kaires_puses_index
Prenumerata nowości
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zespoły i koła zainteresowań

Filie i zespoły Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie

Awiżenie

 

Administrator filia:
Elita Sinkiewicz

Zespół pieśni i tańca „Jawor“ i „Mały Jawor“

Rok założenia: 2009
Kierownik artystyczny: Elita Sinkiewicz
Choreograf: Renata Lisowska-Urbanowicz
Kapelmistrz: Oleg Kwiecień
Tel: +37067880006
Email: renatalisowska@yahoo.pl

Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” z podwileńskiej miejscowości Awiżenie prezentuje oryginalny polski folklor ludowy. W roku 2009 grupa miłośników polskiej kultury ludowej postanowiła założyć zespół, w którym mogłaby rozwijać swoje talenty i zamiłowanie do tańca, śpiewu i muzyki ludowej, jednocześnie propagując polski folklor. Z inicjatywy właśnie tej młodzieży powstał Zespół Pieśni i Tańca „Jawor”.

Jawor gromadzi w swoich szeregach dzieci oraz dorosłych, którzy ćwiczą w dwóch sekcjach: tanecznej i wokalnej. Na repertuar Zespołu składają się polskie i wileńskie pieśni ludowe, pieśni patriotyczne, tańce regionów Polski, tańce wileńskie, litewskie, białoruskie, rosyjskie oraz cygańskie, a także obrazki sceniczne, np. Dożynki, Kaziuk Wileński. Zespół odbył mnóstwo koncertów w kraju i za granicą. Był uczestnikiem wielu festiwali, m.in. XIX i XXII Festiwali Kultury Kresowej w Mrągowie, Festiwali Kultury Polskiej „Pieśń Znad Wilii”, Międzynarodowych Festiwali Kultury Polskiej „Kwiaty Polskie”, Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Pokrovskije kolokola”, Festiwali Narodów w ramach Jarmarku Narodów.

Zespół w znacznym stopniu dba o technikę taneczną i wokalną, jako szczególną formę przekazu treści kulturowych. Ponieważ mieszkamy w kraju wielokulturowym, w którym od wielu lat swoją kulturę kultywują Polacy, Rosjanie, Litwini, Żydzi, Białorusini, więc dążymy do różnorodności repertuaru poprzez poznawanie i promowanie folkloru innych narodów.

Linki na Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=7WlcFF346Jo;
https://www.youtube.com/watch?v=eWvzPgGmvtw;
https://www.youtube.com/watch?v=1KHCktoglFc;
https://www.youtube.com/watch?v=Toq78BAjbek;
https://www.youtube.com/watch?v=_2VDnJanO8A
https://www.youtube.com/watch?v=i5SrkHKneY8

Ciechanowiszki


Administrator filia:
Vanda Babelienė

 

Zespół wokalny „Ciechanowiszczanka“

Rok zalożenia: 2015
Kierownik: Eduard Michałkiewicz
Tel.: +37061628399

„Ciechanowiszczanka” wykonuje wileńskie oraz polskie utwory ludowe i patriotyczne. W repertuarze mają także utwory ludowe w języku białoruskim. Za sobą mają wiele wyjazdów za granicę kraju, a także mnóstwo setek występów na terenie Litwy.  

Link na Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=cFSvGEWgPns

 

 Zespół wokalny „Cicha Nowinka

Rok zalożenia: 1995
Kierownik: Janina Norkūnienė
Tel.: +37067837529
Email: janinanorkuniene@yahoo.com

Zespół wokalny „Cicha Nowinka” został założony w 1995 roku przez mieszkańców wsi Ciechanowiszki. Po pierwszej wystawie palm  w Domu Polonii w Warszawie zespół skupił się na śpiewaniu autentycznych pieśni ludowych i propagowaniu rzemiosła ludowego. Zespół składa się z 22 osób i działa  w Izbie Palm i  Użytku Codziennego w Ciechanowiszkach. 

Grygajcie

 

Administrator filia:
Halina Starykowicz

Zespół „Wiosna”

Rok założenia: 2000
Kierownik: Evaldas Wasiliauskas
Tel. kontaktowy: +37068747742
Email: halina.star@mail.ru

Zespół wokalny „Wiosna” działający przy Ośrodku Kultury w Grygajciach został założony w 2000 roku. Na początku swej działalności zespół liczył 5 osób. Kierownikiem zespołu do 2008 roku była Irena Liszilenko.

Od roku 2008 do 2012 kierownikiem zespołu była Gabriela Vasiliauskaitė, która jest znana jako solistka operowa nie tylko na Litwie ale i w Niemczech, gdzie teraz mieszka. Z 2019 roku kierownikiem zespołu jest Ewaldas Wasiliauskas.

Już od dawna zespół swoją działalnością muzyczną pielęgnuje polskie tradycje i obyczaje. Śpiewa piosenki patriotyczne, historyczne, rodzinne, miłosne w języku polskim, litewskim, rosyjskim, białoruskim, ukraińskim. Zespół aktywnie bierzy udział w wielu imprezach, koncertach w rejonie wileńskim i po za jego granicami. Zespół wokalny „Wiosna” uwielbia podróże i już odwiedził takie kraje jak: Polska, Estonia, Szwecja i Finlandia.

Czarny Bór

 

Administrator filia:
Renata Czerniak 

 

 

 

Zespół tańca ludowego „Hałas

Rok założenia: 2010
Kierownik: Krystyna Wołeiko
Tel.: +37064671630
Email: krysienka999@mail.ru

Młodzieżowy zespół tańca ludowego „Hałas”, działający przy Ośrodku Kultury w Czarnym Borze, to nie tylko godziny prób śpiewu i tańca, ale przede wszystkim wielka rodzina, która prezentuje swoje umiejętności podczas pokazów, przeglądów tanecznych i innych kulturalnych wydarzeń na Litwie i poza jej granicami. 

W repertuarze „Hałas” posiada polskie tańce narodowe i regionalne, a także tańce litewskie. Każdego roku grupa bierze udział w warsztatach tanecznych, podczas których poznaje nowe regiony taneczne, a następnie wykorzystuje je do swoich układów. Zespół wspólnie wyjeżdża na różnorodne wycieczki i biwaki, co sprzyja lepszemu poznaniu się ich członków, organizują różne święta kalendarzowe.

Zawołaniem zespołu jest: „Hałas hałasuje i pięknie tańcuje”!

Ludowy zespół wokalny „Borowianka“

Rok założenia: 1989
Kierownik: Kazimierz Moroz
Tel.: +37068540142
Email: morozkazik@mail.ru

Zespół wokalny „Borowianka” już od dawna swoją działalnością muzyczną pielęgnuje polskie tradycje i obyczaje. Celem zespołu – zachować i upowszechniać własną kulturę i dziedzictwo. Członkowie zespołu należą do mniejszości narodowych, a więc starają się połączyć wszystkie kultury, zakorzenione w krwi i sercach mieszkańców Wileńszczyzny.

