) vietą ir iš jos būtinų sąlygų

Sprendimas nr. V-786 dėl karantino režimo priemonių laikymosi kontrolės pakeitimo

Sprendimas nr. V-785 dėl aplinkos paviršių tyrimų organizavimo ir vykdymo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose


2021-04-10

Sprendimas nr. V-777 dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose pakeitimo


2021-04-09

Įsakymas nr. V-775 dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-774 dėl pavedimo perduoti vakcinas nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir skiepijimui skirtas priemones asmens sveikatos priežiūros įstaigoms

Sprendimas nr. V-769 dėl asmenų sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmneų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-768 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-767 dėl reikalavimų tarptautinius komercinius vežimus vykdantiems vežėjams pakeitimo

Sprendimas nr. V-766 dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose pakeitimo

Įsakymas nr. V-765 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-763 dėl vaistinių preparatų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms

Sprendimas nr. V-762 dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-761 dėl konsultacijų baigiamųjų klasių mokiniams organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-754 dėl neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-751 dėl pasirengimo vakcinacijai Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pakeitimo


2021-04-08

Sprendimas nr. V-748 dėl pavedimo vykdyti Lietuvos Respublikoje aptinkamų pavojingų SARS-COV-2 viruso mutacijos nustatymą ir epidemiologinę kontrolę pakeitimo

Sprendimas nr. V-746 dėl tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-744 valstybės biudžeto lėšomis įsigytų vakcinų nuo Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) perskirstymo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms

Sprendimas nr. V-743 dėl sporto, laisvaliakio ir pramogų atvirose erdvėse teikimo būtinųjų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-742 dėl bibliotekų ir valstybės archyvų skaityklų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų pakeitimo


2021-04-01

Sprendimas nr. V-677 dėl karantino režimo priemonių laikymosi kontrolės pakeitimo


2021-03-26

Įsakymas nr. V-648 dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga (koroaviruso infekcija), ir asmnų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-649 dėl paveidmo vykdyti Lietuvos Respublikoje atitinkamų pavojingų SARS-COV-2 viruso mutacijos nustatymą ir epidemiologinę kontrolę

Įsakymas nr. V-651 dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo 

Sprendimas nr. V-652 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-653 dėl reikalavimų tarptautinius komercinius vežimus vykdantiems vežėjams pakeitimo

Įsakymas nr. V-654 dėl užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinės diagnostikos ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-655 dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkių valdymo pakeitimo

Sprendimas nr. V-656 dėl tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo


2021-03-20

Sprendimas nr. V-598 dėl tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo


2021-03-19

Įsakymas nr. V-574 dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinių gyventojų grupių nustatymo pakeitimo

Sprendimas nr. V-575 dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-576 dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-577 dėl neformaliojo suagusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprednimas nr. V-578 dėl bibliotekų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-583 dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūsų uostuose pakeitimo

Sprendimas nr. V-585 dėl konsultacijų baigiamųjų klasių mokiniams organizavimo būtinų sąlygų

Sprednimas nr. V-587 dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose pakeitimo

Įsakymas nr. V-590 dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-591 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo


2021-03-12

Sprendimas nr. V-508 dėl tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-513 dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose

Sprendimas nr. V-515 dėl muziejų, galerijų ir kitų ekspozicinių erdvių, esančių uždarose erdvėse, lankymo organizavimo būtinų sąlygų

Sprendimas nr. V-516 dėl karantino režimo priemonių nustatymo teikiant viešojo transporto paslaugas pakeitimo

Sprendimas nr. V-517 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-518 dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-526 dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų pakeitimo


2021-03-05

Sprendimas nr. V-456 dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą pakeitimo

Sprendimas nr. V-458 dėl pavedimo perduoti vakcinas nuo Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir skiepijimui skirtas priemones asmens sveikatos priežiūros įstaigoms pakeitimo

Sprendimas nr. V-459 dėl pavedimo perduoti skiepijimui vakcina nuo Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) skirtas priemones asmens sveikatos priežiūros įstaigoms pakeitimo

Sprendimas nr. V-461 dėl laboratorinių tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos užsakymų ir atsakymų pateikimo į elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą pakeitimo

Sprendimas nr. V-462 dėl pažintinių ir mokomųjų takų, parkų, muziejų, galerijų ir kitų ekspozicinių erdvių, zoologijos ir botanikos sodų, esančių atvirose lauko erdvėse, lankymo organizavimo būtinų sąlygų

Sprendimas nr. V-463 dėl renginių, kurių metu neišlipama iš automobilio, organizavimo būtinų sąlygų

Sprendimas nr. V-464 dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-465 dėl neformaliojo vaikų švietimo oranizavimo būtinų sąlygų

Sprendimas nr. V-466 dėl transporto priemonių vairavimo praktinių mokymų ir transporto priemonių vairavimo praktikos egzaminų organizavimo būtinų sąlygų

Sprendimas nr. V-467 dėd tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo

Įsakymas nr. V-469 dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeiitmo

Sprednimas nr. V-470 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo

Įsakymas nr. V-471 dėl asmenų sergančių Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numetytose patalpose taisyklių patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-473 dėl pavedimo perduoti vakcinas nuo Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir skiepijimui skirtas priemones asmens sveikats priežiūros įstaigoms pakeitimo

Sprendimas nr. V-474 dėl fizinio aktyvumo ir laisvalaikio užsiėmimų lauke teikimo būtinųjų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-475 dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose pakeitimo

Sprendimas nr. V-476 dėl sustiprintos kontrolės sausumos patekimo į šalį vietose pakeitimo


2021-03-04

Sprendimas nr. V-443 dėl tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo

Įsakymas nr. V-449 dėl sveikatos priežiūros paslaugų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-454 dėl darbo organizavimo VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje įsteigtoje sveikatos vartų „Koronos karštojoje linijoje 1808“ pakeitimo


2021-02-26

Sprendimas nr. V-397 dėl mobilių punktų veiklos pripažinimo netekusiu galios

Sprendimas nr. V-399 dėl darbo organizavimo VšĮ Kauno miesto greitosios medicinoss pagalbos stotyje įstaigtoje Sveikatos vartų „Koronos karštojoje linijoje 1808“ pakeitimo

Įsakymas nr. V-401 dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo pakeitimo

Įsakymas nr. V-402 dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-404 dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitmo

Sprendimas nr. V-405 dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-406 dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-409 dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų pakeitimo

Įsakymas nr. V-412 dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo


2021-02-25

Sprendimas nr. V-392 dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų ir pratybų organizavimo būtinų sąlygš pakeitimo

Sprendimas nr. V-391 dėl fizinio aktyvumo ir laisvalaikio užsiėmimų lauke teikimo būtinųjų sąlygų pakeitimo

Įsakymas nr. V-389 dėl vaikų ir suaugusiųjų Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-384 dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo

Įsakymas nr. V-383 dėl ėminių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuosiuose punktuose Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo


2021-02-19

Įsakymas nr. V-333 dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Sprendimas nr. V-334 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrumų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo

Įsakymas nr. V-335 dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-336 dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-337 dėl atsitiktinės atvykstančiųjų kontrolės prie išorinių Lietuvos sienų

Sprendimas nr. V-338 dėl reikalavimų tarptautinius komercinius vežimus vykdantiems vežėjams

Sprendimas nr. V-339 dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą pakeitimo


2021-02-17

Spredimas nr. V-321 dėl karantino sąlygų laikymosi kontrolės ir informacijos teikimo pakeitimo


2021-02-15

Sprendimas nr. V-304 dėl sustiprintos kontrolės sausumos patekimo į šalį vietose

Sprendimas nr. V-310 dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą pakeitimo


2021-02-12

Sprendimas nr. V-295 dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių bei privataus sektoriaus darbo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Įsakymas nr. V-292 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-285 dėl fizinio aktyvumo ir laisvalaikio užsiėmimų lauke teikimo būtinųjų sąlygų

Įsakymas nr. V-288 dėl vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-294 dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-296 dėl būtinų sąlygų prekybos vietoms pakeitimo

Sprendimas nr. V-299 dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-300 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo

Įsakymas nr. V-299 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo

Įsakymas nr. V-301 dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-303 dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą


2021-02-09

Įsakymas nr. V-257 dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-261 dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose pakeitimo


2021-02-05

Sprendimas nr. V-233 dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės pakeitimo

Sprendimas nr. V-234 dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostose

Sprendimas nr. V-235 dėl keleivių duomenų visuomenės sveikatos tikslais surinkimo organizavimo pakeitimo

Įsakymas nr. V-237 dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-238 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo

Įsakymas nr. V-239 dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), ir amsneų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-243 dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkių valdymo 

Įsakymas nr. V-249 dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo 

Įsakymas nr. V-251 dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo


2021-02-04

Sprendimas nr. V-213 dėl kai kurių LR Sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios

Sprendimas nr. V-221 dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti pagilinto SARS-COV-2 testavimo - viruso genetinių variantų nustatymo procesą


2021-01-29

Sprendimas nr. V-187 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo


2021-01-28

Sprendimas nr. V-175 dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo


2021-01-25

Sprendimas nr. V-126 dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės pakeitimo

Įsakymas nr. V-127 dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-128 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo

Įsakymas nr. V-129 dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga (koronaviruso infekcia), asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-131 dėl greitųjų testų išdavimo tikslinėms grupėms priklausančių asmenų ištyrimui

Sprendimas nr. V-146 dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-147 dėl tikslinėms grupėms priklausančių asmenų ištyrimo greitaisiais testais organizavimo


