kaires_puses_index
 


Rząd nieznacznie złagodził warunki kwarantanny

W środę rząd zdecydował o poluzowaniu obostrzeń, dotyczących „baniek społecznych” i umożliwienia dzieciom, które nie mają warunków do nauki w domu, uczyć się w trybie zdalnym w szkole.


Dzieci będą mogły chodzić do szkoły, gdy rodzice muszą iść do pracy i nie są w stanie zapewnić dzieciom klas początkowych opieki podczas nauki zdalnej z domu. Również wtedy, gdy dzieci, uczące się w klasach początkowych, podstawowych i średnich, nie mają warunków do nauki w domu lub z innych obiektywnych powodów potrzebna jest im inna pomoc w nauce zdalnej, zgodnie z decyzją szkolnej komisji ds. dobrobytu dziecka. Ta decyzja rządu wejdzie w życie 21 stycznia.

Rząd zdecydował również o zezwoleniu na bliski kontakt między dwiema rodzinami lub dwoma gospodarstwami domowymi, jeśli jedna z tych rodzin lub gospodarstw domowych składa się z jednej osoby dorosłej, a także jej niepełnoletnich dzieci, lub osoby wymagającej stałej opieki.

Aby zmniejszyć potencjalne ryzyko zakażenia COVID-19, członkowie wyżej wymienionych rodzin bądź gospodarstw domowych mieliby zakaz utrzymywania bliskich kontaktów z innymi osobami w pracy i poza nią. Ponadto mogliby przemieszczać się z jednego samorządu do drugiego, jeśli mieszkają w różnych samorządach.

Przypominamy, że zgodnie z zaostrzonymi warunkami powszechnej kwarantanny na Litwie, ograniczona jest mobilność mieszkańców między samorządami; kontakt bezpośredni możliwy jest tylko między członkami jednej rodziny lub gospodarstwa domowego; otwarte są tylko sklepy spożywcze, a także apteki, salony optyczne i ortopedyczne, placówki weterynaryjne; imprezy i zgromadzenia masowe są zakazane; edukacja realizowana jest zdalnie i in.

Kwarantanna narodowa obowiązuje do 31 stycznia. Władze kraju zastanawiają się nad jej przedłużeniem.


L24.lt

Shadow up