„Borowianka” bierzy udział w wielu koncertach, imprezach i festiwalach w rejonie Wileńskim.

Zespół wokalno-instrumentalny „Kryzys Band“

Rok założenia: 2012
Kierownik:  Kazimierz Moroz
Tel.: +37068540142
Email: morozkazik@mail.ru

Zespół liczy 4 członków, grających na gitarze, perkusji, jonice i akordeonie. Członkowie mają spore doświadczenie w działalności muzycznej, koncertowej i estradowej. Muzycy są zafascynowani muzyką lat 70-tych, więc próbują od nowa wskrzesić ją i zaprezentować publiczności. Członkowie kapeli mają nadzieję, że ich występy zachwycają i bawią serca publiczności, toteż dopingują niewyczerpane pragnienie razem śpiewać, tańczyć i weselić się. 

Kowalczuki

 

Administrator filia:
Wilija Nowicka

 

 

Studio muzyczno-teatralne „Guzik”

Rok założenia: 2008
Kierownik: Walentyna Fiedorowicz
Tel.: +37067027084
Email: valfed10@gmail.com

Uczestnicy studia muzyczno – teatralnego „Guzik” śpiewają, tańczą, grają na różnych instrumentach i szykują przedstawienia teatralne. Wykonują piosenki w języku polskim, rosyjskim i litewskim. Zaprezentowali już trzy przedstawienia: „Królowa śniegu”, „Dziadek do orzechów”, „Mucha cokatucha”. Dzieci ze studia aktywnie biorą udział w imprezach miejscowych, koncertach i konkursach. 

Zespół wokalny „Cantate"

Rok założenia: 2017
Kierownik: Walentyna Fiedorowicz
Tel.: +37067027084
Email: valfed10@gmail.com

Zespół tworzą młode, energiczne, utalentowane dziewczyny, które lubią spiewać. Dziewczyny prezentują ludowe i estradowe piosenki w języku polskim, rosyjskim, litewskim. Zespół wokalny „Cantate” koncertuje na terenie gminy i poza jej granicami. 

Zespół wokalny „Przyjaciółki“

Rok założenia: 2005
Kierownik: Walerij Wołujewcz
Tel.: +37068617709

Repertuar zespołu różnorodny - to rodzinny folklor miejscowości Kowalczuki, który ma specjalny urok dla ludzi mieszkających na tych terenach. Zespół wokalny „Przyjaciółki” śpiewa piosenki patriotyczne, historyczne, wojskowe, piosenki o rodzinnych stronach, a także piosenki miłosne i okolicznościowe. Repertuar zespołu stanowią także utwory twórczości własnej, takie jak: „Przyśpiewki”, „Palmowy walczyk”, „Zżęli żyto” i wizytówka zespołu piosenka „Walczyk Przyjaciółek”.

Zespół istnieje dzięki zaangażowaniu i ofiarności jego członkiń, które nie żałują swojego czasu, spotykają się na próbach, by umilić swoje serca i pocieszyć widzów starymi dźwięcznymi melodiami bogatej twórczości ludowej.

Ławaryszki


Administrator filia:
Aleksandra Olszewska

 


Zespół wokalny „Barwy Podwileńskie“

Rok założenia: 2011
Kierownik: Lucyna Wołk
Tel.: +37060618727

Zespół aktywnie bierze udział w imprezach, organizowanych na Litwie oraz za granicą. Repertuar zespołu to piosenki ludowe, patriotyczne, utwory twórczości własnej oraz obrazki sceniczne. Swoją twórczością zespół przekazuje dziedzictwo kulturowe narodu polskiego, nadrzędnym celem zespołu jest popularyzacja i ochrona tych wartości, które mają wpływ na utrwalanie tożsamości narodowej, krzewienie tradycji i obyczajów narodowych na Wileńszczyźnie.

Link na Facebook:

https://www.facebook.com/Barwy-Podwile%C5%84skie-1491495737795339/

Mariampol

 

Administrator filia:
Agnieška Bobin

   
Zespół wokalny „Korzyść“

Rok założenia: 2012
Kierownik: Wiktor Garłukowicz
Tel.: +37065209901
Email: viktorianas.58@mail.ru

Zespół z powodzeniem uczestniczył w różnych konkursach muzycznych i koncertach w rejonie wileńskim („Polskie kwiaty”, RDKC itp.). Oprócz festiwali na Litwie zespół występował także na Kaziukach w Polsce.

Zespół taneczny „Malwy“

Rok założenia: 2011
Kierownik: Krystyna Woleiko
Tel. kontaktowy: +37064671630
Email: krysienka999@mail.ru

„Możesz tańczyć wszędzie, jeśli tańczysz sercem” oto tak o sobie mówią zespolanki zespołu taneczgo „Malwy”, działającego przy Ośrodku Kultury w Mariampolu. 

Oryginalne kostiumy, które szyją za własny koszt, rekwizyty i kunszt taneczny wzbudzają zachwyt oceniającego nietylko poprzez miejscowe koncerty w rejonie, ale i poprzez konkursy i festiwali. Repertuar zespołu jest bardzo bogaty i zróżnicowany – począwszy od muzyki ludowej po utwory nowoczesne, bliskie współczesnemu odbiorcy. Układy choreograficzne promują ważne wartości – uczą tolerancji, miłości do ludzi i Ojczyzny, inspirują do przemyśleń.

„Malwy” występowały w różnych miejscowościach Wileńszczyzny, w rejonie trockim i solecznickim. Aktywnie biorą udział w świętach rejonowych oraz gminnych, jeżdżą na różne festiwale międzynarodowe, które odbywają się na terenie Litwy oraz poza jej granicami, były kilka razy z koncertami w Polsce, Łotwie.

Zespół taneczny „Kropelki“ 

Rok założenia: 1998
Kierownik: Krystyna Woleiko
Tel. kontaktowy: +37064671630
Email: krysienka999@mail.ru

Założycielem zespołu była Krystyna Skolzniewa, a ponad 17 lat opiekunem artystycznym i choreografem jest Krystyna Wołejko. Dzisiejszy zespół taneczny „Kropelki” ma różnorodny repertuar. W repertuarze zespołu są nie tylko polskie i litewskie tańce ludowe, ale również stylizowane tańce innych narodów świata.

