kaires_puses_index
 


Życzenia mer z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Szanowni pracownicy Samorządu Rejonu Wileńskiego, Radni, Starostowie, Sołtysi, przedstawiciele organizacji społecznych i wszyscy mieszkańcy rejonu,

z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składam serdeczne gratulacje i podziękowania za wspólną pracę na rzecz dobra rejonu Wileńskiego.

Życzę Wam skuteczności i wytrwałości oraz sukcesów w realizacji zadań samorządowych. To dzięki Waszym działaniom rozkwita nasz rejon.

Niech Wasze zaangażowanie będzie doceniane przez społeczeństwo i przyczyni się do pozytywnych zmian i stałej poprawy życia mieszkańców rejonu.

Wszelkiej pomyślności!

Maria Rekść
Mer samorządu Rejonu Wileńskiego


 

Shadow up