kaires_puses_index
Prenumerata nowości
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpoczynamy cykl uroczystości poświęcony upamiętnieniu życia świątobliwego kapłana Józefa Obrembskiego pt. „Wiosna z księdzem Józefem Obrembskim”

„Życie księdza prałata Józefa Obrembskiego było światłem, miał serce ciągle otwarte na drugiego człowieka.... Modląc się o wieczny odpoczynek księdza prałata, musimy gromadzić się, by nie płakać nad jego odejściem, ale dziękować Stwórcy za jego życie…”.


Z dniem 19 marca br. w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego rozpoczął się cykl imprez poświęcony upamiętnieniu życia świątobliwego kapłana Józefa Obrembskiego.         Komitet organizacyjny powstały z inicjatywy mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść, postawił za zadanie, by poprzez upowszechnianie słów nauki księdza prałata J. Obrembskiego wśród młodego pokolenia kultywować wartości, postawę i ideały, jakimi się kierował Czcigodny Kapłan w życiu, tym samym pogłębiać wiarę, kształtować świadomość i postawę patriotyczną u młodzieży szkolnej. 

Uroczysta Akademia, wystawa prac plastycznych pt. ,,Ksiądz Prałat w pamięci dzieci”, wystawa zdjęć z ks. prałatem opatrzonych opisem i komentarzem, konkurs na najlepszą prezentację multimedialną o ks. prałacie, maraton poświęcony pamięci ks. prałata (Szkoła Średnia im ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole); wyjazdy do Izby Pamięci w Mejszagole, katechezy o księdzu prałacie (Gimnazjum w Awiżeniach); wystawa prac uczniów pt. „Prałat – żyje wśród nas”, przedstawienie literacko-muzyczne pt. „Wielki Polak i Wielki Kapłan“, lekcje religii oraz języka ojczystego pt. „Śp. ks. prałat Józef Obrembski – zawsze wierny Bogu, Honorowi i Ojczyźnie” (Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach); konkurs plastyczny pt. „Wysłali mnie z krzyżykiem w świat”, zapoznanie się z drogą życiową księdza oraz przegląd filmów pt. „Józef Obrembski – jak promień słońca“ i film pt. „Mojżesz naszych czasów”, lekcja zintegrowana w klasie IIIG pt. „Patriarcha kapłanów Wileńszczyzny” (Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach); charyzmat Księdza Prałata Józefa Obrembskiego (Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu); wyjazd na grób śp. ks. prał. J. Obrembskiego, wieczorek literacki poświęcony pamięci księdza prałata (Szkoła Średnia im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu); spotkanie uczniów szkoły z byłymi parafianami ks. J. Obrembskiego − H. Siedłowską, A. Zubrycką, wystawa w bibliotece szkolnej upamiętniająca życie i działalność księdza J. Obrembskiego (Szkoła Podstawowa w Rakańcach); wystawa pt. „Wiosna z księdzem Józefem Obrembskim” (Szkoła Średnia im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach); apel poświęcony śp. Józefowi Obrembskiemu, szkolny quiz o śp. Józefie Obrembskim, prezentacja książki pt. „Wielcy ludzie Wileńszczyzny – Józef Obrembski” (Szkoła Podstawowa w Szumsku); stoisko w holu szkolnym pt. „Ksiądz prałat J. Obremski – legenda Wileńszczyzny, quiz pt. „Ksiądz prałat J. Obremski – legenda Wileńszczyzny (Szkoła Podstawowa w Wesołówce); prezentacja prac twórczych o kapłaństwie i o ks. J. Obrembskim, wydanie specjalnego numeru gazetki szkolnej poświęconego pamięci ks. J. Obrembskiego (Szkoła Średnia w Mickunach) – to tylko część imprez poświęconych upamiętnieniu życia Czcigodnego Kapłana, które zostaną przeprowadzone w dniach 19 marca – 9 czerwca br. w szkołach rejonu wileńskiego (poniżej zamieszczamy szczegółowy opis programów w placówkach oświatowych).   

Wydział Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego przygotował również I Rejonowy Konkurs poświęcony pamięci Prałata pt. „Upamiętnienie – udziałem każdego”. W konkursie mogą brać udział uczniowie w kategorii wiekowej 12-15 lat ze szkół rejonu wileńskiego: gimnazjów, szkół średnich oraz podstawowych. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch częściach. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 24 kwietnia br. w Szkole Średniej im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole.