„Kropelki” aktywnie włączają się we wszystkie inicjatywy podejmowane przez Ośrodek Kultury w Mariampolu, jak również bierze udział w imprezach plenerowych, na festynach i festiwalach międzynarodowych, koncertach charytatywnych i w wielu innych przedsięwzięciach artystycznych. Zespół taneczny „Kropelki” brał udział w międzynarodowych festiwalach w Polsce, Hiszpanii, Bulgarii, na Węgrzech i Łotwie.

Celem kierowniczki – zaszczepić miłość do folkloru, odkryć wagę tańca w życiu kulturalnym społeczeństwa.
 

Zespół wokalny „Harmonia“

Rok założenia: 1986
Kierownik: Agnieszka Bobin
Tel. kontaktowy: 868419830
Email: agnieska.bobin@gmail.com

„Harmonia” – wielonarodowościowy zespół kraju wileńskiego, w którym śpiewają i Polki, i Litwinki. Zespół założyła w 1986 roku śp. Luba Nazarenko. Repertuar zespołu to aranżacje pieśni ludowych, kolędy i romanse, piosenki o mamie, znane hity w różnych językach.

Linki na Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=Twb53251yl8
https://www.youtube.com/watch?v=-9Bno_7U_V0
https://www.youtube.com/watch?v=Pu03HWY1csI

Mickuny


Administrator filia:
Aliona Wengrowskaja

Zespół taneczny „Iskry“

Rok założenia: 2014
Kierownik: Beata Bużyńska
Tel.: +37065280662
Email: beata.buzynska@gmail.com

Do zespołu należą głównie absolwenci Gimnazjum w Mickunach, którzy jako uczniowie tej placówki należeli do szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca „Truskaweczka”, a po ukończeniu nauki postanowili kontynuować swoją przygodę z tańcem ludowym.

Pary taneczne z zespołu mają na swoim koncie sukcesy na turniejach Tańców Polskich w Formie Towarzyskiej. Ostatnio w czerwcu 2016 roku Bożena Czepułkowska i Tomasz Kirkiewicz wywalczyli I miejsce w III Turnieju Tańców Polskich o Palmę Wileńszczyzny. 

W repertuarze zespołu są polskie tańce narodowe, folklor Ziemi Wileńskiej, tańce litewskie. Zespół taneczny „Iskry” z programem „Wileńskie Kaziuki” występował w Zgierzu,  w Gorzowie Wielkopolskim, Stargardzie Szczecińskim oraz w Dobrym Mieście i Jezioranach.

W 2015 roku na I Festiwalu Poloneza w Warszawie zespół zajął III miejsce, a także I miejsce w kategorii zespołów tanecznych w konkursowym przeglądzie „Rytmy Wileńszczyzny” zorganizowanym przez Młodzieżowe Koło Związku Polaków na Litwie. 

Co roku „Iskry” są zapraszane na Rejonowe Święto Plonów, imprezy o charakterze patriotycznym, (11 listopada, upamiętnienie Akcji „Burza”), religijnym (Zielna) i inne. 

Linki na Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=dK5CwTIB2Ak&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TRkwOYe0PQs

Zespół wokalny „Przyjaciele“

Rok założenia: 2011
Kierownik zespołu i muzyczny kierownik zespołu – Hendryk Boguszewicz
Kontakty: +370 68 364 151
Email: dana.pristavka@gmail.com

Podstawowe członkowie zespołu to mieszkańcy miejscowości Gałgi. Założycielem zespołu jest Edward Tomaszewicz. 

„Przyjaciele” to jest zespół seniorów, którzy aktywie biorą udział w różnorodnych konkursach i festiwalach. Pocieszają słuchaczy różnego rodzaju piosenkami, ludowymi, patriotycznymi, kościelnymi, religijnymi. Zespół śpiewa nie tylko w języku polskim, lecz także i w języku litewskim, rosyjskim, białoruskim oraz ukraińskim. Zespół „Przyjaciele” jest znany nie tylko w rejonie wileńskim, ale również w innych rejonach Litwy i w Polsce.

Link na Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=9Ey-QdnwTsU

Link na Facebook:
https://www.facebook.com/pg/RDKC-Mick%C5%ABn%C5%B3-skyrius-1003679279752185/photos/?ref=page_internal

Rudomino

 

Administrator filia:
Wioleta Cereszka

 

 

 

 

 

   

Zespół pieśni i tańca ludowego „Rudomianka“

Rok założenia: 1989
Kierownik artystyczny: Wioleta Cereszka
Kapelmistrz: Krzysztof Stankiewicz
Choreograf: Irena Zacharkiewicz i Mirosław Wojtiulewicz
Tel.: +37067204985
Email: rudomianka@gmail.com

Zespół pieśni i tańca ludowego „Rudomianka” – wspaniała wizytówka Rudominy i całej Wileńszczyzny. Zespół słynie ze swojej wieloletniej historii i tradycji, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. To jest zespół amatorski i wielopokoleniowy. Członkowie zespołu to dzieci, rodzice i ich dziadkowie, którzy przez wszystkie te lata dbają o tradycje i krzewią polskość na Litwie, a także poza jej granicami. Zespół pieśni i tańca ludowego „Rudomianka” posiada kapelę i trzy grupy wiekowe: grupę najmłodszą, średnią i najstarszą. W 2017 roku została także stworzona grupa taneczna.

Zespół ma niezwykle bogaty dorobek artystyczny. Zalążek repertuaru stanowią piosenki zbierane po domach, śpiewane przez dziadków i rodziców. Z biegiem lat repertuar znacznie się wzbogacił. Ostatnio zespół znacznie się odnowił. Do „Rudomianki” dołączyło wielu młodych i niezwykle utalentowanych młodych ludzi.

Początkowo zespół pieśni i tańca ludowego „Rudomianka” wykonywał piosenki a capella. W 2016 zaś roku powstała kapela zespołu. Do kapeli uczęszcza przeważnie młodzież. Młodzież zrzeszona w zespole jest zaangażowana w popularyzację folkloru. Za pomocą pięknych dźwięków instrumentów, takich jak: skrzypce, klarnet, flet, akordeon, kontrabas, gitara, perkusje, fortepian, kapela wykonuje utwory różnych narodowości.

Zespół „Rudomianka” ma za sobą już ponad 800 koncertów na Litwie i za granicą, m.in. w Polsce (Kielce, Koszalin, Warszawa, Licheń, Poznań, Węgorzewo itd.), Niemczech, Bułgarii, Hiszpanii. Stale uczestniczy w koncertach, festiwalach (np. festiwal i konkurs widowisk kolędniczych i obrzędowych „Herody” w Katowicach) oraz świętach kalendarzowych, organizowanych przez rejon wileński (np. „Kwiatach Polskich” w Niemenczynie, Dożynkach w Pikieliszkach, Zapustach, Nocy Świętojańskiej, Kiermaszu Kaziukowym  itp.).

