kaires_puses_index
 


Ku uwadze rodziców - zmiany w wysokości świadczeń na dzieci

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku z powodu zmian w przepisach Ustawy Republiki Litewskiej o Świadczeniach dla Dzieci ulegają zmianie następujące kwoty zasiłków dla dzieci:


1. Uniwersalny zasiłek na dziecko - 1,32 BŚD (50,16 euro). Do 31 grudnia 2018 r. było 30,02 euro.

2. Uniwersalny zasiłek dla dziecka niepełnosprawnego - 1,84 BŚD (69,92 euro). Do 31 grudnia 2018 r. było 30,02 euro.

3. Dodatkowy zasiłek na dziecko wyrównano do tej samej kwoty - 0,53 BŚD (20,14 euro). Do 2018-12-31 dla dzieci poniżej 2 lat było 28,50 euro, dzieciom od 2 do 18 lat było 15,20 euro.

Przypominamy, że jeśli w 2018 r. został złożony wniosek o zasiłek na dziecko i okres płatności nie wygasł, to 1 stycznia ponowne złożenie wniosku o uniwersalny zasiłek na dziecko nie jest wymagane. Nie ma również potrzeby ponownego ubiegania się o uniwersalny zasiłek na dziecko i o płacenie zasiłku dla dzieci niepełnosprawnych, dla których ten dodatek został przyznany w 2018 r. i jego okres płatności również nie wygasł. Wielkości wypłat od 2019-01-01 zostaną automatycznie przeliczone. Ponieważ świadczenia wypłacane są za poprzedni miesiąc, większą kwotę świadczeń Państwo otrzymacie w lutym 2019 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shadow up