kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samorząd Rejonu Wileńskiego przyczyni się do poprawy infrastruktury dróg o znaczeniu państwowym

Wielkie zmiany czekają na odcinkach dróg krajowych Bukiszki–Suderwie–Dukszty i Nowa Wilejka–Rudomino–Wojdaty. Samorząd Rejonu Wileńskiego przyczyni się do finansowania projektów, a wyżej wymienione odcinki dróg będą bezpieczniejsze i bardziej atrakcyjne dla mieszkańców.


Decyzje o przyczynieniu się do poprawy infrastruktury wspomnianych odcinków dróg zapadły w 23 września b.r. na posiedzeniu Rady. Według zastępcy dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Rimantasa Gerdvilisa, kurującego infrastrukturę dróg i ulic, za naprawę i utrzymanie dróg państwowych odpowiada litewski Zarząd Dróg, ale przy udziale samorządu w finansowaniu, projekty te będą realizowane szybciej, a to znaczy, że i mieszkańcy szybciej będą cieszyć się ulepszoną infrastrukturą drogową.

Dla wygody mieszkańców zostanie odnowiona nawierzchnia drogi, a także zostaną zbudowane ścieżki piesze i rowerowe

Na drodze krajowej Bukiszki–Suderwie–Dukszty jest planowany remont odcinka drogi ponad 8 km. Odcinek zostanie również wyposażony w szlaki piesze i rowerowe, oświetlenie i kanalizację deszczową.

Projekt będzie realizowany w 3 etapach. Początkowo prace będą prowadzone na odcinku Bukiszki–Suderwie–Dukszty od 0,830 (6070218; 576380) do 3,788 (6071189; 573859) km, następnie na odcinku od 7,297 (6071842; 570531) do 8,984 (6072290; 568940) km oraz na odcinku od 3,788 6071189; 573859) do 7,297 (6071842; 570531).

Samorząd wniesie wkład w finansowanie 2 etapów projektu i przeznaczy do 400 tys. euro. Prace są wstępnie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024.

W trakcie remontu odcinka drogi Nowa Wilejka–Rudomino–Wojdaty na pierwszym etapie zostaną odnowione i rozdzielone pasy ruchu przy rynku w Rudominie, co stworzy dogodniejsze warunki komunikacyjne z planowanym do przebudowy targowiskiem.

Na drugim etapie zostanie przebudowany odcinek drogi od 13 190 do 14 450 km, polegający na naprawie nawierzchni i urządzeniu kanalizacji deszczowej. Zainstalowane i wyremontowane zostaną również szlaki i urządzenia do organizacji przejścia (przejść) dla pieszych.

W celu poprawy warunków na ww. odcinku drogi Samorząd przeznaczy środki z budżetu, które zostaną skorygowane po opracowaniu projektu technicznego. Prace budowlane zaplanowano na 2023 rok (i/lub w przypadku braku wystarczających środków finansowych w 2024 r.).

Obecnie jest odnawiany odcinek drogi Wilno–Szumsk

Już wystartował projekt „Odnowienie odcinka drogi o znaczeniu krajowym nr 101 Wilno–Szumsk, od 27,610 do 29,840 km”, podczas którego zostanie naprawiona jezdnia, zostaną zainstalowane ścieżki i systemy sieci deszczowej i oświetleniowej.

Prace naprawcze wykona i sfinansuje Zarząd Dróg. Ze środków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego zostaną zbudowane ścieżki, urządzone sieci ściekowe i oświetleniowe.

Całkowita wartość projektu to około 2,3 mln. euro, Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczy prawie pół miliona euro.

„Przepraszamy mieszkańców za ewentualne niedogodności po rozpoczęciu prac remontowych drogi i oczekujemy cierpliwości, a kierowców i pieszych prosimy o zachowanie ostrożności, monitorowanie organizacji ruchu i przestrzeganie wskazanych znaków drogowych” – do uczestników ruchu zwracają się przedstawiciele Działu Budownictwa Samorządu.

Rekonstrukcja ulicy Nieświeskiej

Między Samorządem, Litewskim Zarządem Dróg i Samorządem Miasta Wilna podpisano trójstronną umowę o współpracy „Projektowanie i budowa przejazdu tunelowego, łączącego drogi i wiadukt dla pieszych na odcinku autostrady A2 Wilno – Poniewież od 9 276 km do 10 238 km”, zgodnie z którą do 2023 r. jest przewidziane przygotowanie projektu rekonstrukcji prac technicznych ulicy Nieświeskiej we wsi Bukiszki gminy Awiżenie.

Zakończenie prac budowlanych planowane jest na koniec 2024 roku.

Obecnie zakup projektowania został zakończony, w trakcie przetargu wyłoniono zwycięzcę – MB „Kelių projektavimas“. W najbliższym czasie rozpoczną się prace projektowe.

Samorząd stale prowadzi prace doglądu i rozwoju dróg – są doglądane i budowane drogi o znaczeniu lokalnym i ulice, buduje się nowe chodniki, montuje się znaki drogowe, rozbudowuje się sieci ścieżek rowerowych.

Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego, rozumiejąc znaczenie dobrego stanu dróg dla mieszkańców, aktywnie uczestniczy w ogłaszanych programach (projektach) pozyskiwania środków finansowych i dąży do maksymalnego wykorzystania przyznanych środków. W 2020 r. w infrastrukturę transportową rejonu wileńskiego zainwestowano prawie 19 mln euro, to jest o ponad 7 mln euro więcej niż w 2019 r.

W 2020 r. zaasfaltowano ponad 45 km dróg i zbudowano/wyremontowano 5,845 km chodników. Na poprawę oświetlenia dróg i ulic w 2020 roku przeznaczono prawie 6 mln euro, t. j. o 57,8 proc. więcej niż w 2019 roku.

Budowa, remonty (utrzymanie), utrzymanie i zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu dróg lokalnych i ulic należących do Samorządu są prowadzone corocznie według zatwierdzonego spisu obiektów.Zdj. freepik.com

 

 

Shadow up