2021-01-21

Sprendimas nr. V-116 dėl daro organizavimo VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje įsteigtoje sveikatos vartų „Koronos karštojoje linijoje 1808“ pakeitimo


2021-01-20

Sprendimas nr. V-106 dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų pakeitimo


2021-01-19

Sprendimas nr. V-101 dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo stacionariose socialinės globos įstaigose pakeitimo


2021-01-12

Sprendimas nr. V-67 dėl greitųjų testų perdavimo imuninio atsako į SARS-COV-2 identifikavimui prieš skiepijimą vakcina nuo Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos)

Sprendimas nr. V-68 dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigijama Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina kontrolės pakeitimo

Įsakymas nr. V-71 dėl gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo


2021-01-11

Sprendimas nr. V-61 dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės pakeitimo


2021-01-08

Sprendimas nr. V-44 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos(koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo

Įsakymas nr. V-45 dėl asmenų,sergančių COVID-19 (koronaviruso infekcija),asmenų,įtariamų, kad serga COVID-19 (koronaviruso infekcija) ar turėjusių sąlyti su sergančiuoju COVID-19 (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamoje vietoje taisyklių patvirtinimo

Įsakymas nr. V-46 dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos)paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-47 dėl greitųjų testų naudojimo LR Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų ištyrimui pakeitimo

Sprendimas nr. V-48 dėl greitųjų testų naudojimo Vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų ištyrimui pakeitimo

Įsakymas nr. V-49 dėl sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-60 dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina kontrolės


2021-01-06

Sprendimas nr. V-25 dėl greitųjų testų perdavimo imuninio atsako į SARS-COV-2 identifikavimui prieš skiepijimą vakcina nuo Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos)

Įsakymas nr. V-26 dėl 2021 m. skiriamos specialios tikslinės dotacijos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuoemnės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti savivaldybėms sąrašo patvirtinimo

Sprendimas nr. V-30 dėl bendradarbiavimo teikiant informaciją pakeitimo

Įsakymas nr. V-31 dėl 2021 m. valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skirtos neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti, paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo

 

2020 m. sprendimai

2020-12-31

Įsakymas nr. V-3077 dėl covid-19 (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-3080 dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų

Sprendimas nr. V-3083 dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės pakeitimo

Įsakymas nr. V-3084 dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo

Įsakymas nr. V-3087 dėl asmenų,sergančių COVID-19 (koronaviruso infekcija),asmenų,įtariamų, kad serga COVID-19 (koronaviruso infekcija) ar turėjusių sąlyti su sergančiuoju COVID-19 (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamoje vietoje taisyklių patvirtinimo

Įsakymas nr. V-3089 dėl privalomojo epidemiologinio registravimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-3092 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos(koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo


2020-12-25

Sprendimas nr. V-3007 dėl pacientų, sergančių COVID-19 (koronaviruso infekcija), tolimesnio simptominio gydymo paslaugų organizavimo

Sprendimas nr. V-3008 dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų

Sprendimas nr. V-3011 dėl COVID-19 liga(koronaviruso infekcija) sergančių asmenų pervežimo pakeitimo

Įsakymas nr. V-3015 dėl sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

Įsakymas nr. V-3016 dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos)paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo

Įsakymas nr. V-3022 dėl asmenų,kuriems diagnozuota lengva COVID-19 (koronaviruso infekcijos) forma izoliuotų namuose,kitoje gyvenamoje vietovėje,savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos,te ikiančios stacionarines medicinines reabilitacijos paslaugas,patalpose,ambulatorinio gydymo

Sprendimas nr. V-3024 dėl mokinių užimtumo organizavimo būtinų sąlygų


2020-12-22

Sprendimas nr. V-2975 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-2982 dėl leidimų užsieniečiams išimtinais atvejais atvykti į Lietuvos Respubliką išdavimo reikalavimų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2985 dėl laboratorinius Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, pirmines ambulatorines ir kai kurias specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, mobilių punktų, karščiavimo klinikų ir vaistinių darbo tam tikromis dienomis


2020-12-18

Sprendimas nr. V-2937 dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 (koronaviruso infekcijai) diagnostikos užsakymų ir atsakymų pateikimo į elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą pakeitimo

Sprendimas nr. V-2938 dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo


2020-12-17

Sprendimas nr. V-2930 dėl būtinų sąlygų prekybos vietoms

Sprendimas nr. V-2931 dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų

Sprendimas nr. V-2932 dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų

Sprendimas nr. V-2933 dėl sporto įstaigų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų pripažinimo netekusiu galios

Sprendimas nr. V-2934 dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų


2020-12-11

Įsakymas nr. V-2888 dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-2900 dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-2901 dėl bendradarbiavimo teikiant informaciją pakeitimo

Sprendimas nr. V-2919 dėl mobilių punktų veiklos


2020-12-09

Sprendimas nr. V-2870 dėl pasirengimo vakcinacijai COVID-19 (koronaviruso infekcijos) vakcina pakeitimo

Sprendimas nr. V-2880 dėl pirminio profesinio mokymo, vykdymo kartu su socialinių įgūdžių programa, organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo


2020-12-08

Sprendimas nr. V-2847 dėl sporto įstaigų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2857 dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2858 dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo pripažinimo netekusiu galios

Sprendimas nr. V-2859 dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2860 dėl būtinų sąlygų prekybos vietoms pakeitimo

Sprendimas nr. V-2861 dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų

Sprendimas nr. V-2862 dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų pakeitimo


2020-12-07

Sprendimas nr. V-2835 dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų pakeitimo


2020-12-04

Sprendimas nr. V-2809 dėl serologinių imunologinių tyrimų,taikomų IGG,IGM ir(ar) IGA klasės antikūnams prieš SARS-COV-2 nustatyti, naudojimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-2810 dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2811 dėl Covid-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančių asmenų pervežimo

Sprendimas nr. V-2812 dėl aukštojo mokslo studijų, formaliojo profesinio mokymo, neformaliojo profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2813 neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2814 dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2815 dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2818 dėl pacientų, sergančių lengvos formos COVID-19 liga (koronavirusio infekcija) izoliacijos organizavimo VŠĮ Abromiškių reabilitacinėje ligoninėje pakeitimo

Sprendimas nr. V-2819 dėl pasirengimo vakcinacijai COVID-19 (koronaviruso infekcijos) vakcina

Priedas

Įsakymas nr. V-2820 dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos)paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-2821 dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų pakeitimo


2020-12-03

Sprendimas nr. V-2785 dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, karščiavimo klinikų ir savivaldybėse įsteigtų mobilių punktų ir jiems priskirtų laboratorijų bendradarbiavimo tvarkos pakeitimo

Sprendimas nr V-2786 dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-2787 dėl greitųjų serologinių testų, reikalingų asmenų izoliavimo taktikos įvertinimui, perdavimo


2020-11-25

Sprendimas nr. V-2717 dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo


2020-11-20

Sprendimas nr. V-2676 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo

Įsakymas nr. V-2678 dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos)paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo

Įsakymas nr. V-8089 dėl asmenų,sergančių COVID-19 (koronaviruso infekcija),asmenų,įtariamų, kad serga COVID-19 (koronaviruso infekcija) ar turėjusių sąlyti su sergančiuoju COVID-19 (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamoje vietoje taisyklių patvirtinimo


2020-11-18

Sprendimas nr. V-2643 dėl sveikatos priežiūros specialistų izoliavimo bei tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pripažinimo netekusiu galios

Sprendimas nr. V-2652 dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo


2020-11-13

Sprendimas nr. V-2615 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos(koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-2614 dėl darbo organizavimo VŠĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje įsteigtoje sveikatos vartų "Koronos karštojoje linijoje 1808" pakeitimo

Sprendimas nr. V-2613 dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo

Įsakymas nr. V-2611 dėl asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

Įsakymas nr. V-2612 dėl asmenų, sergančių COVID-19 (koronaviruso infekcija),asmenų,įtariamų, kad serga COVID-19 (koronaviruso infekcija) ar turėjusių sąlyti su sergančiuoju COVID-19 (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamoje vietoje taisyklių patvirtinimo pakeitimo

Įsakymas nr. V-2610 dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo


2020-11-11

Sprendimas nr. V-2586 dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo namuose Covid-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems asmenims organizavimo tvarkos aprašas

Sprendimas nr. V-2592 dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2593 dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2594 dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2595 dėl bibliotekų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2596 dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2597 dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų pakeitimo


2020-11-06

Sprendimas nr. V-2504 dėl sporto įstaigų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų

Sprendimas nr. V-2505 dėl Operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. sprendimo nr. V-1462 „Dėl kultūros renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pripažinimo netekusiu galios

Sprendimas nr. V-2506 dėl bibliotekų darbo organizavimo būtiųjų sąlygų

Sprendimas nr. V-2507 dėl pavedimo asmes sveikatos priežiūros paslaugų teikimą organizuojančioms ir šias paslaugas teikiančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir savivaldybių administracijoms vykdymo pakeitimo

Sprendimas nr. V-2508 dėl socialnių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų

Sprendimas nr. V-2509 dėl leidimų užsieniečiams išimtiniais atvejais atvykti į Lietuvos Respubliką išdavimo reikalavimų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2510 dėl būtinų sąlygų prekybos vietoms

Sprendimas nr. V-2511 dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų

Sprendimas nr. V-2512 dėl Operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo nr V-1473 „Dėl prekybos, paslaugų teikimo, veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo būtinų sąlygų“ pripažinimo netekusiu galios