Uwieńczeniem cyklu imprez stanie się I Piesza Pielgrzymka śladami księdza prałata Jόzefa Obrembskiego na trasie: Turgiele – Mejszagoła, ktόra będzie miała miejsce w dniach 7-9 czerwca br. pt. „Tylko Bóg uzasadnia sens życia”. Uroczystości poświęcone Księdzu Prałatowi zostaną zakończone w dniu 9 czerwca br. w Mejszagole, kiedy to uroczyście zostanie odsłonięty pomnik Księdzu Prałatowi oraz zostanie otwarte muzeum pamięci Księdza Prałata Józefa Obrembskiego.

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

Pragniemy raz jeszcze gorąco zachęcić uczniów oraz nauczycieli do zgłoszenia swego udziału w konkursie.

Komitet organizacyjny

PROGRAM IMPREZ

REGULAMIN KONKURSU


 

Pierwsza piesza pielgrzymka śladami księdza prałata Józefa Obremskiego „Tylko Bóg uzasadnia sens życia“

7 – 9 czerwca odbyła się pierwsza piesza pielgrzymka śladami księdza prałata Józefa Obremskiego „Tylko Bóg uzasadnia sens życia“ na trasie Turgiele – Mejszagoła.

19 marca br. w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego rozpoczął się cykl imprez „Wiosna z księdzem prałatem Józefem Obrembskim”, poświęcony upamiętnieniu życia świątobliwego kapłana Józefa Obrembskiego. Właśnie pielgrzymka jest finałem projektu realizowanego w szkołach rejonu wileńskiego i wieńczy cykl przedsięwzięć, które zostały zorganizowane w placówkach.


Około 200 pielgrzymów wyruszyło w piątek (7 czerwca) z Turgiel do Mejszagoły. Czas pielgrzymki to czas szczególnego kształtowania swego życia, aby trwać w postawie oddania się Panu Bogu. W chwili ciszy, modlitwy, przez  posługę dla innych, przez łączenie trudu z modlitwą, nadawanie intencji, sensu  wysiłkom, aby chodzić Bożymi drogami. W czasie pielgrzymki pątnicy obiady mieli w zawczasu zaplanowanych miejscowościach, noclegi i kolacje w szkołach.
 

Pątnicy wyruszyli spod kościoła w Turgielach, gdzie o godzinie 9.00 wzięli udział we mszy świętej, którą celebrowali kapłani z różnych parafii wileńskiej archidiecezji pod przewodnictwem ks. Jana Mackiewicza, proboszcza Turgiel. W czasie Mszy św. ks. Ireneusz poświęcił obraz ks. Prałata Józefa Obrembskiego, który pielgrzymi wnieśli do Muzeum-Pałacyku w Mejszagole 9 czerwca.

 

Udział w pierwszym dniu pielgrzymki wzięli księża, którzy wspólnie odprawili Mszę św., udzielali sakramentu pojednania: salezjanin Ireneusz Piekorz, przewodnik pielgrzymki, ks. Józef Aszkiełowicz, proboszcz mejszagolski, ks. Rusłan Wilkiel, proboszcz Kolonii Wileńskiej, ks. Jerzy Witkowski, proboszcz parafii wojdackiej, ks. Jan Matusewicz z Rukojń, ks. Kazimierz Gwozdowicz z Solecznik oraz ks. Mirosław Balcewicz z Porudomina. Także w pierwszym dniu pieszego pielgrzymowania do pątników dołączyli się również podopieczni Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie na czele z dyrektor placówki Jadwigą Ingielewicz.

Uczestnicy pielgrzymki – to przede wszystkim młodzież szkolna. Po drodze pielgrzymom przez kapłanów z różnych parafii wileńskiej archidiecezji były głoszone konferencje. W ciągu wszystkich dni, pątników spotykali mieszkańcy poszczególnych miejscowości gmin rejonu wileńskiego, częstowali.
 

