kaires_puses_index
 


Zatwierdzono plan ustalania lub zmiany granic i (lub) nazw terenów mieszkalnych rejonu wileńskiego

6 czerwca na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego został zatwierdzony plan zmiany granic i (lub) ustalania nazw terenów mieszkalnych, znajdujących się na terytorium rejonu wileńskiego, zgodnie z którym będą ustalone i skoordynowane dokładne granice wszystkich osiedli na terytorium rejonu wileńskiego. Uchwała została przyjęta z uwzględnieniem analizy wyników badań granic osiedli mieszkaniowych, wykonanych wśród mieszkańców Samorządu Rejonu Wileńskiego i po przygotowaniu planów.


Istniejące granice terenów mieszkalnych rejonu wileńskiego są niezatwierdzone (warunkowe) i niedokładne, a zatem nie odpowiadają naturalnej sytuacji obrysów granic miejscowości, często przecinają drogi o znaczeniu państwowym lub lokalnym, obiekty hydrograficzne czy granice działek gruntów już zarejestrowanych w Rejestrze Nieruchomości.  W tej sytuacji dla instytucji staje się niejasne, do którego osiedla mieszkaniowego przydzielić sformowaną działkę gruntu. Pojawia się również szereg problemów związanych z rejestracją nieruchomości w Rejestrze Nieruchomości w celu ustalenia jej wartości. Ustalono sporą liczbę przypadków, gdy z powodu niedokładności granic terenów mieszkalnych działka należąca do jednego właściciela trafia na kilka różnych terenów mieszkalnych.

Zatwierdzony projekt uchwały stworzy możliwość do odpowiedniego zarządzania nieruchomościami, dla lokalnych mieszkańców – do deklarowania swojego miejsca zamieszkania oraz nadania adresów obiektom i należytego obliczania rzeczywistej wartości nieruchomości w celu zbierania podatku.

Z wynikami badań wykonanych wśród lokalnych mieszkańców w sprawie ustalenia granic terenów mieszkalnych rejonu wileńskiego i (lub) rozwiązaniami, dotyczącymi zmian nazw planu, można zapoznać się tutaj.

Z rozwiązaniami, dotyczącymi ustalania lub zmian granic terenów mieszkalnych Samorządu Rejonu Wileńskiego i (lub) ich nazw można zapoznać się tutaj.

Shadow up