kaires_puses_index
 


Mieszkańcy Mariampola już mogą korzystać z nowego boiska

Uczniowie Gimnazjum im. M. Lukšienė i mieszkańcy Mariampola mogą już korzystać z nowego i nowoczesnego boiska.


Budowa boiska kosztowała ponad 450 000 euro. Pieniądze na ten cel skierowano z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, budżetu Litwy i budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Na nowym boisku w Mariampolu urządzono bieżnie, boisko do piłki nożnej, uniwersalne boisko do koszykówki i siatkówki, zeskocznię do skoków i strefę do ćwiczeń lekkoatletycznych. Teren szkoły zagrodzono, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom i sportowcom.

W trakcie realizacji projektu Samorządowi Rejonu Wileńskiego przyświecał cel, ażeby stworzyć atrakcyjne środowisko do życia i pracy na terenach wiejskich. Wsie powinny stawać się coraz bardziej atrakcyjne i nowoczesne. Poprzez inwestowanie w infrastrukturę sportową samorząd promuje zdrowy styl życia i uprawianie sportu, dąży do stworzenia sprzyjających warunków do rozwoju aktywności fizycznej i różnych zajęć sportowych w rejonie wileńskim.

Inwestycje samorządu w upowszechnianie aktywności fizycznej mieszkańców w tym roku dotrą do 3 kolejnych miejscowości: w Glinciszkach powstanie przestrzeń rekreacyjno-sportowa, w Podbrzeziu - boisko, a przy Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach - odnowione boisko. Więcej informacji o realizowanych projektach można znaleźć tutaj.

Z odnowionych boisk już od 4 lat korzystają mieszkańcy Niemenczyna, gimnazjów im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach i w Zujunach, Szkoły Podstawowej w Rakańcach w gminie Mariampol, społeczność Skojdziszek. Otwarto strzelnicę biathlonową obok Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego i odnowiono boisko sportowe przy Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego i Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie.

Wcześniej w pobliżu dwóch gimnazjów w Kowalczukach wybudowano nowoczesne wielofunkcyjne boisko i uporządkowano jego otoczenie. Duże inwestycje w rozwój obiektów sportowych poczyniono również w Rudominie, gdzie obok Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca zmodernizowano stadion.


Shadow up