kaires_puses_index
 


Nowe stawki opłat lokalnych za zezwolenia na reklamę zewnętrzną

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego 25 września b.r. zatwierdził nowe stawki za zezwolenie na instalację reklamy zewnętrznej na terytorium rejonu wileńskiego. Oczekuje się, że lokalny system opłat będzie prostszy i bardziej przejrzysty dla mieszkańców i spółek.


Zmiany zostały przyjęte, aby zapewnić należytą realizację zmiany w ustawie o reklamie Republiki Litewskiej obowiązującej od 1 lipca 2018 r. oraz zmian w zasadach instalacji reklamy zewnętrznej. Nowo opracowane i zatwierdzone przepisy określają wysokość lokalnej opłaty za pozwolenie na instalację reklamy zewnętrznej zgodnie z rodzajami reklamy zewnętrznej (reklama zewnętrzna, szyld), miejscem jej instalacji (własność samorządowa lub państwowa, własność prywatna).

St. specjalistka Wydziału Gospodarki i Majątku Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Krystyna Siniawska przypomniała, że za reklamę zewnętrzną jest uważana taka reklama, jak stoiska, billboardy, słupy, gabloty, ściany budynków itp. Reklama zewnętrzna może również obejmować reklamy, które, choć są demonstrowane wewnątrz pomieszczeń (np. w witrynach, wewnątrz okien i / lub drzwi), ale są widoczne z zewnątrz. Warto podkreślić, że taka reklama nie wymaga zezwoleń.

Informacje na tablicy są również klasyfikowane jako reklama zewnętrzna. Szyldy nie większe niż 0,3 m kw. nie wymagają zezwolenia. Reklama zewnętrzna (szyld) o powierzchni od 0,3 do 1 m kw. pozostanie zwolniony z podatku.

Należy zauważyć, że instalacja reklamy musi być zgodna z wymogami przepisów dotyczących instalacji reklamy zewnętrznej. Okres ważności pozwolenia na instalację reklamy określa się na podstawie okresu wskazanego we wniosku, ale nie może przekraczać 10 lat.

Nowe opłaty lokalne za zezwolenie na reklamy zewnętrzne:

  • reklama umieszczana na ścianach budynków będących własnością Samorządu lub na terenie państwowym - za 1 mkw. m. powierzchnia reklamowej - 30 euro rocznie;
  • reklama umieszczana na ścianach prywatnych budynków, budowli lub na działce państwowej - za 1 m kw. powierzchni reklamowej - 15 euro rocznie;
  • krótkoterminowa – za 1 m kw. powierzchni reklamowej - 10 euro miesięcznie;
  • szyld od 0,3 m kw. do 1 m kw. - bezpłatnie;
  • szyld od 1,1 m kw. do 5 m kw. - 20 euro za czas trwania projektu;
  • szyld od 5,1 m kw. do 10 m kw. - 30 euro za czas trwania projektu (ponad 10 m kw. - 10 euro za każdy dodatkowy m kw.).

Regulamin Samorządu przewiduje również, że organizacje publiczne, stowarzyszenia, niedążące do zysku instytucje budżetowe i przedsiębiorstwa samorządowe otrzymują bezpłatne zezwolenie na reklamę zewnętrzną. Reklama społeczna, której głównym celem jest edukacja społeczeństwa, jest również zwolniona z opłat.

Przypominamy również, że Wydział Zamówień Publicznych Samorządu stale kontroluje nielegalne tablice informacyjne na terenie rejonu wileńskiego. Nielegalne reklamy zewnętrzne podlegają karom określonym w Kodeksie Wykroczeń Administracyjnych LR.

Aby uzyskać informacje na temat przygotowania sprzętu reklamowego lub projektów reklamy zewnętrznej, prosimy o kontakt z Wydziałem Architektury i Planowania Terytorialnego Samorządu Rejonu Wileńskiego tel. (8 5) 210 9696. Informacje o opłatach lokalnych można uzyskać w Wydziale ekonomii i majątku (tel. (8 5) 275 5064). Aby uzyskać więcej informacji na temat przygotowania projektu, prosimy o kontakt:, Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, gab. 401a, ul. Rinktinės 50, st. specjalistka Ilona Griškevič-Savickienė, tel. (8 5) 275 5072, e-mail: ilona.griskevic-savickiene@vrsa.lt


Więcej informacji na temat zasad dotyczących zezwoleń na reklamę zewnętrzną i szczegółowych informacji o usługach można znaleźć tutaj.

Regulamin Lokalnych opłat za pozwolenie na instalację reklamy zewnętrznej na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego można znaleźć tutaj.

 


Ilustracja pexels.com

 

Shadow up