Sprendimas nr. V-2513 dėl karantino režimo priemonių nustatymo teikiant viešojo transporto paslaugas

Sprendimas nr. V-2514 dėl bendradarbiavimo su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais pakeitimo

Įsakymas nr. V-2531 dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo

Įsakymas nr. V-2537 dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant LR teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-2543 dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

Sprendimas nr. V-2544 dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

Sprendimas nr. V-2545 dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

Sprendimas nr. V-2546 dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų

Sprendimas nr. V-2547 dėl aukštojo mokslo studijų, formaliojo profesinio mokymo, neformaliojo profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų

Sprendimas nr. V-2549 dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2550 dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2552 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcjos) atlikimo pakeitimo 

Sprendimas nr. V-2553 dėl lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veiklos būtinų sąlygų pripažinimo netekusiu galios

Sprendimas nr. V-2557 dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų

Sprendimas nr. V-2558 dėl sveikatos priežiūros paslaugų dėl Covid-19 teikimą organizuojančių amsnes sveikatos priežiūros įstaigų veiklos koordinatoriaus skyrimo, sveikatos priežiūros paslaugų dėl Covid-19 teikoo organizavimo koordinacinės grupės sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo

Sprendimas nr. V-2559 dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytų, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-2561 dėl sveikatos priežiūros paslaugų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo


2020-11-05

Sprendimas nr. V-2498 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos atlikimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-2499 dėl užsieniečių, atvykstančių į Lietuvos Respubliką studijų tikslais, izoliavimo ir tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo


2020-11-04

Sprendimas nr. V-2468 dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo stacionariose socialinės globos įstaigose


2020-10-30

Įsakymas nr. V-2445 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-2451 dėl tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose Covid-9 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti

Sprendimas nr. V-2453 dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės pakeitimo

Sprendimas nr. V-2454 dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-2457 dėl savivaldybių, priskiriamų žaliajai, geltonajai ir raudonajai zonai, nustatymo

Sprendimas nr. V-2458 dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, štariamų, kad serga Covid-19 (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo pakeitimo

Įsakymas nr. V-2459 dėl elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo


2020-10-29

Sprendimas nr. V-2428 dėl tikslinių ir profilakinių tyrimų dėl Covid-19 ligos (koroaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-229 dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo


2020-10-28

Sprendimas nr. V-2379 dėl karantino sąlygų laikymosi kontrolės ir informacijos teikimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-2382 dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, karščiavimo klinikų ir savivaldybėse įsteigtų mobilių punktų ir jiems priskirtų laboratorijų bendradarbiavimo tvarkos pakeitimo 

Sprendimas nr. V-2383 dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2384 dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2385 dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2386 dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2405 dėl prekybos, paslaugų teikimo, veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2406 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-2407 dėl greitųjų testų naudojimo darbuotojų ištyrimui

Sprendimas nr. V-2408 dėl pavedimo ASPP teikimą organizuojančioms ir šias paslaugas teikiančioms ASPĮ ir savivaldybių administracijoms vykdymo


2020-10-27

Sprendimas nr. V-2377 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos altikimo pakeitimo


2020-10-26

Nutarimas Nr. 1177 dėl karantino kai kurių savivaldybių teritorijose paskelbimo pakeitimo


2020-10-23

Dėl įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Sprendimas nr. V-2357 dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo

Sprendimas Nr. 2356 Dėl savivaldybių, priskiriamų žaliajai, geltonajai, raudonajai zonai, nustatymo

Sprendimas Nr. 2355 Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo

Sprendimas Nr. 2354 Dėl paveiktų šalių sąrašo atnaujinimo

Įsakymas nr. V-2348 dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga izoliavimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-2347 dėl karantino sąlygų laikymosi kontrolės ir informacijos teikimo

Sprendimas nr. V-2346 dėl lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų veiklos būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2345 dėl prekybos, paslaugų teikimo, veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2344 dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2343 dėl kultūros, pramogų bei kitų renginių ir susibūrimų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2342 dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2341 dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-2340 dėl greitųjų testų naudojimo vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų ištyrimui pakeitimo


2020-10-21

Sprendimas nr. V-2324 dėl kultūros, pramogų bei kitų renginių ir susibūrimų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo


2020-10-16

Sprendimas nr. V-2286 dėl pacientų sergančių COVID-19 liga, izoliacijos organizavimo VŠĮ Abromiškių reabilitacinėje ligoninėje pakeitimo

Sprendimas nr. V-2287 dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo

Sprendimas nr. V-2888 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-2289 dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga, asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga, izoliavimo namuose taisyklių patvirtinimo pakeitimo


2020-10-15

Sprendimas nr. V-2280 dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-2273 dėl vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo


2020-10-13

Sprendimas nr. V-2260 dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2261 dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2262 dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2263 dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 


2020-10-12

Sprendimas nr. V-2244 dėl būtinų sąlygų lankant asmenis stacionariose socialinės globos įstaigose pakeitimo


2020-10-09

Įsakymas nr. V-2241 dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-2234 dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo 

Sprendimas nr. V-2229 dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2238 dėl asmenų, sergančių COVID-19, izoliavimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-2237 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo

Ministro įsakymas nr. V-2237 dėl paveiktų šalių sąrašo

Sprendimas nr. V-2235 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo

Įsakymas nr. V-2232 dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-2229 dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2228 dėl kultūros, pramogų bei kitų renginių ir susibūrimų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2228 dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų


2020-10-08

Sprendimas nr. V-2206 dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2208 dėl greitųjų testų naudojimo Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos ir rinkimų stebėtojų ištyrimui pakeitimo

Sprendimas nr. V-2209 dėl asmeninės apsaugos priemonių skyrimo LR Seimo rinkimų apygardų atstovams arba savivaldybių administracijų atstovams

2020-10-06

Sprendimas nr. V-2198 dėl greitųjų testų naudojimo prekybos vietų darbuotojų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, teikiančių greitosios medicinos pagalbos paslaugas, ištyrimui

Sprendimas nr. V-2197 dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

Sprendimas nr. V-2196 dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2194 dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2193 dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo


2020-10-05

Sprendimas nr. V-2184 dėl asmeninės apsaugos ir dezinfekavimo priemonių skyrimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų apygardų atstovams arba savivaldybių administracijoms

Sprendimas nr. V-2183 dėl Raseinių rajono gyventojų ištyrimo dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pakeitimo

Sprendimas nr. V-2182 dėl asmeninės apsaugos ir dezinfekavimo priemonių skyrimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų apygardų atstovams arba savivaldybių administracijoms


2020-10-02

Įsakymas nr. V-2179 dėl COVID-19 ligos paveiktų šalių sąrašo

Sprendimas nr. V-2178 dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo

Sprendimas nr. V-2177 dėl Radviliškio rajono gyventojų ištyrimo dėl COVID-19 ligos

Sprendimas nr. V-2175 dėl Raseinių rajono gyventojų ištyrimo dėl COVID-19 ligos

Sprendimas nr. V-2173 dėl sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo asmenims, neturintiems teisės į valstybės laiduojamą sveikatos priežiūrą


2020-10-01

Sprendimas nr. V-2159 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo 

Sprendimas nr. V-2169 dėl asmenų sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių pakeitimo

Sprendimas nr. V-2171 dėl Raseinių rajono gyventojų ištyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pakeitimo

Sprendimas nr. V-2087 dėl greitųjų testų naudojimo darbuotojų ištyrimui pakeitimo


2020-09-29

Sprendimas nr. V-2136 dėl greitųjų testų naudojimo darbuotojų ištyrimui pakeitimo 

Sprendimas nr. V-2138 dėl nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio gyvenimo ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas nr. V-2139 dėl raseinių rajono gyventojų ištyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)


2020-09-28

Raštas dėl Covid-19 prevencijos ir kontrolės priemonių savivaldybėse organizavimo

Rekomenduojamos atskirų sektorių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonės 

Sprendimas nr. V-2132 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-2133 dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga, ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo


2020-09-25

Sprendimas nr. V-2124 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-2125 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo 

Sprendimas nr. V-2115 dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų salygų pakeitimo 

Sprendimas nr. V-2116 dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 

Sprendimas nr. V-2117 dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 

Sprendimas nr. V-2118 dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 

Sprendimas nr. V-2119 dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo 

Sprendimas nr. V-2121 dėl greitųjų testų naudojimo Lietuvos Respublikos vyriausios rinkimų komisijos ir rinkimų stebėtojų ištyrimui 

Sprendimas nr. V-2122 dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo 

Sprendimas nr. V-2123 dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatytmo 

Sprendimas nr. V-2124 dėl usieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo 

Sprendimas nr. V-2125 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo 

Sprendimas nr. V-2126 dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-2127 dėl ASPP teikimo esant LR teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo


2020-09-23

Sprendimas nr. V-2108 dėl rinkimų stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinės lobos ir kitose įstaigose organizavimo būtinų sąlygų

Sprendimas nr. V-2109 dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų pakeitimo


2020-09-22

Sprendimas nr. V-2087 Dėl greitųjų testų naudojimo darbuotojų ištyrimui 

Sprendimas nr. V-2088 Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 

Sprendimas nr. V-2089 Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo 

Sprendimas nr. V-2090 Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 

Sprendimas nr. V-2091 Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 

Sprendimas nr. V-2092 Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo


2020-09-18

Sprendimas nr. V-2064 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas nr. V-2065 dėl asmenų, sergančių COVID-19, asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga, ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose  taisyklių


2020-09-17

Sprendimas nr. V-2055 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos atlikimo pekeitimo

Sprendimas nr. V-2056 dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų pakeitimo


2020-09-11

Sprendimas Nr. V-2031 dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo

Sprendimas nr. V-2032 Dėl el. nedarbingumo pažymėjimų bei el. nėštumo ir pažymėjimų išdavimo valstybės ekstremalios situacijos dėl dėl COVID-19  ligos laikotarpiu pakeitimo

Sprendimas nr. V-2033 Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga, asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga, ir asmenų, turėjusių sąlyti, izoliavimo namuose taisyklių patvirtinimo pakeitimo.

