kaires_puses_index
 


Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego zaprasza rodziców na warsztaty

Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego zaprasza wszystkich chętnych rodziców na szkolenia o pozytywnym rodzicielstwie. Warsztaty „Bez klapsa: jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” zapraszają rodziców, którzy wychowują dzieci w wieku od 0 do 6 lat, warsztaty „Nawyki efektywnego rodzicielstwa“ zapraszają rodziców, którzy wychowują dzieci w wieku od 0 do 18 lat.


Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy-rodzice:

  • będą bardziej świadomi swoich uczuć, myśli, przekonań, potrzeb;
  • będą lepiej rozpoznawać motywy swoich działań;
  • zdobędą umiejętność rozpoznawania własnych emocji i ich kontroli;
  • poszerzą swoje umiejętności wychowawcze, które pomogą im wychowywać dzieci bez przemocy;
  • poznają i będą mieli możliwość ćwiczenia nowych, bardziej sprzyjających dziecku wzorców zachowań.

Udział w warsztacie jest nieodpłatny. W trakcie trwania warsztatów zapewniamy opiekę dzieciom, które są gotowe pozostać bez rodziców w sali zabaw, podczas zajęć dla nich przeznaczonych. Po ukończeniu szkoleń uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

 

Warsztaty „Bez klapsa: jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”:

Liczebność grupy: 8-14 rodziców.

Prowadzące: psycholog Dorota Baranovska i socjalny pracownik Diana Lomtewa.

Miejsce: Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego (wieś Giejsiszki, ul. Mokyklos 64).

Termin: 6 spotkań po 2 godz.

2018-04-05– 2018-05-10 (czwartki) w godz. 14.30-16.30

 

Warsztaty „Nawyki efektywnego rodzicielstwa“:

Liczebność grupy: 8-14 rodziców lub opiekunów.

Prowadzące: psycholog Dorota Baranovska i socjalny pracownik Diana Lomtewa.

Miejsce: Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego (wieś Giejsiszki, ul. Mokyklos 64).

Termin: 4 spotkania po 3 godz.

2018-04-05– 2018-04-26 (czwartki) w godz. 17.00-20.00

 

Wszyscy chętni mogą rejestrować się do 30 marca pod nr. tel. +370 616 30891 lub +370 627 99208.

Shadow up