kaires_puses_index
 


W placówkach medycznych rejonu wileńskiego zainstalowano baterie słoneczne

W placówkach medycznych rejonu wileńskiego – w Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego i Przychodni w Niemenczynie – już pełną mocą działają nowo zainstalowane baterie słoneczne. Wygenerowany w ten sposób prąd placówki wykorzystują na oświetlenie, zasilanie sprzętu medycznego i komputerowego.


Centralna Przychodnia Rejonu Wileńskiego

Baterie słoneczne zainstalowano na dachach Centralnej Przychodni, Przychodni w Niemenczynie oraz Szpitala Opieki Paliatywnej w Niemenczynie.

Gmach Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego, który znajduje się przy al. Laisvės 79 w Wilnie, corocznie zużywa ogromne ilości energii elektrycznej – 425 MWh. Przychodnia w Niemenczynie zarządza dwoma budynkami – przychodnią przy ul. Švenčionių 86 oraz Szpitalem Opieki Paliatywnej przy ul. Švenčionių 80B., których ogólne zużycie energii elektrycznej wynosi 62 MWh. Placówki otrzymywały dotąd ogromne rachunki za usługi komunalne, w tym za prąd. Dlatego, w celu zmniejszenia ilości zużywanej energii elektrycznej, na dachach budynków zainstalowano fotowoltaiczne instalacje słoneczne.

 

W Przychodni Centralnej zainstalowano baterię słoneczną o łącznej mocy 50 kW, zaś przychodnia w Niemenczynie ma moc 45 kW. Szacuje się, iż placówki zaoszczędzą w ten sposób około 5 000 euro rocznie.

Projekty zostały realizowane w ramach Programu Specjalnego ds. Zmian Klimatu. Wartość każdego projektu wynosi około 60 000 euro. Samorząd Rejonu Wileńskiego pokrył około 20 proc. ogólnych wydatków.

 


Szpital Opieki Paliatywnej w Niemenczynie


Jeszcze więcej projektów prośrodowiskowych

Centrum Wielofunkcyjne w Rudowsiach

W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczył 5 000 euro na montaż baterii słonecznej na dachu budynku wielofunkcyjnego centrum w Rudowsiach. Instalacja o mocy 5 kW pozwoli zaoszczędzić około 600 euro rocznie.

Samorząd Rejonu Wileńskiego zrealizuje 3 kolejne inwestycyjne projekty prośrodowiskowe. Na posiedzeniu Rady 30 sierpnia br. zatwierdzono 3 ważne projekty inwestycyjne, obejmujące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna, wiatrowa, geotermalna, biopaliwa lub inne). Takie projekty będą realizowane w Centrum Kryzysowym Rodziny i Dziecka w Kowalczukach (modernizacja systemu grzewczego), w Przedszkolu w Niemenczynie (montaż pompy do przygotowania ciepłej wody i paneli słonecznych do produkcji energii elektrycznej) oraz w urzędzie gminy Sużany (modernizacja systemu grzewczego).

Po odnowieniu systemu grzewczego w Centrum Kryzysowym Rodziny i Dziecka w Kowalczukach zostaną zainstalowane nowoczesne kotły na biopaliwo. Szacuje się, że roczne wydatki na ogrzewanie urzędu gminy Sużany będą mniejsze o 6 000 euro. Zainstalowanie paneli słonecznych i pompy do przygotowania ciepłej wody w przedszkolu w Niemenczynie pozwoli na zaoszczędzenie około 10 000 euro.


Realizowane i planowane projekty mają przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych i zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

Shadow up