Sprendimas nr. V-2034 Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo. 

Ministro įsakymas Nr. V-2035 dėl paveiktų šalių sąrašo 

Sprendimas nr. V-2036 Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo


2020-09-10

Sprendimas Nr. V-2016 Dėl kultūros, pramogų bei kitų renginių ir susibūrimų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2017 Dėl keleivių duomenų visuomenės sveikatos tikslais surinkimo organizuojant ir vykdant keleivių vežimą tarptautinio susisiekimo maršrutais pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2019 Dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės pakeitimo 

Sprendimas Nr. V-2020 Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo


2020-09-09

Sprendimas Nr. V-2000 dėl serologinių imunologinių tyrimų, taikomų IGG, IGM ir (ar) IGA klasės antikūnams prieš SARS-COV-2 nustatyti, naudojimo pakitimo 

Sprendimas Nr. V-2002 dėl greitųjų testų naudojimo valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų ištyrimui pakeitimo

Sprendimas Nr. V-2010 dėl greitųjų testų naudojimo Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijos darbuotojų ištyrimui 

Sprendimas Nr. V-2011 dėl greitųjų testų naudojimo žemės ūkio ministro valdymo srities įstaigų darbuotojų ištyrimui


2020-09-07

Sprendimas Nr. V-1992 dėl greitųjų testų naudojimo švietimo įstaigų darbuotojų ištyrimui pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1991 dėl greitųjų testų naudojimo vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų ištyrimui


2020-09-04

Įsakymas Nr. V-1987 dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių pakeitimo

Įsakymas Nr. V-1986 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo pakeitimo

Įsakymas Nr. V-1982 dėl paveiktų šalių sąrašo pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1981 dėl greitųjų testų perdavimo valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų ištyrimui

Sprendimas Nr. V-1980 dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo

Sprendimas Nr. V-1975 dėl greitųjų testų naudojimo švietimo įstaigų darbuotojų ištyrimui pakeitimo


2020-09-03

Sprendimas Nr. V-1967 dėl kultūros pramogų bei kitų renginių ir susibūrimų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1968 dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 

Sprendimas Nr. V-1969 dėl serologinių imunologinių tyrimų, taikomų IGG, IGM ir (ar) IGA klasės antikūnams prieš SARS-COV-2 nustatyti, naudojimo paketo

Sprendimas Nr. V-1970 dėl užsieniečių, neteisėtai atvykusių į Lietuvos Respubliką ir prieglobsčio prašytojų priėmimo ir apgyvendinimo būtinų sąlygų

Sprendimas Nr. V-1973 dėl greitųjų testų naudojimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų ištyrimui

Sprendimas Nr. V-1974 dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo


2020-08-31

Sprendimas Nr. V-1944 dėl greitųjų testų naudojimo švietimo įstaigų darbuotojų ištyrimui

Sprendimas Nr. V-1943 dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo pakeitimo 

Sprendimas Nr. V-1942 dėl darbo vietoms būtinų sąlygų


2020-08-28

Ministro įsakymas Nr. V-1939 dėl paveiktų šalių sąrašo

Sprendimas Nr. V-1938 dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo

Sprendimas Nr. V-1937 dėl pavedimo teikti informaciją pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1936 dėl sąlytį turėjusių asmenų izoliavimo

Sprendimas Nr. V-1933 dėl greitųjų testo naudojimo švietimo įstaigų darbuotojų ištyrimui  

Sprendimas Nr. V-1932 dėl aukšto lygio meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 

Sprendimas Nr. V-1931 dėl kultūros, pramogų bei kitų renginių ir susibūrimų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo


2020-08-27

Sprendimas Nr. V-1921 dėl kultūros, pramogų bei kitų renginių ir susibūrimų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 

Sprendimas Nr. V-1922 dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo  

Sprendimas Nr. V-1919 dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų pakeitimo 

Sprendimas Nr. V-1918 dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo 

Sprendimas Nr. V-1920 dėl serologinių imonuloginių tyrimų, taikomų IGG, IGM ir (ar) IGA klasės antikūniams prieš SARS-COV-2 nustatyti, naudojimo pakeitimo


2020-08-25

Sprendimas Nr. V-1907 dėl pavedimo teikti informaciją


2020-08-21

Sprendimas Nr. V-1899 dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1898 dėl kultūros, pramogų bei kitų renginių ir susibūrimų organzavimo būtinų sąlygų pakeitimo 

Sprendimas Nr. V-1897 dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1896 dėl  didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo 

Sprendimas Nr. V-1891 dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo  

Sprendimas Nr. V-1889 dėl kultūos, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo  

Sprendimas Nr. V-1887 dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo  

Sprendimas Nr. V-1886 dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo 

Sprendimas Nr. V-1885 dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 

Sprendimas Nr. V-1884 dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų pakeitimo 


2020-08-20

Sprendimas Nr. V-1873 dėl prekybos, paslaugų teikimo, veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1874 dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 

Sprendimas Nr. V-1875 dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVI-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1876 dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 


2020-08-18

Įsakymas Nr. V-1846 dėl asmeų sergančių COVID-19 LIGA, asmenų turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje vietoje taisyklių patvirtinimo pakeitimo  

Sprendimas Nr. V-1849 dėl sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo Nr. V-1817 „Dėl valstybių  sąrašo nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

Sprendimas Nr. V-1843 dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiujų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo 

Sprendimas Nr. V-1847 dėl užsieniečių, atvykstančių į Lietuvos respubliką studijų tikslais, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo 

Sprendimas Nr. V-1850 dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo 

Sprendimas Nr. V-1839 dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 

Sprendimas Nr. V-1838 dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 

Sprendimas Nr. V-1841 dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 

Sprendimas Nr. V-1842 dėl leidimų užsieniečiams išimtiniais atevejais atvykti į Lietuvos respubliką išdavimo reikalavimų

Sprendimas Nr. V-1840 dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 

Sprendimas Nr. V-1836 dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo

Įsakymas Nr. V-1845 COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo pakeitimo 

Sprendimas Nr. V-1837 dėl aukštojo mokslo studijų profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų 


2020-08-17

Sprendimas Nr. V-1850 dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1849 dėl valstybių sąrašo nustatymo pripažinimo netekusiu galios

Sprendimas Nr. V-1847 dėl užsieniečių, atvykstančių į Lietuvos Respubliką studijų tikslais, izoliavimo ir tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo

Įsakymas Nr. V-1846 dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo pakeitimo

Įsakymas Nr. V-1845 dėl paveiktų šalių sąrašo pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1843 dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1842 dėl leidimų užsieniečiams išimtiniais atvejais atvykti į Lietuvos Respubliką išdavimo reikalavimų

Sprendimas Nr. V-1841 dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1840 dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1838 dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

Sprendimas Nr. V-1837 dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų

Sprendimas Nr. V-1836 dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo


2020-08-14

Sprendimas Nr. V-1833 dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 

Sprendimas Nr. V-1834 dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo


2020-08-11

Sprendimas Nr. V-1826 dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronavisuro infekcijos) organizavimo pakeitimo


2020-08-07

Įsakymas Nr. V-1818 dėl paveiktų šalių sąrašo pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1817 dėl valstybių sąrašo nustatymo

Sprendimas Nr. V-1816 dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės

Sprendimas Nr. V-1814 dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo

Sprendimas Nr. V-1813 dėl asmenų izoliavimo taisyklių pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1800 dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1799 dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1798 dėl viešojo transporto paslaugų teikimo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1797 dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1796 dėl prekybos, paslaugų teikimo, veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1795 dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1794 dėl keleivių duomenų visuomenės sveikatos tikslais surinkimo organizuojant ir vykdant keleivių vežimą tarptautinio susisiekimo maršrutais

Sprendimas Nr. V-1793 dėl būtinų sąlygų vykdant tarptautinius skrydžius pakeitimo


2020-07-31

Sprendimas Nr. V-1741 dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo 

Sprendimas Nr. V-1741 dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo

Sprendimas Nr. V-1742 dėl sprndimo Nr. V-1462 pakeitimo 

Sprendimas Nr. V-1755 dėl valstybių sąrašo nustatymo


2020-07-30

Sprendimas Nr. V-1730 dėl sprendimo Nr. V-1474 pakeitimo 

Sprendimas Nr. V-1729 dėl sprendimo Nr. V-1468 pakeitimo 

Sprendimas Nr. V-1728 dėl sprendimo Nr. V-1679 pakeitimo 

Sprendimas Nr. V-1727 dėl sprendimo Nr. V-1473 pakeitimo 

Sprendimas Nr. V-1726 dėl sprendimo Nr. V-1471 pakeitimo


2020-07-28

Sprendimas Nr. V-1725 dėl sprendimo Nr. V-437 pakeitimo 

Sprendimas Nr. V-1724 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo


2020-07-24

Sprendimas Nr. V-1720 dėl valstybių sąrašo nustatymo

Sprendimas Nr. V-1719 dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos atlikimo pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1717 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo

