kaires_puses_index
 


Zapoznaj się z koncepcją odnowienia parków dworskich w Pikieliszkach i Mazuryszkach

Już wkrótce mieszkańcy i goście rejonu wileńskiego będą mogli się cieszyć pięknie uporządkowanym parkiem przy dworku Piłsudskiego w Pikieliszkach oraz parkiem dworskim w Mozuryszkach (gmina Zujuny). Obecnie można się zapoznać z koncepcją projektów. 


Zgodnie z projektem planowane jest uporządkowanie parkowych zieleńców i zbiorników wodnych. Postawione będą ławeczki, pojemniki na śmieci, tablice informacyjne, stojaki rowerowe itd. Oczekuje się, że uporządkowane parki staną się ulubionym miejscem do wypoczynku.

Z projektami uporządkowania parków można się zapoznać od 2 do 11 lipca (osoba odpowiedzialna Katarzyna Juchniewicz, e-mail: katazyna.juchnevic@vrsa.lt). Koncepcje projektów można znaleźć poniżej w załącznikach.

Publiczne spotkanie w sprawie projektów ma się odbyć 12 lipca o godz. 11.00 w gmachu starostwa w Zujunach, o godz. 13.30 – w gmachu starostwa w Rzeszy.

Propozycje i uwagi w sprawie koncepcji projektów można składać w przewidzianym terminie (do publicznego zebrania) na adres e-mail: katazyna.juchnevic@vrsa.lt, giedre@panprojektas.lt lub listownie – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius.

Dworek w Pikieliszkach był ulubioną rezydencją Marszałka Józefa Piłsudskiego, który spędzał tam wakacje. Pikieliszki od 1930 roku należały do Józefa i Aleksandry Piłsudskich. Marszałek w 1922 r. wraz z orderem Virtuti Militari otrzymał majątek Świątniki pod Wilnem, a 8 lat później Aleksandra Piłsudska wymieniła go na Pikieliszki. Majątek miał w 1930 r. 35 ha ziemi ornej, 25 ha łąk i 73 ha jeziora Żełosy. Parterowy klasycystyczny dwór na dość wysokiej podmurówce, z portykiem o czterech kolumnach pochodzi z pocz. XIX w. Po śmierci marszałkaa w 1935 r. dwór przeszedł na własność jego córek (do 1939 r.). Obecnie dwór należy do samorządu rejonu wileńskiego.

Informacje o dworze w Mazuryszkach są dosyć skąpe. Wiadomo, że w XVIII w. Mazuryszki należały do Józefa Sulistrowskiego. W 1805 r. właścicielem dworu był Antoni Prozor, wojewoda witebski. W połowie XIX w. Mazuryszki przeszły do Teodora Iłłakowicza, jednego z kredytorów Prowizora. Iłłakowiczowie władali Mazuryszkami do początku XX w. W roku 1918-1920 dwór trafił do pułkownika Jerzego Dąbrowskiego, walczącego o niepodległość Polski. Jego rodzina mieszkała tu do 1939 roku. Na początku II wojny światowej Dąbrowski trafił do sowieckiej niewoli i zginął. W okresie powojennym w dworze działała szkoła.

Z koncepcją odnowienia parku dworskiego w Pikieliszkach można zapoznać się tutaj.

Z koncepcją odnowienia parku dworskiego w Mazuryszkach można zapoznać się tutaj.

Tłumaczenie L24.lt

Shadow up