Zespół pieśni i tańca ludowego „Zgoda“

Rok założenia: 1998
Kierownik: Henryk Kasperowicz 
Tel.: +37068622473

Zespół już po pierwszych występach zespół przyciągnął uwagę wszystkich swoją oryginalnością i wysokim poziomem artystycznym.

Obecnie – to grupa ponad 100 młodych artystów: uczniów, absolwentów i młodych nauczycieli, podzielonych według wieku na grupy. Za czas swojego istnienia Zespół Tańca Ludowego „Zgoda” niejednokrotnie występował w Polsce (Suwałki, Legnica, Poznań, Zielona Góra, Krosno, Lublin, Olsztyn, Kielce), w Czechach, Niemczech, Grecji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Macedonii itd.

„Zgoda” została nagrodzona na wielu prestiżowych festiwalach i konkursach. Jest laureatką I Festiwalu Polskich Zespołów Pogranicza (Mrągowo, Polska), laureatką I, III, VI festiwali zespołów folklorystycznych „Pieśń Znad Wilii”; nagrodzona na III Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych (Iwonicz-Zdrój, Polska); laureatką II i IV Festiwali Zespołów Folklorystycznych Krajów Bałtyckich „Bursztynowa Kula” (Elbląg, Polska). W 2001 r. w Międzynarodowym Festiwalu Krajów Europejskich (Recklinghausen, Niemcy), w którym udział wzięło 53 zespołów, „Zgoda” zajęła drugie miejsce; w Międzynarodowym Festiwalu w Szwecji (Norrkoping) zajęła drugie miejsce, brała udział w XII Światowym Festiwalu Zespołów Polonijnych.

Zespół „Gija“

Rok założenia: 1988
Kierownik: Leonas Pamerneckis
Tel.:  +37067949951

Zespół „Gija” rozpoczął swoją działalność zachęcony do wspierania świadomości narodowej i idei wolnego państwa. Entuzjaści pieśni, muzyki i tańca zanurzyli się w maraton pracy i prób. Od początku istnienia zgromadzono spory bagaż litewskich, polskich, białoruskich pieśni i romansów. „Gija” aktywnie uczestniczy we wszystkich świętach i imprezach rejonu wileńskiego i Litwy.

 Zespół tańca ludowego „Žiogeliai“

Rok założenia: 2009
Kierownik: Ineta Dubininkaite
Tel.: +37062197503

W celu nauki litewskiego tańca ludowego w grudniu 2009 roku w Centrum Kultury w Rudominie zgromadziła dzieci kierownik tańca, długoletnia tancerka Zespołu Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego „Šviesa”, absolwentka tego uniwersytetu Ineta Dubininkaitė. Mali tancerze z wielu ofert sami wybrali nazwę zespołu i postanowili nazywać się „Žiogeliai” (Świerszcze).

Repertuar zespołu składa się z różnych tańców ludowych, takich jak „Suktinis”, „Pempel Pempel”, „Žiogeliai”, „Vyželė”, „Gyvataras”, „Šležo polka”, „Kubilas”, „Grečenikė”, „Oira oira”, „Pliauškutis” i twórcze, przygotowane na określone okazje tańce o litewskiej ludowej tematyce. „Žiogeliai” często biorą udział w imprezach i mogą poszczycić się udanymi występami na koncertach z okazji Święta Wielkanocy w Centrum Kultury w Widziszkach w rejonie Ignalińskim (kwiecień 2011 r.), w Centrum Kultury w Niemenczynie, rej. wileński (maj 2011 r.), na Dożynkach rejonu wileńskiego w Pikieliszkach (wrzesień 2010 r.), na koncercie z okazji 11 marca w Szkole Początkowej „Šviesa” w Wilnie (marzec 2012 r.) i wielu innych imprezach.


Zespół wokalny „Ale Babki”

Rok założenia: 2003
Kierownik: Wiktor Garlukowicz
Tel.: +37065209901

Zespół wokalny „Ale Babki” to wesoła grupa kobiet z Wileńszczyzny. Zawdzięczając im, w miasteczku Niemież zabrzmiały pierwsze odgłosy znanych w Polsce i na Litwie pieśni ludowych. Zespół cieszył i bawił społeczność rejonu wileńskiego na świętach obrzędowych („Zapusty”, „Dożynki”, „Kaziuki”, „Noc świętojańska”). „Ale Babki“ wykonują nie tylko wiązanki pieśni ludowych i biesiadnych w języku polskim, litewskim i ukraińskim. Na festiwalach i koncertach przedstawiają także polskie utwory patriotyczne oraz religijne.

Zespołowi na żywo akompaniuje dynamiczna kapela. Ludowe przyśpiewki wesołych „Ale Babek” słuchane są nie tylko na Litwie, ale też w Polsce („Szlakiem Jagiellońskim” w Chrzanowie (2014 r.), „Dzień śledzia” w Strąkowej Górze (2011 r.), XXXIII Międzynarodowy Jarmark Folkloru w Węgorzewie (2010 r.), III Międzynarodowa Noc świętojańska w Węgorzewie (2009 r.), „Dni Węgorzewa” (2009 r.)).

Wizja zespołu – to rozwój tradycji wileńskich i rozgrzewanie polskich serc pieśnią ludową, muzyką i szczerą zabawą. Założyciele zespołu – Katarzyna Zvonkuvienė i Jurij Krupiczewicz.

Zespół wokalny „Kolurija”

Rok założenia: 2013
Kierownik: Janina Pamarnackienė
Tel.: +37068507242

Zespół Wokalny „Kolurija” to entuzjaści muzyki. W swoim repertuarze mają masę piosenek estradowych. Zespół aktywnie uczestniczy we wszystkich uroczystościach, koncertach, festiwalach rejonu wileńskiego i całej Litwy. 

Rukojnie


Administrator filia:
Wanda Maslowska

  

Zespół wokalny „Echo”

Rok założenia: 2002
Kierownik: Sergej Zarščikov
Tel.: +37067290471

Zespół „Echo” został założony w 2002 roku, początkowo nie miał nazwy, istniał jako zespół wokalny z Rukojń, nazwę nadano dopiero w 2017 roku.

Zespół jest bardzo zróznicowany, gdyż śpiewają w nim mężczyźni i kobiety, dzieci i dorośli.W repertuarze zespołu są wesołe utwory estradowe, ludowe, religijne w językach polskim, rosyjskim, litewskim.

Zespół występuje na imprezach lokalnych, a także na innych świętach Rejonu Wileńskiego np. Jana w Rudominie, festyn „Kwiaty Polskie” w Niemenczynie i in., koncertował także w Polsce.

