kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prace rekonstrukcji przejazdu w Rudominie (uzupełnione)

Informujemy, że 22 listopada rozpoczną się prace rekonstrukcji przejazdu w Rudominie, podczas których powstanie wiadukt nad torami kolejowymi i rondo. Ze względu na prowadzone na szeroką skalę prace zamknięcie przejazdu jest nieuniknione, w związku z czym ruch przez istniejący przejazd kolejowy zostanie zamknięty przez cały rok, a ruch zostanie przekierowany na okoliczne drogi.


Od 22 listopada do 7 października cały ruch drogowy przez drogę A15 i ul. Lipówka zostanie przekierowany. Z ronda Soleniki do Rudomina będzie można dojechać ulicami Solenicką, Baranków i drogą nr 106 przez Kalwiszki lub obwodnicą nr 5248 przez Niemież. Teren budowy będzie można ominąć także drogą objazdową – szosą Ejszyską przez Czarny Bór.

Kierowcy proszeni są o kierowanie się z informacjami umieszczonymi na stoiskach, na których są pokazane zmienione kierunki ruchu tranzytowego, kierując je na drogę nr A19, nr 106, nr 202, nr. 176, nr A3 / E28, nr A1, nr 5248, objazd szosy Ejszyskiej.

W trakcie prac zmienią się marszruty transportu publicznego:

Trasy marszrut rejonu wileńskiego – 212, 212A, 215, 217, 221, 227.

Trasy autobusów miejskich w Wilnie – 12 i 14 (tylko trasa dla autobusów do i z parku transportu publicznego);

Marszruty w kierunku Solecznik – 63, G63.

Jak zmienią się marszruty rejonu wileńskiego:

212 autobusy marszruty Wilno (dworzec autobusowy) – Taboryszki będą kursować po ul. Lipówka, dalej będą skręcać na szosę Mińską i będą kursować od przystanku Grochowy – szosą Mińską, będą kontynuować jazdę przez Skojdziszki do przystanku Rudomino i dalej będą wracać na starą trasę.

212A autobusy marszruty Wilno (dworzec autobusowy) – Taboryszki przez Akmieniszki będą kursować ul. Lipówka, dalej na szosę Mińską i od przystanku Grochowy będą kursować szosą Mińską, dalej przez Skojdziszki do przystanku Rudomino i wrócą na starą trasę.

215 autobusy marszruty Wilno (dworzec autobusowy) – Akmieniszki będą kursować ul. Lipówka, dalej będą skręcać na szosę Mińską i od przystanku Grochowy będą kursować szosą Mińską, dalej będą kursować przez Skojdziszki do przystanku Rudomino i wrócą na starą trasę.

217 autobusy marszruty Wilno (dworzec autobusowy) – Szwajcary będą kursować ul. Lipówka, dalej będą skręcać na szosę Mińską i od przystanku Grochowy będą kursować szosą Mińską, dalej przez Skojdziszki do przystanku Rudomino i wrócą na starą trasę.

221 Autobusy marszruty Wilno (Dworzec Kolejowy) – Kowalczuki przez Mariampol będą kursować ul. Lipówka do ronda Solenickiego, następnie skręcą na ulicę Solenicką i pojadą ulicami Solenicką, Baranków i A. Mickiewicza do drogi nr 106, następnie skręcą na drogę nr. 106 i pojadą nią do skrzyżowania z drogą nr A15, skręcą na drogę nr A15 będą kontynuować jazdę starą trasą do Kowalczuk.

227 Autobusy marszruty Wilno (Dworzec Kolejowy) – Wołczuny przez Hamernię będą kursować ul. Lipówka do ronda Solenickiego, następnie skręcą na ulicę Solenicką i pojadą ulicami Solenicką, Baranków i A. Mickiewicza do drogi nr 106, wówczas skręcą na drogę nr 106 i pojadą nią przez Hamernię, po przejechaniu przez Hamernię autobus wróci na starą trasę i pojedzie do Wołczun.

 

Jak zmienią się marszruty w Wilnie:

12 Autobusy marszruty Dworzec – Rudomino – Skojdziszki będą kursować ul. Lipówka, dalej drogą objazdową ul. Solenicką (przystanek Fasolowy, przyst. Sady Solenickie), ul. Baranków (ul. Sokoliki, ul. Przejazdu, ul. Baranków) przez Hamernię drogą nr 106 do ul. Kinelówka, dalej zwyczajną trasą do Skojdziszek. W kierunku dworca autobusy będą kursować tą samą trasą, jak do Skojdziszek.

Określone rejsy autobusów będą kursować także ul. Lipówka do czasu tymczasowego urządzenia nowego przystanku Kaciliszki przy ul. Lipówka, gdzie po obróceniu się pojedzie w kierunku Rudomina lub dworca.

14 Autobusy na trasie Zajezdnia autobusowa (Porubanek) – Rudomino (tylko rejsy, na których kursują autobusy do i z Miejskiej zajezdni autobusowej) będą kursować na ul. Lipówka, następnie objazd ul. Solenicką (przyst. Fasolowy, przyst. Sady Solenickie), (ul. Sokoliki, ul. Przejazdu, ul. Baranków) przez Hamernię drogą nr 106 do przyst. Kinelówka, dalej zwyczajną marszrutą wracając na starą trasę.

Jak zmienią się marszruty w kierunku Solecznik:

Marszruta nr 63 (Wilno – Soleczniki przez Jaszuny) pojedzie go ronda Soleniki (przyst. Lidzki), na nim skręci i pojedzie ul. Solenicką, ul Baranków. przez Hamernię droga nr. 106 do przyst. Kinelówka, wracając na starą trasę.

Marszruta nr G63 (Soleczniki – rynek Gariūnai w Wilnie przez Jaszuny) pojedzie do przyst. Kinelówka, z niego wyruszy w kierunku Rudomina, tam obróci się i pojedzie przez Hamernię drogą nr 106, ul. Baranków, ul. Solenicką do przyst. Lidzkiego wracając na starą trasę.

 

Projekt „Przebudowa odcinka od 10,62 do 11,08 km autostrady krajowej nr A15 Wilno-Lida oraz odcinka od 15,21 do 15,41 km drogi krajowej nr 106 Nowa Wilejka – Rudomino – Wojdaty poprzez urządzenie ronda i wiaduktu na przejeździe kolejowym 18+419 km w rej. wileńskim oraz odcinka na ul. Lipówka od ul. Daškūnų w Wilnie, rok przygotowania 2021” jest realizowany przez SA „LTG Intra”, spółkę zarządzającą litewską siecią kolejową. Prace projektowe wykona ZSA „Tilsta”.

Na rekonstruowanym skrzyżowaniu i dojazdach do niego zostanie zainstalowane oświetlenie, które oświetli jezdnie i chodniki. Będą rekonstruowane odcinki drogi A15 i drogi nr 106 i nowoprojektowane rondo (w pobliżu stacji benzynowej „Jozita”).

Wszystkich mieszkańców przepraszamy za chwilowe niedogodności i liczymy na zrozumienie wszystkich użytkowników dróg.

Uprzejmie prosimy użytkowników dróg o zwrócenie uwagi na przepisy ruchu drogowego i zmiany w organizacji ruchu.

 

Shadow up