kaires_puses_index
 


10-17 listopada odbędzie się Tydzień języka Polskiego w rejonie wileńskim

Jak co roku w szkołach rejonu wileńskiego odbędzie się, organizowany przez polonistów, Tydzień Języka Polskiego. Ta piękna tradycja zrodziła się przed wieloma laty z inicjatywy członków Koła Metodycznego Polonistów. Celem uroczystości jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży, patriotyzmu, szacunku i miłości do języka ojczystego, do tego co polskie i bliskie.


Program uroczystości jest niezmiernie bogaty – obejmuje ponad 150 imprez. W tych dniach odbędą się uroczyste apele z okazji święta Niepodległości Polski. Wiele szkół weźmie udział w uroczystości składania wieńców na Cmentarzu Rossa, oddając hołd tym, którzy walczyli o wolność polskiego narodu.

Jest to też czas poszerzania wiedzy z zakresu kultury języka, rozwijania umiejętności posługiwania się językiem polskim, kształcenie sprawności ortograficznej i poprawności językowej.

A więc odbędą się konkursy ortograficzne i recytatorskie, dyktanda, zabawy językowe, wieczory poetycko-muzyczne, akcje czytelnicze oraz dni poświęcone teatrom i filmom polskim. Nie zabraknie też zajęć metodycznych i integrowanych. Uczniowie również wezmą udział w organizowanych wycieczkach, śladami wybitnych Polaków, twórców i krzewicieli bogatej polskiej tradycji i kultury.

Tydzień Języka Polskiego odbędzie się, w dniach 10-17 listopada, we wszystkich placówkach oświatowych rejonu wileńskiego z polskim językiem nauczania. Zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystościach wspólnoty szkolne, rodziców, dziadków oraz wszystkich chętnych.

Program uroczystości w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego.

Opracowała Łucja Stefanowicz,
starsza nauczycielka języka polskiego
Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie
Filii Nauczania Podstawowego w Rostynianach

 

Shadow up