kaires_puses_index
 


Rada zatwierdziła zmiany w planie działania na rzecz wzmocnienia organizacji pozarządowych i działalności wspólnotowej w latach 2017-2019

W celu promowania aktywnej działalności wspólnotowej w rejonie wileńskim, 29 czerwca 2018 r. na posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego była przyjęta uchwała dotycząca zmiany środka 2.3 Planu realizacji działań na rzecz wzmocnienia organizacji pozarządowych i działalności wspólnotowej w latach 2017-2019 „Wspieranie działalności wspólnotowej w samorządach” oraz trybu przydziału i wykorzystywania środków pieniężnych. 


Zatwierdzone zmiany trybu pomogą we wzmacnianiu koncentracji i wzajemnego zaufania członków społeczności, stworzą warunki dla organizacji społecznościowych, religijnych i innych organizacji pozarządowych do udziału w podjęciu decyzji w sprawie zaspokojenia potrzeb socjalnych członków społeczności.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wzmocnienie działań społecznościowych mieszkańców gmin według obsługiwanych terytoriów. Za właściwe do finansowania uznawane są działania, zatwierdzone decyzją rozszerzonego zebrania sołectw, które zaspokajają potrzeby socjalne członków społeczności. Do najważniejszych należą następujące działania:

  • Działalność społeczna
  • Zajętość w czasie wolnym dzieci i młodzieży (14-29 lat);
  • Działalność kulturalna i edukacyjna;
  • Działalność sportowa i zdrowotna;
  • Działalność poprawiająca koncentrację i jakość życia społeczności lokalnych; 
  • Akcje społeczne i inicjatywy, mające na celu poprawę jakości przestrzeni publicznych i środowiska.

Zapraszamy wszystkie wspólnoty rejonu wileńskiego do śledzenia wiadomości na stronie internetowej www.vrsa.lt i po publikacji konkursów doboru projektów do aktywnego uczestniczenia w nich.

Więcej informacji na temat wspierania działań społecznościowych w rejonie wileńskim można znaleźć tutaj.

 


Fot. „Trijų ežerų bendruomenė“

Shadow up