Sprendimas Nr. V-1716 dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo


2020-07-23

Sprendimas Nr. V-1705 dėl laboratorinių tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos užsakymų ir atsakymų pateikimo į elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą pakeitimo


2020-07-17

Sprendimas Nr. V-1680 dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo

Sprendimas Nr. V-1676 dėl paslaugų teikimo, prekybos viešose prekybos vietose bei veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1679 dėl viešojo transporto paslaugų teikimo būtinų sąlygų


2020-07-10

Sprendimas Nr. V-1641 dėl valstybių sąrašo nustatymo

Sprendimas Nr. V-1639 dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo

Sprendimas Nr. V-1642 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo


2020-07-08

Sprendimas Nr. V-1618 dėl valstybių sąrašo nustatymo


2020-07-03

Sprendimas Nr. V-1603 dėl valstybių sąrašo nustatymo

Sprendimas Nr. V-1604 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo


2020-06-30

Sprendimas Nr. V-1336 dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo


2020-06-26

Sprendimas Nr. 1552 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo 

Sprendimas Nr.1550 dėl valstybių sąrašo nustatymo

Sprendimas Nr. 1549 dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo


2020-06-23

Sprendimas Nr. 1539 dėl būtinų sąlygų lankant asmenis stacionariose socialinės globos įstaigose pakeitimo


2020-06-19

Sprendimas Nr. 1525 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo 

Sprendimas Nr. 1524 dėl valstybių sąrašo nustatymo

Sprendimas Nr.  1523 dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo 


2020-06-18

Sprendimas Nr. 1516 dėl serologinių imunologinių, taikomų IGG, IGM ir (ar) IGA klasės antikūnams prieš SARS-COV-2 nustatyti, naudojimo

Sprendimas Nr. 1515 dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos organizavimo pakeitimo 

Sprendimas Nr. 1511 dėl pacientų, sergančių lengvos formos COVID-19 liga, izoliacijos organizavimo VšĮ Ambromiškių reabilitacinėje ligoninėje pakeitimo


2020-06-17

Sprendimas Nr. 1506 dėl bendradarbiavimo su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais pakeitimo 

Sprendimas Nr. 1505 dėl sąlytį turėjusių asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose izoliavimo patalpose

Sprendimas Nr. 1496 dėl būtinų sąlygų laikant asmenis stacionariose socialinės globos įstaigose 

Sprendimas Nr. 1494 dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 

Sprendimas Nr. 1493 dėl kai kurių sveikatos apsaugos ministrro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios


2020-06-16

Sprendimas Nr. 1491 dėl vardinių vaistinių preparatų išrašymo ir išdavimo vaistinėse pakeitimo (2020-06-16)

Sprendimas Nr. 1490 dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo (2020-06-16)

Sprendimas Nr. 1489 dėl nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio gyvenimo ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose būtinų sąlygų (2020-06-16)

Sprendimas Nr. 1487 dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo (2020-06-16)

Sprendimas Nr. 1486 dėl aplinkos kenksmingumo pašalinimo orlaiviuose pakeitimo (2020-06-16)

Sprendimas Nr. 1485 dėl lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų veiklos būtinų sąlygų (2020-06-16) 

Sprendimas Nr. 1484 dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos organizavimo pakeitimo (2020-06-16)

Sprendimas Nr. 1475 dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų (2020-06-16)

Sprendimas Nr. 1474 dėl būtinų sąlygų vykdant tarptautinius skrydžius (2020-06-16)

Sprendimas Nr. 1473 dėl paslaugų teikimo, prekybos viešose prekybos vietose bei veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose (2020-06-16)

Sprendimas Nr. 1472 dėl mirusiųjų palaikų tvarkymo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl COVID-19 ligos plitimo grėsmės paskelbimo laikotarpiu (2020-06-16)

Sprendimas Nr. 1471 dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų (2020-06-16)

Sprendimas Nr. 1470 dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje plano rengimo reikalavimų pakeitimo (2020-06-16)

Sprendimas Nr. 1469 dėl planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje plano rengimo reikalavimų pakeitimo (2020-06-16)

Sprendimas Nr. 1468 dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų (2020-06-16)


2020-06-15

Sprendimas Nr. 1462 dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių oprganizavimo būtinųjų sąlygų (2020-06-15)

Sprendimas Nr. 1461 dėl atvejo apibrėžimo atnaujinimo (2020-06-15)

Sprendimas Nr. 1459 dėl sprendimo Nr. V-636 „Dėl asmenų, kuriems diagnozuota lengva COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) forma, izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos" pripažinimo netekusiu galios

Sprendimas Nr. 1458 dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo (2020-06-15)

Sprendimas Nr. 1457 dėl valstybių sąrašo nustatymo (2020-06-15)


2020-06-12

Sprendimas Nr. 1449 dėl valstybių sąrašo nustatymo


2020-06-09

Sprendimas Nr. 1413 dėl pacientų, sergančių lengvos formos COVID-19 liga, izoliacijos organizavimo medicininės reabilitacijos įstaigose pakeitimo

Sprendimas Nr. 1412 dėl COVID-19 ligos prevencijos ir kontrolės būtinųjų sąlygų stacionariniose socialinės globos įstaigose pakeitimo

Sprendimas Nr. 1411 dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu pakeitimo

Sprendimas Nr. 1410 dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos organizavimo pakeitimo


2020-06-08

Sprendimas Nr. 1404 dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros, skirtos COVID-19 ligai (koronavirusinei infekcijai) valdyti, plėtros (2020-06-08)

Sprendimas Nr. 1402 dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo (2020-06-08)

Sprendimas Nr. V-1401 dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų pakeitimo (2020-06-08)

Sprendimas Nr. V-1400 dėl planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje plano rengimo reikalavimų pakeitimo (2020-06-08)


2020-06-05

Sprendimas Nr. V-1387 dėl valstybių sąrašų nustatymo (2020-06-05)


2020-06-04

Sprendimas Nr. V-1377 dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 organizavimo pakeitimo

Sprendimas Nr. V-1376 dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo karantino metu (2020-06-04)


2020-06-03

Sprendimas Nr. V-1366 dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų (2020-06-03)

Sprendimas Nr. V-1365 dėl greitųjų testų naudojimo (2020-06-03)

Sprendimas Nr. V-1358 dėl laboratorinių tyrimų diagnostikos užsakymų ir atsakymų pateikimo į e.sveikata sistemą (2020-06-03)


2020-06-02

Sprendimas Nr. V-1352 Dėl bendradarbiavimo teikiant informaciją (2020-06-02)


2020-06-01

Sprendimas Nr. V-1350 dėl planinių ambulatorinių ASP paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo ASPĮ plano rengimo reikalavimų pakeitimo (2020-06-01)

Sprendimas Nr. V-1348 dėl sprendimo Nr. V-1184 pripažinimo netekusiu galios (2020-06-01)

Sprendimas Nr. V-1347 dėl sprendimo Nr. V-387 pakeitimo (2020-06-01)

Sprendimas Nr. V-1346 dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo (2020-06-01)


2020-05-29

Sprendimas Nr. 1344 dėl valstybių sąrašų nustatymo (2020-05-29)

Sprendimas Nr. V-1343 dėl planinių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų pakeitimo (2020-05-29)

Sprendimas Nr. V-1342 dėl bendrojo ugdymo organizavimo, mokinių konsultacijų vykdymo ir švietimo pagalbos teikimo būtinųjų sąlygų pakeitimo (2020-05-29)

Sprendimas Nr. V-1341 dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinųjų sąlygų pakeitimo (2020-05-29)

Sprendimas Nr. V-1340 dėl lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veiklos būtinųjų sąlygų pakeitimo (2020-05-29)

Sprendimas Nr. V-1339 dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų pakeitimo (2020-05-29)

Sprendimas Nr. V-1338 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo (2020-05-29)

Sprendimas Nr. V-1337 dėl COVID-19 ligos prevencijos ir kontrolės teikiant socialines paslaugas ir organizuojant socialinės integracijos priemonių neįgaliesiems teikimą, karantino laikotariu (2020-05-29)

Sprendimas Nr. V-1336 dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo (2020-05-29)

Sprendimas Nr. V-1318 dėl asmenų, grįžusių ar atvykusių iš užsienio valstybių, patikrinimo ir izoliavimo (2020-05-29)

Sprendimas Nr. V-1319 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių viešojo maitinimo įstaigoms (2020-05-29)

Sprendimas Nr. V-1321 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio gyvenimo ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose (2020-05-29)

Sprendimas Nr. V-1320 dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų (2020-05-29)

Sprendimas Nr. V-1317 dėl paslaugų teikimo, prekybos viešose prekybos vietose bei veiklos laisvalaiko ir pramogų vietose vykdymo būtinų sąlygų (2020-05-29)

Sprendimas Nr. V-1316 dėl sąlytį turėjusių asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose izoliavimo patalpose (2020-05-29)


2020-05-28

Sprendimas Nr. V-1313 dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų (2020-05-28)

Sprendimas Nr. V-1312 dėl sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų (2020-05-28)


2020-05-27

Sprendimas Nr. V-1309 dėl karantino rėžimo priemonių nustatymo organzuojant ir vykdant keleivių vežimą pakeitimo (2020-05-27)


2020-05-25

Sprendimas Nr. V-1290 dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų (2020-05-25)

Sprendimas Nr. V-1291 dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Resublikos teritorijoje (2020-05-25)

Sprendimas Nr. V-1288 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių viešojo maitinimo įstaigoms (2020-05-25)

