kaires_puses_index
 


„Pomoc dla dziecka. Dzielenie się dobrymi praktykami” – planowana konferencja edukacyjna logopedom i pedagogom do spraw dzieci opieki specjalnej rejonu wileńskiego

Konferencja edukacyjna odbędzie się dn. 24 kwietnia w Samorządzie Rejonu Wileńskiego. Celem konferencji jest zachęcanie specjalistów do aktywnego rozwijania kompetencji zawodowych, omawianie skutecznych sposobów działalności dydaktycznych oraz poprawa podstawowych kierunków rozwoju pracujących logopedów i pedagogów do spraw dzieci opieki specjalnej w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego.


Na pomysł zorganizowania konferencji wpadli członkowie kółka metodycznego pedagogów specjalnych i logopedów placówek oświatowych rejonu wileńskiego. Jest to pierwsza konferencja, która zaprosiła wszystkich chętnych specjalistów do podzielenia się swoim doświadczeniem w zakresie fachowej pomocy dla dzieci, którzy takiej pomocy potrzebują już od przedszkola po szkołę średnią czy też gimnazjum. Tak się złożyło, że konferencja odbędzie się w dniu pierwszych urodzin kółka metodycznego. Zauważyłam to podczas szykowania się do konferencji, gdy przeglądając stertę papierów natrafiłam na rozkaz, podpisany przed rokiem przez p. Zofię Ryżową, zastępcę kierownika Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, potwierdzający skład kółka metodycznego i którego kuratorem została starsza specjalistka Wydziału Oświaty Agnieszka Nowosławska. Chciałabym też wyrazić wdzięczność dyrektorowi Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu Zbigniewowi Maciejewskiemu, który już jesienią 2009 roku został inicjatorem spotkania ze specjalistami rejonu wileńskiego n.t. utworzenia kółka metodycznego.

Ogromnie się jednak cieszymy, że w ciągu swej krótkiej, bo zaledwie rocznej działalności, udało nam się zorganizować kilka spotkań z logopedami i pedagogami do spraw dzieci opieki specjalnej, przeprowadzić ankietowanie n.t. potrzeb i osiągnięć specjalistów rejonu wileńskiego oraz założyć stronę internetową www.laimingasvaikas.jimdo.com, która się cieszy popularnością nie tylko wśród naszych specjalistów, ale również specjalistów z różnych regionów Litwy, i na której są notowane wejścia z zagranicy, a mianowicie, na liście odwiedzających pojawiają się takie kraje jak Polska, Rosja, Irlandia, Szwajcaria, Kanada i inne. Nasi specjaliści oraz goście odwiedzający stronę internetową codziennie mają możliwość zapoznać się z ofertą szkoleń, konkursów, z innowacyjnymi metodami i sposobami pracy. Największą popularnością cieszy się bank linków edukacyjnych.

Chciałabym zaznaczyć, że działalność kółka metodycznego jest oparta wyłącznie na zasadach pracy społecznej.

Wracając do konferencji warto podkreślić, że taki pomysł powstał nie tylko zawdzięczając kółku metodycznemu, lecz również dzięki specjalistom pracującym w rejonie wileńskim. To oni podczas ankietowania wyrazili chęć i zgodę na zorganizowanie konferencji, podczas której mogliby podzielić się swoim dorobkiem pedagogicznym w zakresie pomocy dzieciom mającym trudności z wymową, czytaniem, pisaniem oraz liczeniem.

Mamy nadzieję, że to jest dobry początek naszej działalności, a w środę, 24 kwietnia – te działania wkroczą na kolejny poziom, bowiem dzielenie się dobrymi praktykami jest najlepszą metodą na uczenie się.

W czasie konferencji „Pomoc dla dziecka. Dzielenie się dobrymi praktykami” uczestnikom zostaną zaprezentowane innowacyjne metody dotyczące pomocy dzieciom z wszelkimi trudnościami w nauce. Nasza ekipa składa się z młodych i energicznych specjalistów, którzy są zawodowcami w każdym calu. Słowa uznania należą się wszystkim, którym nie jest obojętny los każdego dziecka, a w szczególności los dzieci, które potrzebują i czekają na fachową pomoc.

Kulminacyjnym punktem konferencji będzie panel dyskusyjny na temat kierunków rozwoju pracujących logopedów i pedagogów do spraw dzieci opieki specjalnej w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego.

Uczestnicy konferencji, którzy wystąpią bądź też będą słuchaczami otrzymają zaświadczenia kwalifikacyjne, które zostaną wręczone przez Instytut Rozwoju Umiejętności Zawodowych działający przy Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym.

Anna Pawiłowicz-Janczys

Przewodnicząca Kółka Metodycznego Specjalnych Pedagogów i Logopedów

Placówek Oświatowych Rejonu Wileńskiego

specjalny pedagog metodyk

Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowsiego w Niemieżu

Shadow up