kaires_puses_index
 


Zatwierdzono stawki i ulgi podatkowe dla mieszkańców rejonu wileńskiego, którzy chcą uzyskać licencje biznesowe w 2019 roku

26 września b.r. na posiedzeniu Rady zostały zatwierdzone stałe zakresy stawek podatkowych, stosowane do nabycia licencji biznesowych na działalność w r. 2019 i przewidziane ulgi podatkowe.


1 stycznia 2018 r. weszła w życie zmieniona ustawa nowej redakcji o podatku dochodowym od osób fizycznych Republiki Litewskiej, która ustanawia prawo Rad Samorządów do wprowadzenia stałej stawki podatku dochodowego oraz ewentualnego stosowania ulg podatkowych. Do czasu nowelizacji ustawy Rada Samorządu nie mogła wyznaczyć niższych stałych zakresów stawek podatku dochodowego bez ograniczania działalności wykonywanej na terytorium działalności.

Zgodnie z prawem, aby ustalić stałą stawkę podatku dochodowego dla rodzaju działań, które można sprawować za zezwoleniem na prowadzenie działalności, Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego postanowiła nie zwiększać stałych stawek podatku dochodowego na prowadzone działalności w roku 2019. Stały podatek dochodowy pozostanie taki sam jak w 2018 r. i osiągnie 684 euro, bez ograniczenia obszaru działalności. W zależności od skali działalności, popytu, rentowności itp., na terytorium Samorządu Rejonu Wileńskiego i całego terytorium Republiki Litewskiej, z wyjątkiem miast Olita, Kowno, Kłajpeda, Połąga, Poniewież, Szawle, Wilno i terytorium Samorządu m. Neringi oraz miasta Mariampol, płata będzie dyferencjalna od 90 euro do 240 rocznie. Taka decyzja bez zwiększania podatku jest dążeniem do niepogarszania warunków prowadzenia działalności gospodarczej, ułatwienia mieszkańcom rejonu wileńskiego rozwijania drobnej działalności gospodarczej w ramach licencji biznesowych, w celu promowania zatrudnienia i zwiększenia liczby osób zajmujących się działalnością gospodarczą.

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, uwzględniając zasady art. 7 Ustawy o Administrowaniu Podatków Republiki Litewskiej (zasady równości podatników) wyznaczyła ulgi dla niektórych grup osób. Wśród beneficjentów ulg są mieszkańcy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, bezrobotni zarejestrowani na giełdzie pracy, rodzice (rodzice przybrani) wychowujący troje lub więcej dzieci w wieku poniżej 18 lat lub starsi, wychowujący dzieci niepełnosprawne, uczniowie, studenci i inne grupy mieszkańców.

Zgodnie z danymi Państwowej Inspekcji Podatkowej, 5 września b.r. Samorząd Rejonu Wileńskiego wg ilości nabytych licencji biznesowych ze wszystkich 60 Samorządów Litwy zajął 4 miejsce (w r. 2017 było również 4., w r. 2016 było miejsce 5.), zgodnie z należną kwotą zezwolenia na prowadzenie działalności – 1. miejsce na Litwie wśród samorządów rejonowych.

W 2018 (styczeń-wrzesień), stosując taryfy zatwierdzone przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego, Państwowa Inspekcja Podatkowa wydała 3 310 licencji biznesowych. Należy zauważyć, że spośród wszystkich licencji wydanych na podstawie ustalonego terenu najwięcej licencji biznesowych nabyto na prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Samorządu Rejonu Wileńskiego (1 210 zezwoleń na prowadzenie działalności, na całym terytorium Republiki Litewskiej - 1 136 zezwoleń na prowadzenie działalności).

Najwięcej licencji biznesowych nabyto w sferze usług - 2 835 (w r. 2017 - 2924), handlu - 423 (w r.2017 - 434) oraz produkcji - 184 (w 2017 r. nabyto 177 licencji biznesowych).

Listę stawek stałego podatku dochodowego, stasowanego podczas zakupu licencji biznesowych na działalność w 2019 roku można znaleźć tutaj.

Z ulgami mieszkańców, stosowanymi dla mieszkańców, którzy uzyskają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r., można zapoznać się tutaj.

Należy również nadmienić, że w Samorządzie od kilku lat działa Fundusz Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego działania są bezpośrednio związane ze wsparciem finansowym małych i średnich przedsiębiorstw (dalej - MŚP). Fundusz przyczynia się do tworzenia systemu instytucjonalnego wspierania biznesu w rejonie wileńskim oraz do zwiększania potencjału tworzenia biznesu, inspiruje do rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców, zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstw działających w rejonie, zapewnia przychylne środowisko dla tworzenia nowych i zachowania starych miejsc pracy.

Więcej informacji na temat warunków, priorytetów i ustaleń dotyczących wsparcia udzielanego przez Administrację Samorządu Rejonu Wileńskiego dla MŚP można znaleźć tutaj.

Więcej aktualnych informacji dla przedsiębiorców z rejonu wileńskiego można znaleźć na stronie internetowej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego w rubryce „dla PRZEDSIĘBIORCY”.

 

 

Shadow up