kaires_puses_index
 


Rozwój bezpiecznej infrastruktury - jednym z głównych priorytetów Samorządu

25 października Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła listę lokalnych dróg i ulic.


Wykaz ten jest zatwierdzany co roku. Lista pozwala na szybkie wyjaśnienie, jaka gmina jest odpowiedzialna za dogląd konkretnej drogi i ulicy. Dodatkowo każda droga lokalna i ulica otrzymuje numer, co usprawnia z kolei dogląd dróg i ulic, a także kontrolę przy sporządzaniu listy dróg podlegających remontowi.

Drogi - priorytetem

Stan dróg i ulic w rejonie jest jednym z najbardziej aktualnych zagadnień, ponieważ bezpośrednio wpływa na jakość życia mieszkańców. Drogi państwowe są własnością państwa, a drogi lokalne i ulice - samorządów.

Łączna długość lokalnych dróg i ulic w rejonie wileńskim, za których dogląd są odpowiedzialne gminy Samorządu, wynosi 2532, 607 km. Większość stanowią drogi żwirowe. Znaczna część dróg samochodowych i ulic w rejonie wileńskim to drogi państwowe, dba o nie Dyrekcja Dróg Samochodowych przy Ministerstwie Łączności Litwy.

Poprawa stanu dróg i ulic wymaga dużych nakładów. Władze Samorządu Rejonu Wileńskiego dokładają wszelkich starań, aby infrastruktura publiczna rejonu była bezpieczna i zaspokajała potrzeby mieszkańców i gości. Poczynania te są maksymalne, realizowane w miarę możliwości finansowych. Każdego roku Samorząd przeznacza coraz więcej środków na drogi, wykorzystuje ponadto wszystkie możliwości, by uzyskać na to dodatkowe finansowanie z budżetu państwa i funduszy unijnych.

Przyznawane środki są jednak niewystarczające, bowiem rejon wileński jest jednym z największych rejonów w kraju, w przeciwieństwie do innych samorządów, liczba mieszkańców rejonu wileńskiego stale rośnie i już przekroczyła liczbę 100 000.

Samorząd Rejonu Wileńskiego zwrócił się również do Rządu z propozycją zmiany przepisów poprzez dodanie dodatkowego wskaźnika przy podziale środków dla samorządów na utrzymanie i budowę dróg. Samorząd proponuje uwzględniać natężenie ruchu w samorządach podmiejskich, który jest wskaźnikiem szczególnie istotnym dla rejonu wileńskiego.

Więcej uwagi Samorządu na utrzymanie dróg i ulic

Z roku na rok rośnie liczba zaasfaltowanych i odnowionych dróg i ulic w rejonie wileńskim. Z satysfakcją należy odnotować, że w drugim i trzecim kwartale br. wyremontowano i odnowiono ponad 10  km dróg rejonowych (ulic). Wydano na to ponad 5,5 mln euro.

Samorząd z zadowoleniem ocenia fakt, że mieszkańcy i spółki działające w rejonie z roku na rok coraz aktywniej uczestniczą w programie współfinansowania remontu dróg i ulic asfaltowych lub żwirowych, kiedy połowę ceny robót opłaca Samorząd, a drugą część - mieszkańcy lub podmioty gospodarcze. W br. w wyasfaltowano 19 dróg i ulic o długości ponad 10. Na roboty te wydano 2,52 mln euro. Ta kwota, w porównaniu z rokiem ubiegłym, znacznie wzrosła - w 2018 roku ukończono 13 obiektów, wyasfaltowano 8,3 km dróg (ulic).

W tym roku w ramach programu Samorządu nie tylko budowano drogi, ale także, dla przykładu, zainstalowano oświetlenie ulicy Paukščių takas w Wielkiej Rzeszy (oświetlono 600-metrowy odcinek), a w r. 2017 wyasfaltowano odcinek tej ulicy (605 m). „Cieszy fakt, że z roku na rok zwiększa się liczba przedsiębiorczych mieszkańców rejonu, którym zależy na dobrych warunkach życia i w tym celu korzystają oni ze udzielanego wsparcia. Samorząd ze swojej strony jest gotowy wnieść swój 50-procentowy wkład w utrzymanie dróg czy zainstalowanie elementów drogowych” – mówi zastępca kierownika Wydziału Budownictwa Michał Kunicki.

Ulica Paukščių takas w Wielkiej Rzeszy 


Więcej informacji na temat programu można znaleźć tutaj.

Na prośbę starostów rejonu wileńskiego na zebraniu sołtysów jest przygotowywany i zatwierdzany plan budowy i remontu dróg publicznych i ulic o znaczeniu lokalnym. Protokoły zebrań sołectw w sprawie dróg można znaleźć tutaj.

W opracowywaniu planu budowy i remontu ważnych dróg lokalnych (ulic) brane jest pod uwagę natężenie ruchu drogowego, ciągłość rozpoczętych prac, możliwości korzystania z transportu publicznego itp. Wybrane obiekty są omawiane na rozszerzonych zebraniach sołtysów, a następnie przedkładane Radzie do zatwierdzenia. Lista porządkowanych dróg i ulic w 2020 r. będzie zatwierdzona i opublikowana w przyszłym roku.

Aktualne i szczegółowe informacje na temat dróg i ulic rejonu wileńskiego można znaleźć na stronie internetowej Samorządu www.vrsa.lt, w rubryce „Drogi i ulice”. Tutaj można znaleźć protokoły zebrań sołtysów oraz m.in. wspomnianą listę dróg lokalnych i ulic Samorządu Rejonu Wileńskiego.

 

Shadow up