9 czerwca, pielgrzymka dotarła końca. Nie lada wyczynu podjęli się przedstawiciele Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego – dyrektor Marian Kaczanowski, zastępca dyrektora Jerzy Lewko, entuzjasta sportowy z Mościszek Andrzej Stańczyk oraz wychowankowie szkoły w liczbie 8 osób.W niedzielę, 9 czerwca, przejechali całą trasę pielgrzymki rowerami z Turgiel do Mejszagoły w 2 godz. 45 min. i dołączyli do pieszych pielgrzymów. 

 

O 11.00 w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mejszagole była sprawowana uroczysta Msza święta, po której został poświęcony pomnik ks. Józefa Obrembskiego i otwarte Muzeum-Pałacyk księdza prałata. O godz. 14.00 odbył się koncert okolicznościowy z okazji dorocznego święta miasteczka.

 

Komitet organizacyjny powstały z inicjatywy mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść postawił za zadanie, by poprzez upowszechnianie słów nauki księdza prałata J. Obrembskiego wśród młodego pokolenia kultywować wartości, postawę i ideały, jakimi kierował się Czcigodny Kapłan w życiu, tym samym pogłębiać wiarę, kształtować świadomość i postawę patriotyczną u młodzieży szkolnej.

Pielgrzymka została zorganizowana z iniciatyw przewodniczącego AWPL, europosła Waldemara Tomaszewskiego, merów rejonów wileńskiego i solecznickiego – Marii Rekść i Zdzisława Palewicza. Do pielgrzymki dołączyli starostowie i pracownicy poszczególnych gmin, pedagodzy i dyrektorzy szkół wraz z uczniami.

Komitet organizacyjny imprez, poświęconych upamiętnieniu Ks. Józefa Obrembskiego szczególne podziękowania kieruje do księży, którzy głosili konferencje: ks. Ireneusz, ks. Jan Mackiewicz, Ks. Józef Aszkiełowicz, Ks. Jerzy Witkowski, ks. Rusłan Wilkiel, ks. Paweł Palul, ks. Jan Matusewicz, ks. Kazimierz Gwozdowicz, ks. Stanisław Matiukiewicz, o. Marek Dettlaff. Podziękowania  siostrze Jordanie oraz Siostrom od Aniołów, które potrafiły roztańczyć zmęczonych pielgrzymów. Dziękujemy scholom oraz grupom śpiewającym za koncerty, śpiewy i pogodny nastrój. Harcerzom za śpiewy przy ognisku. Służbie porządkowej za dbanie o bezpieczeństwo pielgrzymów i  medykom,  gotowym w każdej chwili udzielić pomocy chorym. Kierowcom za pomoc strudzonym i zmęczonym. Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy spotykali i częstowali  posiłkami. Administracjom szkół, a szczególnie Zujuńskiej Szkoły Średniej na czele z dyrektorem Markiem Pszczołowskim za przygotowanie posiłku w terenie,  Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie na czele z dyrektorem Żanetą Jankowską, Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie na czele z dyrektorem p. Teresą Młyńską za przygarnięcie pielgrzymów na noc. Starostom Turgiel, Mariampola, Rudomina, Zujun, Suderwy i Mejszagoły. Organizatorom cyklu imprez pt. „Wiosna z księdzem Prałatem Józefem Obrembskim“: przewodniczącemu grupy roboczej p. Robertowi Komarowskiemu, Janinie Klimaszewskiej oraz Wiolecie Cereszko za całościowe zorganizowanie upamiętniejących uroczystości oraz sprawne załatwienie wszelkich spraw organizacyjnych. 

 

 

 


 

 

 

 
 
 
MER SAMORZĄDU REJONU WILEŃSKIEGO
 Maria Rekść


Samorząd Rejonu Wileńskiego

 Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
 
E-mail.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Godziny pracy:
I- IV - od 7:30 do 16:30
V - od 7:30 do15:15
Przerwa obiadowa:
od 11:30 do 12:15
Nowy użytkownik
Zapomniałem hasło
Kalendarz imprez
    2021     
Kwiecień
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122
23
2425
2627282930  
Nadchodzące wydarzenia
Wystawa malarstwa artystki Danuty Lipskiej „Świat oczami malarza”
2021-04-20
Centrum Kultury w Mariampolu (ul. Pusų 10, Mariampol, rejon wileński)
Konkurs plastyczny „Rudomino – mój rodzinny kraj“
2021-04-21
Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up