Studio teatralne KULFON

Rok założenia: 2000
Kierownik: 
Helena Bakuło
Tel.: 
+37068524533
Email: helena.muzeum@gmail.com

W repertuarze grupy są przeważnie spektakle lalkowe. „Kulfon“ jest niejednokrotnym laureatem przeglądów teatrów organizowanych przez Macierz Szkolną na Litwie i oddział Wspólnoty Polskiej w Białymstoku oraz laureatem Przeglądów Kolędniczych rejonu Wileńskiego.

Zespół wokalny WESOŁE NUTKI


Rok założenia: 
2016
Kierownik: Wanda Masłowska
Tel.: +37060672265 
Email: 
maslowskawanda@gmail.com

Wszystko się rozpoczęło w 2016 roku, kiedy powstał pomysł  zjednoczyć dzieci z Rukojń w jednym wspaniałym zespole o atrakcyjnej nazwie „WESOŁE NUTKI”. Uczestnicy zespołu są koleżeńscy, energiczni, tryskający  dobrym nastrojem i optymizmem. 

Zespół wykonuje różne utwory: estradowe, religijne, patriotyczne. Bardzo chętnie bierze udział w lokalnych imprezach.

Szumsk


Administrator filia:
Kristyna Naimowicz 

  

Zespoły taneczne: „BimBam“, „Tik Tok“, „Power“ i „Original“

Kierownik: Steła Stanulewicz
Tel.: +37064677467
Email: stanulevicstela@gmail.com

Na dzień dzisiejszy działają trzy zespoły taneczne: „Power”, „BimBam” i „Original”, których kierownikiem jest Stela Stanulewicz. Zespoły już od kilku lat przedstawiają współczesne i show tańce jak w „domu”, tak i na wyjazdach.

Zespół „BimBam” liczy 28 tancerzy w wieku od 3 do 6 lat, zespół „Power” – to 15 dzieci wieku od 7 do 11 lat, zespoł „Original” uczęszcza 14 osób w wieku od 12 do 16 lat.

Zespoł wokalny „Nuta”

Rok założenia: 2017
Kierownik: Lech Petkiewicz
Tel.: +37060965139
Email: petkevic.lech@gmail.com

Zespół wokalny „Nuta” powstał w 2017 roku. Zespół tworzą energiczne i utalentowane dzieci oraz młodzież, która lubi śpiewać i grać. Uczestnicy zespołu prezentują piosenki w różnych językach. Koncertują na terenie gminy i poza jej granicami.

Zespół wokalny „Szum Studio”

Rok założenia: 2020
Kierownik: Lech Petkiewicz
Tel.: +37060965139
Email: petkevic.lech@gmail.com

Zespół wokalny „Szum Studio” działa przy Ośrodku Kultury w Szumsku. Zespół tworzy utalentowana młodzież, która wykonuje popularne piosenki estradowe. 

Wojdaty

 

Administrator filia:
Teresa Kołtan

 

 

 

Zespół wokalny „Ballada“

Rok założenia: 1991
Kierownik: Teresa Kołtan
Tel.: +37067399917
Email: terakolt@gmail.com

W 1991 roku w Wileńskiej Wyższej Szkole Rolniczej H. Czernis założył zespół wykładowców „Ballada”. Skład zespołu uzupełnili nauczyciele ze szkoły w 40 Tatarach. W 1992 roku uczestnicy „Ballady” brali udział w Warsztatach Chórów Polonijnych w Koszalinie.

Swoją działalność zespół odnowił w roku 2008 z inicjatywy radnego samorządu wileńskiego, nauczyciela Wileńskiej Wyższej Szkoły Rolniczej Michała Treszczyńskiego.

„Ballada” lubi śpiewać pieśni ludowe, sakralne, utwory autorów wileńskich, jej członkowie śpiewają w chórze kościelnym w parafii wojdackiej.

W 2019 r. zespół brał udział w eliminacjach do Międzynarodowego festiwalu kolęd i pastorałek, zajął II miejsce.

Link na Facebook:

https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Ballada-954757974670549/?fref=ts

Chór mieszany „Pagirių dainoriai“

Rok założenia: 2008
Kierownik: Janina Pamarnackiene
Tel. kontaktowy: +37068507242

Według klasyfikacji Centrum Kultury Ludowej Litwy zespołów, twórczości i oceny poziomu artystycznego chórowi w 2014 r. nadano III kategorię.

Co roku chór uczestniczy w świętach kolęd, w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej „Chrystus króluje! Alleluja!” organizowanym w rejonie wileńskim. Chór jest zaprzyjaźniony z wileńskim chórem ewangelików - reformowanych „Giesmė”, wspólnie często występują na imprezach wspólnoty.

Najbardziej znaczące wydarzenie w działalności chóru – nagroda Prezydent Republiki Litewskiej Dali Grybauskaitė w 2016 r. za najbardziej oryginalny sposób świętowania Dnia Niepodległości (Aktu Niepodległości 16 lutego 1918 r.). Prezydent Dalia Grybauskaitė wręczyła przedstawicielom chóru trójkolorową flagę państwową.

Zujuny

 

Administrator filia:
Rima Dubickaja

  
Zespół folklorystyczny „Verdenė“

Rok założenia: 1987
Kierownik: Rasa Kauzonaite
Tel.: +37064741963
Email: rasa.kauzonaite@gmail.com

Członkowie zespołu, pragnący się uczyć i rozwijać stare tradycje litewskie, w swej twórczości szczególnie akcentują ważne wydarzenia z życia rodziny. W ich repertuarze - również pieśni o tematyce pracy oraz stare litewskie pieśni wielogłosowe (sutartinės). Członkowie zespołu nie tylko śpiewają, ale także grają na piszczałkach (skudučiai), dudkach, gęślach (kanklės).

Zespół uczestniczy w wielu imprezach, oprócz tego organizuje obchody świąt kalendarzowych, państwowych. Ze swoimi programami koncertuje nie tylko w różnych miastach Litwy, na imprezach rejonów, instytucji, ale również za granicą – w Polsce, na Białorusi, w Holandii.

Męski zespół wokalny „Seni draugai“

Rok założenia: 1960
Kierownik: Petras Garszwa
Tel.: +37061552062
Email: petrasg2@gmail.com

Piękne kolędy oraz piosenki o Litwie śpiewa męski zespół wokalny „Seni draugai”, który działa już od 1960 roku. Od samego początku zespół ten brał udział w wielu imprezach, konkursach. O 1996 roku zespołem kieruje kompozytor Petras Garšva. Pod kierownictwem P. Garšvy zespół zdobył nie jedną nagrodę: w telewizyjnych programach, konkursie „Sidabriniai balsai”, również w republikańskich świętach. Koncertują na różnych imprezach i na mszy świętej.