Sprendimas Nr. V-1289 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės teikiant socialines paslaugas asmens namuose ir organizuojant socialinės integracijos priemonių neįgaliesiems teikimą namuose, kadantino LR teritorijoje paskelbimo laikotarpiu (2020-05-25)


2020-05-22 

Sprendimas Nr. V-1251 dėl asmeninių švenčių viešose atvirose ir uždarose erdvėse organizavimo būtinų sąlygų (2020-05-22)

Sprendimas Nr. V-1259 dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų (2020-05-22)

Sprendimas Nr. V-1272 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių grožio paslaugų teikimo vietoms (2020-05-22)

Sprendimas Nr. V-1260 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių prekybos ir paslaugų teikimo vietoms (2020-05-22)

Sprendimas Nr. V-1253 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaistinėms (2020-05-22)

Sprendimas Nr. V-1261 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių viešojo maitinimo įstaigoms (2020-05-22)

Sprendimas Nr. V-1271 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vykdant tarptautinius skrydžius (2020-05-22)

Sprendimas Nr. V-1264 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių individualių sporto veiklų, fizinio aktyvumo pratybų ir aukšto meistriškumo sporto pratybų metu (2020-05-22)

Sprendimas Nr. V- 1268 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio gyvenimo ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose (2020-05-22)

Sprendimas Nr. V-1275 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms (2020-05-22)

Sprendimas Nr. V-1269 dėl ikimokyklinio ir priešomkyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų  (2020-05-22)

Sprendimas Nr. V-1262 dėl lošimų namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veiklos būtinų sąlygų (2020-05-22)

Sprendimas Nr. V-1265 dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų (2020-05-22)

Sprendimas Nr. V-1266 dėl pažintinių ir mokomųjų takų, apžvalgos bokštų, parkų, zoologijos, botanikos sodų, esančių atvirose lauko erdvėse, lankymo būtinų sąlygų  (2020-05-22)

Sprendimas Nr. V-1276 dėl reikalavimų atvirose erdvėse organizuojamiems renginiams automobiliuose (2020-05-22)

Sprendimas Nr. V-1270 dėl reikalavimų laisvalaikio užsiėmimams atviroje erdvėje (2020-05-22)

Sprendimas Nr. V-1263 dėl reikalavimų plukdymui mažaisiais pramoginiais, sportiniais, asmeniniais, tradiciniais laivais ir kitais plūduriuojančiais įrenginiais ar priemonėmis (2020-05-22)

Sprendimas Nr. V-1267 dėl renginių, kuriuose dalyvauja ne daugiau nei 30 dalyvių, lankymo būtinų sąlygų (2020-05-22)

Sprendimas Nr. V-1252 dėl sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių iš užsienio valstybių, izoliavimo (2020-05-22)

Sprendimas Nr. V-1274 dėl transporto priemonių valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo egzaminų bei teorinių ir praktinių mokymų būtinų sąlygų (2020-05-22)

Sprendimas Nr. V-1273 dėl užsienio kalbos lygio mokėjimo vertinimo egzaminų (įskaitų) asmenims, stojantiems į užsienio aukštąsias mokyklas, organizavimo būtinų sąlygų (2020-05-22)


2020-05-21

Sprendimas Nr. V-1241 dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų pakeitimo (2020-05-21)

Sprendimas Nr. V-1246 dėl  aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų (2020-05-21)

Sprendimas Nr. V-1245 dėl bendrojo ugdymo organizavimo, mokinių konsultacijų vykdymo ir švietimo pagalbos teikimo būtinų sąlygų (2020-05-21)

Sprendimas Nr. V-1239 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įstaigų darbo vietoms pakeitimo (2020-05-21)

Sprendimas Nr. V-1240 dėl renginių, kuriuose dalyvauja ne daugiau nei 30 dalyvių, lankymo būtinų sąlygų pakeitimo (2020-05-21)


2020-05-20

Sprendimas Nr. V-1226 dėl ėminių laboratoriniams tyrimams COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti paėmimo savivaldybių mobiliuose punktuose (2020-05-20)

Sprendimas Nr. V-1227 dėl asmens apsaugos priemonių ir dezinfekcinio skysčio pardavimo karantino laikotarpiu (2020-05-20)


2020-05-19 

Sprendimas Nr. V-1218 dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų (2020-05-19)

Sprendimas Nr. V- 1216 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės socialinės globos įstaigose karantino LR teritorijoje paskelbimo laikotarpiu (2020-05-19)

Sprendimas Nr. V- 1215 dėl COVI-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių prekybos ir paslaugų teikimo vietoms (2020-05-19)

Sprendimas Nr. V-1217 dėl tam tikrų receptinių vaistinių preparatų išrašymo ir pardavimo gyventojams (2020-05-19)


2020-05-18

Sprendimas Nr. V-1195 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių viešojo maitinimo įstaigoms (2020-05-18)


2020-05-15

Sprendimas Nr. V-1183 dėl socialinės globos įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpio pakeitimo (2020-05-15)

Sprendimas Nr. V-1189 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos prevencijos ir kontrolės teikiant socialines paslaugas asmens namuose ir organizuojant socialinės integracijos priemonių neįgaliesiems teikimą namuose (2020-05-15)

Sprendimas Nr. V-1184 dėl ėminių laboratoriniams tyrimams COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti paėmimo savivaldybių mobiliuosiuose punktuose (2020-05-15)

Sprendimas NR. V-1190 dėl lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veiklos būtinų sąlygų pakeitimo (2020-05-15)


2020-05-14

Sprendimas Nr. V-1159 dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną LR teritorijoje (2020-05-14)

Sprendimas Nr. V-1166 dėl COVID-19 ligos( koronaviruso infekcjos) valdymo priemonių aukšto meistriškumo sporto pratybų vietose (2020-05-14)

Sprendimas Nr. V-1165 dėl lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veiklos būtinų sąlygų (2020-05-14)

Sprendimas Nr. V-1162 dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų (2020-05-14)

Sprendimas Nr. V-1164 dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose plano rengimo reikalavimų (2020-05-14)

Sprendimas Nr. V-1163 dėl planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų (2020-05-14)


2020-05-13

Sprendimas Nr. V-1154 dėl pažintinių ir mokomųjų takų, apžvalgos bokštų, parkų, zoologijos, botanikos sodų, esančių atvirose lauko erdvėse, lankymo būtinų sąlygų (2020-05-13)

Sprendimas Nr. V-1152 dėl reikalavimų laisvalaikio užsiėmimams atviroje erdvėje (2020-05-13)

Sprendimas Nr. V-1150 dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų (2020-05-13)

Sprendimas Nr. V-1145 dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo viešose vietose (2020-05-13)

Sprendimas Nr. V-1142 dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio gyvenimo ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose (2020-05-13)

Sprendimas Nr. V-1141 dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių viešojo maitinimo įstaigoms (2020-05-13) (Išaiškinimas dėl ploto, atstumo, grupių ir darbo laiko)

Sprendimas Nr. V-1143 dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų (2020-05-13)

Sprendimas Nr. V-1155 dėl reikalavimų plukdymui mažaisiais, pramoginiais, sportiniais, asmeniniais, tradiciniais laivais ir kitais plūduriuojančiais įrenginiais ar priemonėmis (2020-05-13)

Sprendimas Nr. V- 1153 dėl renginių, kuriuose dalyvauja ne daugiau nei 30 dalyvių, lankymo būtinų sąlygų (2020-05-13)


2020-05-12

Sprendimas Nr. V-1126 dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, karščiavimo klinikų ir savivaldybėse įsteigtų mobilių punktų ir jiems priskirtų laboratorijų bendradarbiavimo tvarkos (2020-05-12)


2020-05-11

Sprendimas Nr. V-1117 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių grožio paslaugų teikimo vietoms (2020-05-11)

Sprendimas Nr. V-1118 dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdymo įmonių darbo vietoms (2020-05-11)

Sprendimas Nr. V-1116 dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų (2020-05-11)

Sprendimas Nr. V-1119 dėl mirusiųjų palaikų tvarkymo ir laidojimo organizavimo ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės paskelbimo laikotarpiu (2020-05-11)

Sprendimas Nr. V-1121 dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų (2020-05-11)

Sprendimas Nr. V-1120 dėl planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje plano rengimo reikalavimų (2020-05-11)


2020-05-08

Sprendimas Nr. V-1104 dėl dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti įkimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo darbuotojams (2020-05-08)

Sprendimas Nr. V-1103 dėl elgesio parkuose ir kitose viešose erdvėse (2020-05-08)

Sprendimas Nr. V-1108 dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų (2020-05-08)

Sprendimas Nr. V-1105 dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje (2020-05-08)


2020-05-07

Sprendimas Nr. V-1091 transporto priemonių valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo egzaminų bei teorinių ir praktinių mokymų būtinų sąlygų (2020-05-07)

Sprendimas Nr. V-1090 dėl užsienio kalbos lygio mokėjimo vertinimo egzaminų (įskaitų) asmenims, stojantiems į užsienio aukštąsias mokyklas, organizavimo būtinų sąlygų (2020-05-07)


2020-05-06

Sprendimas Nr. V-1084 dėl reikalavimų plukdymui mažaisiais, pramoginiais, sportiniais, asmeniniais, tradiciniais laivais ir kitais plūduriuojančiais įrenginiais ar priemonėmis (2020-05-06)


2020-05-05

Sprendimas Nr. V-1072 dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti vaistinių darbuotojams (2020-05-05)

