kaires_puses_index
 


Nowe inicjatywy projektów z gminą Korycin

10 kwietnia 2018 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego odwiedził wójt gminy Korycin Mirosław Lech. Spotkał się z dyrektor Administracji Lucyną Kotłowską, st. specjalistką Działu Kultury, Sportu i Turystyki Grażyną Gołubowską i uczestniczącymi w spotkaniu dyrektorem straży pożarnej rejonu Kęstutisem Velikianecasem i kierownikiem Stowarzyszenia Ochotników Strażaków Rejonu Wileńskiego Arturasem Vaišnorasem. Podczas spotkania omówiono możliwości przyciągania inwestycji przygotowując projekty w ramach programu współpracy „Interreg V-A Litwa-Polska”.


Podczas spotkania omówiono nowe wspólne możliwości realizacji projektów w ramach programu „Interreg A V-Litwa-Polska”, wyróżniono dziedziny priorytetowe, przewidziano działania i spodziewane rezultaty.

Podczas spotkania strony w celu propagowania postępowego i zrównoważonego wzrostu i skutecznej poprawy jakości życia mieszkańców swoich regionów wspólnie planują złożyć wniosek w ramach programu współpracy transgranicznej „Interreg V-A Litwa-Polska”.  Przewidziano również kierunki priorytetowe: „Utrzymanie środowiska i bezpieczeństwo oraz wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów”, a także „Wzmacnianie umiejętności instytucji władz i zainteresowanych podmiotów i skuteczne administrowanie publiczne”.

W ogłoszonym zaproszeniu do składania wniosków konstatuje się, że wsparcie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) obejmie 85 % wszystkich kwalifikujących się kosztów projektu, a 15 % partnerzy projektu muszą pokryć ze środków własnych. Minimalny całkowity budżet projektu w aplikacji musi wynosić ponad 50 tysięcy euro, maksymalna wartość projektu wynosi 1 milion euro.

Współpraca między Samorządem i gminą Korycin trwa od lutego 2017 r., kiedy z powodzeniem uruchomiono projekt „Kultura i natura – promocja turystyki po obu stronach granicy, opartej na wspólnym dziedzictwie i współpracy”, inwestycja w rozwój dziedzictwa kulturowego i wzmacnianie rozwoju zrównoważonej transgranicznej turystyki, wykorzystując dziedzictwo litewsko – polskie.

Działania realizowanego projektu „Kultura i Natura” – promocja turystyki po obu stronach granicy na podstawie wspólnego dziedzictwa kultury i współpracy” są nastawione na rozwój dziedzictwa kulturowego:

  • Budowa amfiteatru, rekonstrukcja plaży i urządzenie infrastruktury obiektów rekreacyjnych nad zbiornikiem wodnym w Korycinie;
  • Inwestycje w rozwój dziedzictwa kulturowego w Mejszagole – rozwój kultury i edukacji poprzez modernizację instytucji: instalacja systemów audiowizualnych i ekspozycji w muzeum ks. J. Obrembskiego. Montaż wystawy edukacyjnej i tablicy informacyjnej o zasobach turystycznych miasteczka w Centrum Rzemiosł Tradycyjnych;                      
  • Urządzenie miejsca wypoczynkowego Žingiai nad jeziorem Asveja;
  • Wspólne imprezy, promujące upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i szkolenia: 2 imprezy „Festiwal dziedzictwa kulturowego przygranicza”, 2 imprezy „Przygraniczne dni rzemiosł” , 1 Obóz młodzieżowy nad jeziorem Asveja, wspólne szkolenia z dziedziny dziedzictwa kulturowego oraz przygotowanie 3 wydań promujących dziedzictwo przygraniczne: ulotki „Ścieżka dziedzictwa przyrodniczego” i broszur „Rzemiosła tradycyjne przygranicza” oraz „Przygraniczne sakralne dziedzictwo kulturowe”.

Całkowita wartość projektu stanowi 910 964,48 euro, z czego środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowią 774 319, 80 euro (85,00 %). Czas trwania realizacji projektu: od 2017-03-01 do 2019-02-28.

 

Shadow up
incorrect array size: 1