Zespół wokalny „Kresowy Płomień”

Rok założenia: 2002 
Kierownik: Ilona Jurewicz
Tel.: +37068654579
Email: ilonajur@gmail.com

Zespół wokalny „Kresowy płomień” został założony 25 września 2002 r. Inicjatorami byli mieszkańcy Zujun, którzy stanowią podstawową część zespołu.

Zespół bierze aktywny udział w organizowanych przedsięwzięciach, zdobył niejedno odznaczenie. Członkowie zespołu śpiewają, jak również sami aktywnie uczestniczą w organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć. A są to – zapusty, dożynki, walentynki, obchody Dnia Koronacji Króla Mendoga, wieczory tematyczne i autorskie, koncerty bożonarodzeniowe, kiermasze.

Poprzez swoją działalność zespół stara się kultywować, promować i zachowywać kulturę polską na Litwie. Kolektyw w swoim repertuarze ma m.in. polskie i litewskie piosenki ludowe, religijne oraz utwory współczesne.


Filie i zespoły
 Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Niemenczynie


 

Filie

Zespoły

Niemenczyn


 

 

 

 

 

Reprezentacyjny Polski Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna“

Rok założenia: 1980
Kierownik: 
Natalija Sosnovskaitė, Leonarda Klukowska
Tel: +
37060428387, +37068521718
Email: 
natsos@mail.com, leonardaklukowska@gmail.com

Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” przez długie lata działał pod kierownictwem założyciela zespołu Jana Gabriela Mincewicza. Repertuar zespołu obejmuje różne programy tematyczne – mini-spektakle, które odzwierciedlają tradycje i obyczaje. Zespół może pocieszyć się dużym doświadczeniem tańca i śpiewu na wielu scenach świata. Koncerty „Wileńszczyzny” można było oglądać we Włoszech, Anglii, Niemczech, Hiszpanii, we Francji, w Watykanie, Stanach Zjednoczonych i Australii.

Linki na Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=-jO7G3dBB94
https://www.youtube.com/watch?v=T0rDw7-HPY8

Zespół Tańca Ludowego „Jutrzenka“

Rok założenia: 1987
Kierownik:
Leonarda Klukowska
Tel: 
+37060428387
Email: 
leonardaklukowska@gmail.com

Zespół tańca młodzieży i dzieci „Jutrzenka” istnieje od 1975 roku. Założycielem zespołu był duży miłośnik kultury polskiej Jan Gabriel Mincewicz. Jest to najdłużej działający zespół w Niemenczynie. Repertuar zespołu – to tańce Wileńszczyzny i Polski. Starsza grupa tańczy również ukraińskie, węgierskie i białoruskie tańce ludowe.

Link na Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=2X5Uv3l5XhI

Zespół Tańca Ludowego „Perła“ 

Rok założenia: 2004
Kierownik artystyczny i choreograf: German Komarowski
Choreografowie: Ewa Bartusewicz, Erwin Mieczkowski
Tel: +37065622047
Email: info@ndkc.lt

Obecnie do 6 grup tanecznych uczęszcza prawie 150 tancerzy w wieku od 6 do 22 lat. Zespół jest wielokrotnym laureatem różnorodnych konkursów i turniejów tańca na Litwie.

Repertuar „Perły” składa się z tańców polskich, litewskich, wileńskich, a także zespół tańczy tańce różnych narodów Świata (ukraińskie, rosyjskie, łotewskie, białoruskie, gruzińskie, mołdawskie, włoskie). Podczas swojej aktywnej działalności zespół wielokrotnie odwiedził Polskę i Białoruś, a także Bułgarię, Chorwację, Czechy, Macedonię, Łotwę, Ukrainę, Węgry, Francję, Hiszpanię, Włochy i San Marino.


Linki na Youtube:


Zespół taneczny „Dalina“

Rok założenia: 1999
Kierownik:
Julija Dobrowskaja
Tel: 
+37069926082
Email: 
jdombrovskaja@gmail.com

Zespół tańca „Dalina” składa się z 6 grup wiekowych, w których ogółem tańczy około 120 dzieci oraz grupa rodziców. Taniec dla wszystkich członków zespołu jest stylem życia. Dzięki takiemu poglądowi zespół osiągnął wysokich rezultatów. Dużo koncertuje, bierze udział w festiwalach i konkursach. Odbył wiele wyjazdów koncertowo – poznawczych za granicę. Mają na swym kącie występy w Polsce, Czechach, Szwajcarii, Francji, Niemczech, Austrii, Rosji i krajach Beneluksu. Jest jedynym zespołem w rejonie wileńskim tańczącym lindy hop‘a.


Linki na Youtube:


 

Zespół Wokalny Seniorów „Pogoda“

Rok założenia: 2013
Kierownik: 
Stanisław Możejko
Tel: 
+37068778388

W 2011 r. została założona wspólnota seniorów „Optymiści”. Po dwóch latach działalności część seniorów wspólnoty zgromadziła się w zespole wokalnym o tej samej nazwie – „Optymiści”. W listopadzie 2013 r. zespół odwiedził przyjaciół w Daugavpilsie na Łotwie, gdzie również miał koncert.

Od czerwca 2015 roku zespołem kieruje Stanisław Możejko. W tym saamym roku zespół pomieniał nazwę na „Pogoda”. Repertuar zespołu składa się z piosenek polskich, litewskich i rosyjskich.

 

Zespół „Gija“

Rok założenia: 2013
Kierownik:
Algirdas Biveinis
Tel: 
+37068686929

W skład zespołwchodzą członkinie różnych zawodów i wieku. Wszystkich połączyła miłość do ludowej pieśni litewskiej. Pod kierownictwem Algirdasa Biwejnisa zespół dał sporo koncertów w swym mieście jak i w okolicach.

Zespół Tańca Liniowego „Smagūs žingsniai”

Rok założenia: 2007
Kierownik: 
Ramunė Gumbaragienė
Email: ramune.gumbaragiene@gmail.com
Tel.: +37065052018

Zespół Tańców Liniowych swą działalność rozpoczął w 2007 roku. Tańce liniowe są specyficznym sposobem tańca, w których tańczący poruszają się, stojąc obok siebie w linii. Tego rodzaju tańce są dla każdego, bez względu na wiek i umiejętności. Dla towarzyskich i nieśmiałych, dla samotnych i grup przyjaciół. Najważniejsza jest radość, jaką sprawia poruszanie się w rytm różnorodnej muzyki. 

