kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wizyta w rezydencji ambasadora Japonii

Kontynuując i pogłębiając dialog z przedstawicielami kraju Wschodzącego Słońca, 23 stycznia mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść wspólnie z doradczynią Aleksandrą Černiauskienė odwiedziły rezydencję ambasadora Japonii, gdzie spotkali się z Jego Ekscelencją ambasadorem Japonii na Litwie Toyoei Shigeeda, jego żoną i innymi pracownikami ambasady.


Spotkanie rozpoczęło się od zapoznania się z Japonią, jej podziałem administracyjnym, gospodarką i kulturą. Ambasador oznajmił, że mieszkańców jego kraju już nie interesują tradycyjne wycieczki i coraz bardziej uwidaczniają się tendencje wybierania niezwykłych, unikalnych marszrut, jeszcze niewidzianych miejscowości. Wśród wymarzonych poznania krajów jest również Litwa. Dlatego dąży się do nawiązania kontaktów pomiędzy miastami Litwy i Japonii, zachęcenia do inwestowania, promocji przedsiębiorczości, a rejon wileński w tym zakresie jest z pewnością prospektywny.

Z kolei mer Maria Rekść opowiedziała o atrakcyjności rejonu wileńskiego, jego wyjątkowości, tradycjach a także bogatym dziedzictwie etnicznym i sakralnym, wrzącym tu życiu artystycznym i kulturalnym. „Zarówno naturalny, jak i architektoniczny potencjał turystyczny przyciąga coraz większą liczbę przybywających. Harmonijnie współistniejące różne narody – to wartość naszego rejonu. Dla przeplatającej się różnorodności narodowej są stwarzane warunki, aby wyrazić swoją tożsamość etniczną, strzec ją i rozwijać”, – jako jedną z najważniejszych wyjątkowości rejonu mer nazwała wielonarodowość.

Podczas spotkania podzielono się również ideami współpracy, szczególną uwagę udzielając obszarom biznesu. Zaznaczono, że rejon wileński jest atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych poprzez swoją infrastrukturę, możliwości komunikacyjne i bliskość stolicy. Niestety, brak wolnych gruntów uniemożliwia realizację określonych inicjatyw, ale na obrzeżach rejonu skutecznie mogłyby znaleźć lokalizację spółki TI. Samorząd Rejonu Wileńskiego ma na celu wzmocnienie potencjału działalności na swoim terytorium – Samorząd ma założony Fundusz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, który udziela wsparcia i przyczynia się do rozwoju biznesu i realizacji pomysłów biznesowych w rejonie.

Duże zainteresowanie Jego Ekscelencji przyciągnęła tradycyjna, ale zarazem unikalna sztuka ludowa Wileńszczyzny – palmy. Plecione na drewnianym drzewku, łącząc różnobarwne suszone rośliny, palmy sławią rejon wileński na całym świecie. Ambasador wyraził chęć bliższego zapoznania się z tradycjami palmiarskimi Wileńszczyzny i wyraził chęć w najbliższej przyszłości odwiedzić Izbę Palm i Bytu w Ciechanowiszkach. 

Shadow up