Sprendimas Nr. V-1071 dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti prekybos vietų darbuotojams (2020-05-05)


2020-05-04

Sprendimas Nr. V-1060 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių grožio paslaugų teikimo vietoms (2020-05-04)


2020-04-30

Sprendimas Nr. V-1030 dėl asmenų ištyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (2020-04-30)

Sprendimas Nr. V-1053 dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną LR teritorijoje (2020-04-30)

Sprendimas Nr. V-1055 dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti prekybos vietų darbuotojams (2020-04-30)

Sprendimas Nr. V-1052 dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti vaistinių darbuotojams (2020-04-30)

Sprendimas Nr. V-1050 dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti (2020-04-30)


2020-04-29

Sprendimas Nr. V-1022 dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų (2020-04-29)

Sprendimas Nr. V-1025 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibėžimo atnaujinimo (2020-04-29)

Sprendimas Nr. V-1026 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių aukšto meistriškumo sporto pratybų vietose (2020-04-29)

Sprendimas Nr. V-1021 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių prekybos ir paslaugų teikimo vietoms (2020-04-29)

Sprendimas Nr. V-1029 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vykdant tarptautinius skrydžius (2020-04-29)

Sprendimas Nr. V-1024 dėl reikalavimų laisvalaikio užsiėmimams atviroje erdvėje (2020-04-29)

Sprendimas Nr. V-1023 dėl transporto priemonių praktinių mokymų būtinų sąlygų (2020-04-29)

Sprendimas Nr. V-1019 dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų (2020-04-29)

Sprendimas Nr. V-1018 dėl planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje planinio rengimo reikalavimų (2020-04-29)


2020-04-27

Sprendimas Nr. V-996 dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atlikimo prioritetų (2020-04-27)

Sprendimas Nr. V-997 dėl darbo organizavimo VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje įsteigtoje sveikatos vartų "Koronos karštojoje linijoje 1808" (2020-04-27)

Sprendimas Nr. V-998 dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti (2020-04-27)

Sprendimas Nr. V-999 dėl laboratorinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos statistinių duomenų pagal gyventojų tikslines grupes teikimo (2020-04-27)


2020-04-24

Sprendimas Nr. V-991 dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti (2020-04-24)

Sprendimas Nr. V-986 dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo karantino LR teritorijoje paskelbimo laikotarpiu (2020-04-24)


2020-04-23

Sprendimas Nr. V-974 dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų (2020-04-23)

Sprendimas Nr. V-973 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių aukšto meistriškumo sporto pratybų vietose (2020-04-23)

Sprendimas Nr. V-975  dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių grožio paslaugų teikimo vietoms (2020-04-23)

Sprendimas Nr. V-977 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose (2020-04-23)

Sprendimas Nr. V-969 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių viešojo maitinimo įstaigoms (2020-04-23)

Sprendimas Nr. V-978 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių žmonių su negalia priežiūros organizavimui įstaigose (2020-04-23)

Sprendimas Nr. V-976 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių pripažinimo netekusiu galios (2020-04-23)

Sprendimas Nr. V-972 dėl pažintinių ir mokomųjų takų (išskyrus apžvalgos bokštų), parkų, zoologijos, botanikos sodų, esančių atvirose lauko erdvėse, lankymo būtinų sąlygų (2020-04-23)

Sprendimas Nr. V-984 dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti (2020-04-23)

Sprendimas Nr. V-970 dėl reikalavimų laisvalaikio užsiėmimams atviroje erdvėje (2020-04-23)

Sprendimas Nr. V-971 dėl transporto priemonių valdmo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo egzaminų ir aviacijos praktinių mokymų būtinų sąlygų (2020-04-23)


2020-04-22

Sprendimas Nr. V-955 dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti sveikatos priežiūros specialistams precenciniu tikslu organizavimo (2020-04-22)

Sprendimas Nr. V-954 dėl sveikatos priežiūros specialistų testavimo siekiant valdyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą (2020-04-22)

Sprendimas Nr. V-957 dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojams prevenciniu tikslu organizavimo (2020-04-22)

Sprendimas Nr. V-961 COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių prekybos ir paslaugų teikimo vietoms (2020-04-22)


2020-04-21

Sprendimas Nr. V-939 dėl kibernetinio saugumo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu (2020-04-21)


2020-04-20

Sprendimas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės gairių socialinės globos įstaigose karantino LR teritorijoje paskelbimo laikotarpiu (2020-04-20).

Sprendimas dėl asmenims, neturintiems teisės į valstybės laiduojamą (nemokamą) asmens sveikatos priežiūrą, suteiktų asmens sveikatos priežiūros dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) apmokėjimo (2020-04-20)

Sprendimas dėl reikalavimų atvirose erdvėse organizuojamiems renginiams automobiliuose (2020-04-20)

Sprendimas dėl Nemenčinės gyventojų ištyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (2020-04-20)


2020-04-17

Sprendimas dėl Nemenčinės gyventojų ištyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (2020-04-17)

Sprendimas dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo karantino LR teritorijoje paskelbimo laikotarpiu (2020-04-17)

Sprendimas dėl auktštųjų mokyklų studentų, savanoriškai dalyvaujančių ir teikiančių pagalbą dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) suvaldymo, praktikos užskaitymo (2020-04-17)

Sprendimas dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną LR teritorijoje (2020-04-17)

Sprendimas dėl įpareigojimo asmenų veiksmus laikyti pavojumi aplinkinių sveikatai (2020-04-17) (Būtinojo Hospitalizavimo ir ar būtinojo izoliavimo organizavimo karantino atveju schema)

Sprendimas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkio Nemenčinės mieste (2020-04-17)

Sprendimas dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo socialines paslaugas teikiančiose įstaigose pagal saugumo lygius (2020-04-17)

Sprendimas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės socialinės globos įstaigose karantino LR teritorijoje paskelbimo laikotarpiu (2020-04-17)

Sprendimas dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti sveikatos priežiūros specialistams prevenciniu tikslu organizavimo (2020-04-17)

Sprendimas dėl savivaldybėse įsteigtų mobilių punktų ir jiems priskirtų laboratorijų bendradarbiavimo tvarkos (2020-04-17)


2020-04-16

Sprendimas dėl asmeninės apsaugos priemonių prevencinių laboratorinių bandymų atlikimo (2020-04-16)


2020-04-15

Sprendimas dėl sveikatos priežiūros specialistų darbo santykių skirtingose asmens sveikatos priežiūros įstaigose karantino LR teritorijoje paskelbimo laikotarpiu (2020-04-15)  (atsisiųsti deklaracijos formą)

Sprendimas dėl asmens sveikatos priežiūros  paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną LR teritorijoje (2020-04-15)

Sprendimas dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną LR teritorijoje (2020-04-15)

Sprendimas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkio Nemenčinės mieste (2020-04-15)

Sprendimas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių prekybos ir paslaugų teikimo vietoms (2020-04-15)

Sprendimas dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojams prevenciniu tikslu organizavimo (2020-04-15)

Sprendimas dėl reikalavimų atvirose erdvėse organizuojamiems renginiams automobiliuose (2020-04-15)


2020-04-14

Sprendimas dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną LR teritorijoje (2020-04-14)

Sprendimas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės gairių socialinės globos įstaigose karantino LR teritorijoje paskelbimo laikotarpiu (2020-04-14)

Sprendimas dėl pacientų, sergančių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) lengva forma, izoliacijos organizavimo medicininės reabilitacijos įstaigose (2020-04-14)


2020-04-10

Sprendimas dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atlikimo prioritetų (2020-04-10)

Sprendimas dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo karantino LR teritorijoje paskelbimo laikotarpiu (2020-04-10)

Sprendimas dėl tam tikrų receptinių vaistinių preparatų išrašymo ir pardavimo gyventojams (2020-04-10)

Sprendimas dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną LR teritorijoje (2020-04-10)

Sprendimas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės gairių teikiant ambulatorines slaugos paslaugas ir socialines paslaugas asmenims namuose (2020-04-10)

Sprendimas dėl sprendimo "dėl ekipažų ir įgulų narių, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus ir kuriems nustatyta COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų, neįleidimo į LR" pripažinimo netekusiu galios (2020-04-10)

Sprendimas dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti sveikatos priežiūros specialistams prevenciniu tikslu organzavimo (2020-04-10)

Sprendimas dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atlikimo prioritetų (2020-04-10)


2020-04-09

Sprendimas dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną LR teritorijoje (2020-04-09)

Sprendimas dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atlikimo prioritetų (2020-04-09)

Sprendimas dėl įpareigojimo organizuoti skubų integruotos komunikacijos ir viešųjų ryšių konsultantų paslaugų pirkimą (2020-04-09)


2020-04-08

Sprendimas dėl COVID-19 epideminės situacijos, infekcijų kontrolės reikalavimų laikyomsi ir atvejų valdymo įvertinimo stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose (2020-04-08)


2020-04-07

Sprendimas dėl tepinėlių COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimo LR VRM medicinos centre (2020-04-07)

Sprendimas dėl salytį turėjusių asmenų, grįžusių ir užsienio valstybių, izoliavimo (2020-04-07)

Sprendimas dėl vaistinių preparatų priėmimo paramos būdu (2020-04-07)

Sprendimas dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 (koronaviruso infekcijai) nustatyti atlikimo prioritetų (2020-04-07)

Sprendimas dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius (2020-04-07)


2020-04-06

Sprendimas dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atlikimo prioritetų (2020-04-06)

