kaires_puses_index
 


Wycieczka nad Morze Bałtyckie – pełna zachwytu i radości

Podopieczni Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego w Giejsiszkach oraz uczęszczający do świetlicy „Arka” wraz z opiekunami i wychowawcami jak również wolontariuszami niedawno mieli niecodzienną wycieczkę nad Morze Bałtyckie, skąd pełni wrażeń i zachwytu wrócili, bowiem w większości młodzi ludzie po raz pierwszy ujrzeli ogrom morza, statki potężne w porcie litewskim Kłajpeda.


Celem poznawczym wypadu edukacyjnego było formowanie poglądu młodzieży i dzieci na to, jakim państwem jest Litwa, mająca duży port morski, jak to wpływa na rozwój gospodarczy kraju, w którym mieszkamy oraz na przyrodę – florę i faunę.

Po wyjeździe bladym świtem z Giejsiszek zdążyliśmy jeszcze po drodze zwiedzić najstarsze na Litwie muzeum „Baubli”. Największym marzeniem wszystkich było jak najszybciej zobaczyć taflę morską. Chociaż już pogoda była jesienna, ale akurat w tym dniu słońce nas nad morzem dopieściło, aura sprzyjała, a pobyt wzbogacił nie tylko emocją wrażeń, błękitem fal morskich i spienionych bałwanów wodnych, ogromem statków cumujących w porcie, ale i podziwem delfinów w delfinarium.

Cieszę się bardzo, że takie właśnie warunki do wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży są stworzone w naszym rejonie. Nie tylko staramy się zapewnić godziwy byt, ale i rozwój intelektualny. Młodzież i dzieci nie tylko z opowiadań, zdjęć i obrazków czy telewizji albo Internetu mogą oglądać daleko położone zakątki kraju, lecz mają możliwość uczestnictwa w kosztownych wycieczkach, jaka ostatnio odbyła się.

Wszyscy pracownicy Centrum i wychowawcy w świetlicy bardzo się starają, ażeby jak najwięcej było podobnych wypadów, przede wszystkim poznanie własnego rejonu wileńskiego, bogactwa naturalnego, dziedzictwa oraz wielokulturowości, bo to jest jeden z podstawowych priorytetów oświaty naszego Samorządu, bo to kształci i rozwija młode pokolenie, zapewnia im stabilność i bezpieczeństwo zamieszkania jak w naszej przyjaznej placówce tak i w kraju, pomaga zdobyć zaufanie do wychowawców, którzy poświęcają się bardzo dla nich, a to rodzi w dzieciach i młodzieży również dobre samopoczucie, odwagę, większą wiarę we własne siły, co odbije się niewątpliwie na postępach w nauce i zachowaniu. 

 

Pełniąca obowiązki dyrektora
Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego
Justyna Turbien
ie

Shadow up