kaires_puses_index
 


Szkoły podstawowe

Kod placówki

Nazwa placówki

Język nauczania

Adres

Imię i nazwisko kierownika

Telefon

e-mail
adres strony internetowej

291317980

Szkoła Podstawowa "Sauletekio" w Bezdanach

litewski

ul. Geležinkelio 40, miasteczko Bezdany,
rejon wileński 
LT-15201 

Algimantas Baranauskas

8-5 2696422

pagrindine@sauletekio.vilniausr.lm.lt

http://www.sauletekio.vilniausr.lm.lt

191318024

Szkoła Podstawowa w Ciechanowiszkach

polski

ul. Čekoniškių 3, wieś
Ciechanowiszki,
gmina Zujuny,
rejon wileński
LT-14207  

p. o. dyrektora
Marek Pszczołowski

8-5 2490234

cekoniskes.vm@gmail.com

 

291318210

Szkoła Podstawowa w Duksztach

polski

ul. Mokyklos 10, wieś Dukszty, gmina Dukszty, rejon wileński
LT-14222

p. o. dyrektora Greta Baliul

8-5 2494142

pagrindine@dukstos.vilniausr.lm.lt

http://www.dukstos.vilniausr.lm.lt

291314870

Szkoła Podstawowa w Jęczmieniszkach

polski

ul. Misionierių 10, wieś Jęczmieniszki, gmina Niemenczyn, rejon wileński
LT-15131

Regina Kutysz

8-5 2438533

eitmok@gmail.com

http://www.pagrindine.eitminiskes.vilniausr.lm.lt

191318896

Szkoła Podstawowa im. Czesława Miłosza w Pakienie

polski

ul. Vilnelės 18, wieś Pakiena, gmina Kowalczuki,
rejon wileński
LT-13145  

Janina Novickaja

8-5 2535237

pakenesmok@gmail.com

http://www.pakene.vilniausr.lm.lt

191318558

Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach

polski

ul. Mokyklos 5, wieś Dobromyśl, gmina Szaterniki, rejon wileński
LT-13133

Janina Sołtanowicz

8-5 2494010

pagrindine@kyviskes.vilniausr.lm.lt

http://www.kyviskes.vilniausr.lm.lt

191319083

Szkoła- wielofunkcyjny centrum w Mościszkach

polski

ul. Mokyklos 36, wieś Mościszki, gmina Ławaryszki, rejon wileński
LT-15222 

Waldemar Klimaszewski

8-5 2592102

mostiskiumokykla@gmail.com

http://www.mostiskes.vilniausr.lm.lt

 

Filia wychowania przedszkolnego w Mościszkach

polski

ul. Mokyklos 36, wieś Mościszki, gmina Ławaryszki, rejon wileński
LT-15222 

 

8-5-2592191

mostiskiudarzelis@gmail.com

http://www.darzelis.mostiskes.vilniausr.lm.lt

191320057

 

Szkoła Podstawowa w Rakańcach

polski

ul. Eugenijušo Venckovičiaus 9, wieś Rakańce, gmina Mariampol,
rejon wileński
LT-13244 

Jolanta Antoncewa

8-5 2517280

rakoniu.mokykla@freemail.lt

http://www.rakonys.vilniausr.lm.lt

filia nauczania pocztkowego w Mariampoliu 

polski

ul. Liepų 19, wieś Mariampol, gmina Mariampol, rejon wileński
LT-13025

 

8-5 2543293

marijampoliopradine@gmail.com

191319845

 

Szkoła Podstawowa im. św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy

polski

ul. Mokyklos 19, wieś Wielka Rzesza, gmina Rzesza, rejon wileński
LT-14260

Lilia Sadajska

8-5 2469445

riesemok@takas.lt

http://riesesmokykla.wix.com/riesesm

filia szkoły podstawowej im. św. Faustyny Kowalskiej szkoła-wielofunkcyjny centrum w Korwiu

polski

ul. A. Giedraičio 22, wieś Korwie, gmina Mejszagoła, rejon wileński, 
LT-14244 

 -

8-5 2549237

karviomokykla@gmail.com

191320242

Szkoła Podstawowa im Mariana Zdziechowskiego w Suderwi

polski

ul. M. Zdziechovskio 1, wieś Suderwa, gmina Suderwa, rejon wileński, 
LT-14201

Teresa Młyńska

8-5 2490237

pm@suderve.vilniausr.lm.lt

http://www.suderve.vilniausr.lm.lt

 

filia podstawowa w Rastynianach

polski

wieś Rastyniany, gmina Suderwa, rejon wileński,
LT-14205

Liucija Stefanovič

8-5 2490294

rastmok@gmail.com

191320438

Szkoła Podstawowa w Szumsku

polski

ul. Vilniaus 2, miasteczko Szumsk, rejon wileński
LT-13168

p. o. dyrektora Leokadija Žukowska

8-5 2532182

sumskomok@takas.lt 

http://www.sumskas.vilniausr.lm.lt

191321878

Szkoła- wielofunkcyjny centrum w Wesołówce

polski

ul. Šviesos 9, wieś Wesołowka I, gmina Podbrzezie, rejon wileński
LT-15101 

p. o. dyrektora Czesława Szablińska

8-5 2505313

visalaukesmokykla@yahoo.com

www.visalauke.vilniausr.lm.lt 

191317075

 

Szkoła Podstawowa w Sużanach

polski

ul. Vilniaus 7, wieś Sużany, gmina Sużany, rejon wileński
LT-15112

Henryk Juchniewicz 8-5 2505562 vidurine@suzionys.vilniausr.lm.lt

http://www.suzionys.vilniausr.lm.lt

filia wychowania przedszkolnego w Sużanach 

 

ul. Mokyklos 1, 
Sużany, gmina Sużany, rejon wileński
LT-15112

- 8-5
2505557
 

 

Last Update:2020-02-03 13:09:05
Powrót
Shadow up