Sprendimas dėl mirusiųjų palaikų tvarkymo ir laidotuvių organizavimo ekstremaliosios situacijos dėl koronaviruso infekcijos plitimo grėsmės paskelbimo laikotarpiu (2020-04-06)

Sprendimas dėl savivaldybėse įsteigtų mobilių punktų ir jiems priskirtų laboratorijų bendradarbiavimo tvarkos (2020-04-06)

Sprendimas dėl sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių iš užsienio valsybių, izoliavimo (2020-04-06)


2020-04-03

Sprendimas dėl informacijos apie asmens apsaugos priemones teikimo (2020-04-03)

Sprendimas dėl asmeninės apsaugos ir dezinfekavimo priemonių skyrimo (2020-04-03)

Sprendimas dėl asmeninės apsaugos priemonių paskirstymo (2020-04-03)

Sprendimas dėl ekipažų ir įgulų narių, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus ir kuriems nustatyta COVID-19 (2020-04-03)

Sprendimas dėl įpareigojimo organizuoti skubų medicinos pagalbos priemonių pirkimą (2020-04-03)

Sprendimas dėl įpareigojimo organizuoti skubų medicinos pagalbos priemonių pirkimą (2020-04-03)

Sprendimas dėl mobiliųjų punktų ir (ar) mobilių brigadų veiklos organizavimo ir vykdymo (2020-04-03)

Sprendimas dėl sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo organizavimo (2020-04-03)


2020-04-02

Sprendimas dėl vardinių vaistinių preparatų išrašymo ir išdavimo vaistinėse (2020-04-02)

Sprendimas dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną LR teritorijoje (2020-04-02)

Sprendimas dėl nurodymų vairuotojams, ekipažų ir įgūlų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius krovinių vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius krovinių vežimus visų rūšių transporto priemonėms (2020-04-02)

Sprendimas dėl OV sprendimo Dėl pacientų perkėlimo į palaikomojo gydymo ir slaugos ligonines paskelbus karantiną LR teritorijoje pripažinimo neteikusiu galios (2020-04-02)


2020-04-01

Sprendimas dėl koronaviruso infekcijos prevencijos ir kontrolės gairių socialinės globos įstaigose karantimo laikotarpiu (2020-04-01)

Sprendimas dėl pacientų, sergančių lengvos formos koronaviruso infekcija, izoliacijos organizavimo medicininės reabilitacijos įstaigose (2020-04-01)


2020-03-31

Sprendimas dėl informacijos apie asmens apsaugos priemones teikimo (2020-03-31)

Sprendimas dėl asmenų, kuriems diagnozuota lengva COVID-19 ligos forma ambulatorinio gydymo tvarkos (2020-03-31)

Sprendimas dėl sveikatos priežiūros specialistų izoliavimo bei tyrimų dėl koronaviruso infekcijos atlikimo (2020-03-31)

Sprendimas dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną (2020-03-31)


2020-03-30

Sprendimas dėl informacijos teikimo (2020-03-30)

Sprendimas dėl bendradarbiavimo vykdant sveikatos sistemos darbuotojų mokymus (2020-03-30)

Sprendimas dėl COVID-19 ligos valdymo priemonių prekybos vietoms (2020-03-30)

Sprendimas dėl sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių iš užsienio valstybių, izoliavimo (2020-03-30)

Sprendimas dėl informacijos teikimo pakeitimo (2020-03-30)

Sprendimas dėl asmens apsaugos priemonių ir dezinfekcinio skysčio pardavimo karantino laikotarpiu (2020-03-30)


2020-03-29

Sprendimas dėl asmens apsaugos priemonių ir dezinfekcinio skysčio pardavimo karantino laikotarpiu (2020-03-29)


2020-03-27

Sprendimas dėl sveikatos priežiūros specialistų testavimo siekiant valdyti COVID-19 ligos plitimą (2020-03-27) 

Sprendimas dėl atvejo apibrėžimo atnaujinimo (2020-03-27)

Sprendimas dėl asmenų kontrolės (2020-03-27)

Sprendimas dėl mobilių punktų ir (ar) mobilių brigadų veiklos organizavimo (2020-03-27)

Sprendimas dėl mobilaus punkto įsteigimo Ukmergės rajono savivaldybėje (2020-03-27)


2020-03-26

Sprendimas dėl prekybos vietų (2020-03-26)

Sprendimas dėl asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose patalpose (2020-03-26)

Sprendimas dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo (2020-03-26)

Sprendimas dėl būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo procedūrų (2020-03-26)

Sprendimas dėl infekcijų kontrolės priemonių gydymo įstaigose (2020-03-26)

Sprendimas dėl bendradarbiavimo teikiant informaciją (2020-03-26)


2020-03-25

Sprendimas dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo (2020-03-25)

Sprendimas dėl asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose patalpose (2020-03-25)

Sprendimas dėl izoliavimo tęsimo namuose ar kitoje gyvenamojoje (2020-03-25)

Sprendimas dėl sveikatos priežiūros specialistų mokymo (2020-03-25)


2020-03-24

Sprendimas dėl reikalavimų izoliavimo patalpoms (2020-03-24)

Sprendimas dėl asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose patalpose (2020-03-24)


2020-03-23

Sprendimas dėl koronaviruso infekcijos atvejo apibrėžimo atnaujinimo (2020-03-23)

Sprendimas dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo viešose vietose (2020-03-23)

Sprendimas dėl prekybos vietų (2020-03-23)


2020-03-20

Sprendimas dėl priemonių organizuojant ir vykdant keleivių vežimą (2020-03-20)

Sprendimas dėl aprūpinimo dezinfekavimo priemonėmis (2020-03-20)


2020-03-19

Sprendimas dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo pakeitimo (2020-03-19)

Sprendimas dėl pacientų perkėlimo į palaikomojo gydymo ir slaugos ligonines (2020-03-19)

Sprendimas dėl viešosios informacijos apie ekstremaliąją situaciją skelbimo ir viešinimo (2020-03-19)

Sprendimas dėl nurodymų tarptautinius komercinius krovinių vežimus vykdančioms įstaigoms (2020-03-19)

Sprendimas dėl elgesio parkuose ir kitose viešose erdvėse (2020-03-19)

Sprendimas dėl COVID-19 ligos laboratorinių tyrimų (2020-03-19)

Sprendimas dėl mobiliųjų punktų ir laboratorijų bendradarbiavimo tvarkos (2020-03-19)


2020-03-18

Sprendimas dėl koronaviruso valdymo priemonių pakeitimo (2020-03-18)

Sprendimas dėl laboratorinių tyrimų užsakymų ir atsakymų pateikimo į elektroninę informacijos sistemą (2020-03-18)

Sprendimas dėl bendradarbiavimo su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais (2020-03-18)

Sprendimas dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo pakeitimo (2020-03-18)


2020-03-17

Sprendimas dėl tepinėlių iš paciento paėmimo mobiliuose punktuose (2020-03-17)

Sprendimas dėl asmenų transportavimo (2020-03-17)

Sprendimas dėl gyventojų savivaldybėse informavimo organizavimo (2020-03-17)

Sprendimas dėl receptinių vaistų ir kompensuojamųjų MPP išdavimo vaistinėse (2020-03-17)

Sprendimas dėl aplinkos kenksmingumo pašalinimo orlaiviuose (2020-03-17)


2020-03-16

Sprendimas dėl vaikų ir žmonių su negalia priežiūros (2020-03-16)

Sprendimas dėl Lietuvos piliečių pargabenimo iš užsienio valstybių (2020-03-16)

Sprendimas dėl viešojo maitinimo įstaigų (2020-03-16)

Sprendimas dėl visų atvykstančiųjų registravimo ir tikrinimo oro uostuose bei parvykusiųjų iš paveiktų zonų privalomo izoliavimosi (2020-03-16)

Sprendimas dėl vaistinių darbo (2020-03-16)

Sprendimas dėl galios netekusių sprendimų (2020-03-16)

Sprendimas dėl visuomenės sveikatos priemonių (2020-03-16)


2020-03-14

Sprendimas dėl leidimų skubos tvarka teikti dezinfekcijos paslaugas (2020-03-14)

Sprendimas dėl respiratorių skyrimo (2020-03-14)


2020-03-13

Sprendimo dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių pakeitimas (2020-03-13)

Dėl asmeninių apsaugos priemonių skyrimo GMP paslaugas teikiančioms įstaigoms (2020-03-13)

Sprendimas dėl privalomo izoliavimosi (saviizoliacijos) (2020-03-13)

Sprendimas dėl įpareigojimo nutraukti keliones į paveiktas teritorijas (2020-03-13)

Sprendimas dėl SPA, sveikatingumo centrų, sanatorijų, poilsio centrų darbo (2020-03-13)

Sprendimas dėl naktinių klubų, barų bei kitų pasilinksminimo vietų (2020-03-13)

Sprendimas dėl pavedimų savivaldybėms (2020-03-13)

Sprendimas dėl ugdymo proceso organizavimo (2020-03-13)


2020-03-12

Sprendimas dėl gyventojų aptarnavimo nuotoliniu būdu, vengiant tiesioginio kontakto (2020-03-12)

Sprendimas dėl kelionių į paveiktas teritorijas uždraudimo ir skrydžių į / iš Italijos atšaukimo (2020-03-12)

Sprendimas dėl kelionių į paveiktas teritorijas uždraudimo ir rekomendavimo atidėti visas keliones į užsienį iki balandžio 14 d. (2020-03-12)

Sprendimas dėl kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto renginių (2020-03-12)