Zespół Pieśni i Tańca „Ojcowizna”

Rok założenia: 2017
Kierownik: 
Wioletta Leonowicz
Email: wioleon@gmail.com
Tel.: +37065211713

Zespół Pieśni i Tańca „Ojcowizna” powstał i rozwija swą działalność od 2017 r. Podstawowym celem zespołu jest pielęgnowanie tradycji, kultury, pieśni i tańców z Wileńszczyzny. Jednak na repertuar „Ojcowizny” składają się nie tylko utwory ziemi wileńskiej, ale też pieśni i tańce ogólnopolskie, patriotyczne i religijne.

Link na Facebook:

https://www.facebook.com/ZespolOjcowizna

Studio Teatralne dla dzieci i dorosłych

Rok założenia: 2018
Kierownik: Juliana Tomasevskaja
Tel.: +37062018003
Email: j.tomasevskaja@gmail.com

Studio teatralne rozpoczęło swą działalność w listopadzie 2018 roku. Obecnie w rodzinie teatralnej są 3 grupy: grupa I: 4 aktorów, 15-20 wieku; grupa II: 14 aktorów w wieku 11-15 lat; grupa III: 9 aktorów w wieku 7-11 lat.

Program zajęć: praca aktora z tekstem (dykcja), technika sceniczna; rozgrzewka każdego aktora, teatr ruchu i taniec współczesny, trening rytmu i słuchu, tworzenie przedstawień oraz wiele zabawnych zajęć dla prawdziwego aktora.

Bezdany

 

Administrator filia:
Andrzej Lonski

Zespół „Melodia”

Rok założenia: 2015
Kierownik: 
Stanisław Mażejko
Tel: 
+37068778388

Miła i pogodna atmosfera jaka towarzyszy spotkaniom owocuje interesującym repertuarem. Utwory wykonywane przez członkiń grupy należą zarówno do repertuaru muzyki estradowej jak i znane i popularne pieśni ludowe.

Bujwidze


Administrator filia:
Krystyna Klimaszewska

Zespół wokalny Bujwidzianka“

Rok założenia: 2009
Kierownik:
Robert Klimaszewski
Email: rklimasevski@gmail.com

Zespół wokalny „Bujwidzianka” został założony w 2009 roku przez Roberta Klimaszewskiego. Repertuar zespołu – to pieśni ludowe, patriotyczne i religijne śpiewane w języku polskim, litewskim i ukraińskim. Zespół brał udział w przeglądach piosenek bożonarodzeniowych i przeglądach zespołów artystycznych rejonu wileńskiego.

Dukszty


Administrator filia:
Alina Michalkiewicz

Ukraiński Zespół Wokalny „Ojranka“

Rok założenia: 2012
Kierownik:
Eduard Michalkiewicz
Email: 
michalkiewicz@inbox.lt

Zespół wokalny ukraińskich pieśni ludowych „Ojranka” aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym od 2012 roku. Założycielem zespołu i kierownikiem artystycznym jest Edward Michalkiewicz. Podstawę repertuaru zespołu stanowią rosyjskie i ukraińskie pieśni ludowe. Zespół bierze udział w różnych koncertach w Duksztach i innych centrach kultury.

Glinciszki

 

Administrator filia:
Elena Sartatavičiūtė

Zespół Pieśni Rosyjskiej  „Łada“

Rok założenia: 2001
Kierownik: 
Elena Sartatavičiūtė
Email: 
sintera7@gmail.com

Zespół pieśni rosyjskich „Łada” powstał na wiosnę 2001 roku. Założycielka zespołu – Elena Sartatavičiūtė. Podstawę repertuaru zespołu stanowią rosyjskie i ukraińskie pieśni ludowe. Zespół wykonuje utwory: a cappella, przy wtórze instrumentów klawiszowych, z towarzyszeniem fonogramu. Od pierwszych dni zespół aktywnie uczestniczy we wszystkich świętach rejonu wileńskiego, koncertuje na imprezach Centrum Kultury w Glinciszkach i innych ośrodków. Credo zespołu – rozwój kultury wokalnej mniejszości narodowych Wileńszczyzny.

Kapela Ludowa „Kupeta”

Rok założenia: 2004
Kierownik: 
Elena Sartatavičiūtė
Email: 
sintera7@gmail.com 

Kapela wiejska „Kupeta” powstała w 2004 roku. Zamiłowanie do muzyki skupiło tych ludzi w różnym wieku i różnych zawodów, mieszkających w różnych miejscowościach gminy Podbrzezie, a nawet z innego rejonu. Uczestnicy doskonale grają na różnych instrumentach muzycznych, np. harmonii, harmonijce ustnej, rytmicznych instrumentach perkusyjnych, gwizdku, akordeonie. 

Grupa Humorystyczna „Jożkin dom“

Rok założenia: 2004
Kolektyvo vadovas: 
Elena Sartatavičiūtė
El. pa
štas: 
sintera7@gmail.com

Repertuar grupy stanowią pieśni, potańcówki i tolerancyjne, i niezłośliwe wyszydzanie z codziennych sytuacji życiowych, ludzkich przywar, przede wszystkim w języku rosyjskim. Grupa aktywnie uczestniczy we wszystkich koncertach świątecznych, organizowanych przez lokalne centrum kultury i jest regularnie zapraszany na uroczystości organizowane przez inne ośrodki kultury. „Jożkin dom” jest znany również w innych zakątkach Litwy.

Młodzieżowy Zespół Wokalno-Instrumentalny „Randeo Anima“

Rok założenia: 2008 
Kierownik: 
Augustyna Grejciun-Minakowska
Tel: +37068538364
Email: augustynagrey@gmail.com

Zespół został założony w 2008 roku, zrzesza młodzież okolic Podbrzezia, Pikieliszek, Glinciszek. W 2015 roku powstał młodszy dział zespołu „Randeo Anima Junior”, który zrzesza dzieci od 4 do 14 lat. Wykonuje pieśni religijne, patriotyczne, ludowe, młodzieżowe w języku polskim, litewskim i angielskim. 

Link na Facebook:

https://www.facebook.com/RandeoAnima/

Linki na Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=bDrx2wAtCK0
https://www.youtube.com/watch?v=JIe_T7UZmvE
https://www.youtube.com/watch?v=S0hZtOJ2mJE

Korwie

 

Administrator filia:
Liolia Ambros

Zespół wokalny „Oktawa“ 

Rok założenia: 2005
Kierownik:
Grzegorz Pilecki
Tel:
+37068540522
Email: 
g.pileckas@gmail.com

Zespół „Oktawa” powstał założony w 2005 roku przy Ośrodku Kultury w Korwiu. Za ten okres czasu dał wiele koncertów oraz brał z powodzeniem udział w różnych przeglądach i festiwalach. Stara się zachować dziedzictwo kulturowe Wileńszczyzny. Poświęca dużo uwagi na pielęgnację polskiej pieśni ludowej zarówno tej tradycyjnej jak i współczesnej, sięga po repertuar klasyczny

Zespół wokalny „Inventum

Rok założenia: 2016
Kierownik:
Grzegorz Pilecki
Tel: 
+37068540522
Email: 
g.pileckas@gmail.com

Zespół „Inventum” powstał z 2 kolektywów, śpiewających w kościołach w Korwiu i w Duksztach. Celem było – zacząć śpiewać utwory świeckie w jęz.polskim, rosyjskim i angielskim. 

Mejszagoła


Administrator filia:
Tatjana Sinkiewicz

Zespół Wokalny „Mejszagolanki“ 

Rok założenia: 1997
Kierownik:
Jasia Mackiewicz
Tel: 
+370 61435591
Email: 
mack.jasia@gmail.com 

Zespół tworzą panie, dla których śpiew i udział w zespole jest nieodłączną cząstką ich życia społeczno-kulturalnego. Repertuar zespołu tworzą polskie pieśni ludowe i patriotyczne, pieśni autorskie, biesiadne i estradowe. 

Zespół Taneczny „Przyjaźń“

Rok założenia: 2010
Kierownik:
Tatjana Sinkiewicz
Tel: 
+37060625043
Email: 
tatjana.sinkevic@mail.ru

Młodzieżowo dziecięcy Zespół Taneczny „Przyjaźń” został założony w 2010 roku przez Tatjanę Sinkiewicz. Repertuar stanowią polskie i litewskie tańce ludowe. Zespół jest środowiskiem ksztatującym i utrwalajacym więź oraz postawę społeczną i patriotyczną. Kolektyw uczestniczył i wielokrotnie otrzymywał wyróżnienia za udział w koncertach, festiwalach i uroczystościach.

Link na Facebook:

https://www.facebook.com/tatjana.sinkiewicz/media_set?set=a.1169654593059464.1073741836.100000448045128&type=3
https://www.facebook.com/tatjana.sinkiewicz/media_set?set=a.858476034177323.1073741829.100000448045128&type=3

Pikieliszki

Zespół Instrumentalno – Wokalny „Jezioranka”

Rok założenia: 1988
Kierownik: 
Jarosław Gajdukiewicz
Tel: +37064650335
Email: jaros.hajduk@gmail.com
Mob. tel: +37061523587

Zespół prezentuje wileński folklor, wykonuje polskie piosenki ludowe, patriotyczne jednocześnie sobie akompaniując harmonią, perkusją, tamburynem, skrzypcami, metalofonem, intrumentem klawiszowym. 

Rostyniany


Administrator filia:
Jadvyga Jodeliuk

Zespół Wokalny „Wspomnienie“

Rok założenia: 2012
Kierownik:
Stanislaw Sokolowski
Tel: 
+37060728786

„A my, pełni werwy, radujemy nerwy, niosąc pieśni w świat” – te słowa piosenki z repertuaru zespołu wokalnego „Wspomnienie” autorstwa członkini zespołu, Heleny Subotowicz, są mottem zespołu. Nazwa zespołu „Wspomnienie” jest nie przypadkowa, wskazuje ona, że członkom zespołu szczególnie zależy na kultywowaniu tradycji, by piosenki, powstałe przed laty, nie zostały zapomniane.

Suderwa


Administrator filia:
Zigfrida Michalkiewicz

Kapela „Suderwianie“

Rok założenia: 2010
Kierownik:
Eduard Michalkiewicz
Tel:
+37061628399 

Kapela „Suderwianie” aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym od 2010 roku. Repertuar stanowią w okolicach Suderwy opracowane pieśni ludowe polskie, rosyjskie, białoruskie i litewskie

Sużany

 

Administrator filia:
Ivan Szpakow

Zespół Folklorystyczny „Sużanianka“

Rok założenia: 1989
Kierownik:
Margarta Krzyżewska
Tel: 
+37061494982
Email:
suzanianka@wp.pl 

Założycielami zespółu byli I. Szpakow i L. Stankiewicz, a pierwszy kierownik – A. Kalinow. Repertuar składa się z lokalnych pieśni ludowych, piosenki świąt kalendarzowych, przyśpiewki i przedstawienia, współczesne piosenki o Wileńszczyźnie, pieśni religijne i pogrzebowe, pieśni ludowe i patriotyczne. Zespół aktywnie uczestniczy w różnych koncertach, przeglądach i festiwalach w rejonie i kraju.


Kapela „Kapela Świętojańska“

Rok założenia: 1991
Kierownik:
 Emilija Ždanovič-Pečkienė
Tel: 
+37060463832
Email: 
emilija_zdanovic@yahoo.com

„Kapela Świętojańska” z Sużan powstała w 1991 roku. Przewinęło się przez nią wiele muzyków i wykonawców. Grupa wykonuje różnorodne utwory: w repertuarze ma zarówno piosenki ludowe, jak i patriotyczne. Kapela może zadowolić gusta publiczności, wykonując piosenki po polsku, litewsku, ukraińsku i tatarsku. W repertuarze znalazły się też popularne i znane utwory oraz piosenki żydowskie, czy cygańskie. Zespół sięga też po kompozycje miejscowych twórców, co podkreśla jego unikatowość. Nierzadko autorami słów do niektórych piosenek są członkowie „Kapeli Świętojańskiej”.

Link na facebook:

https://www.facebook.com/kapelasvientojanska/

Zespół Estradowy „Lady Rock“

Rok założenia: 2012
Kierownik:
Kszysztof Slaviński
Tel:
+370 672 58215
Email:
ksistof.slav@gmail.com 

Zespół „Lady Rock” w 2012 roku założył Rafał Jackiewicz. Od jesieni 2014 roku prowadzi Krzysztof Sławiński. Repertuar – piosenki popularnych wykonawców różnych stylów pop/rocka w językach litewskim, angielskim, polskim i rosyjskim. Zespół czerpie inspiracje z różnych gartunków muzyki rockowej, a jego twórczość stylistycznie jest najbliższa klasyce rocka.

 

 

  

  

+37065211713
Powrót
 
 
 
MER SAMORZĄDU REJONU WILEŃSKIEGO
 Maria Rekść


Samorząd Rejonu Wileńskiego

 Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
 
E-mail.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Godziny pracy:
I- IV - od 7:30 do 16:30
V - od 7:30 do15:15
Przerwa obiadowa:
od 11:30 do 12:15
Nowy użytkownik
Zapomniałem hasło
Kalendarz imprez
    2021     
Listopad
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01020304050607
08091011121314
15161718192021
222324252627
28
2930     


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up