kaires_puses_index
 


Centrum Usług Socjalnych Rejonu Wileńskiego będzie pełniło funkcje organizowania i koordynowania zarządzania wypadkiem

29 czerwca na posiedzeniu Rady zostało zaaprobowano upoważnienie Centrum Usług Socjalnych Rejonu Wileńskiego w pełnieniu funkcji organizowania i koordynowania zarządzania wypadkiem, świadczeniu kompleksowej pomocy dziecku i jego wychowującym (-ej) rodzinie i osobom (- ie) jego oczekującym (-emu). 


Od 1 lipca weszła ustawa w życie nowa wersja ustawy ramowej Ochrony Praw Dziecka, która wniosła kilka innowacji w dziedzinie społecznej. Obecnie jest wdrażana centralizacja systemu ochrony praw dziecka  wydziały ochrony praw dziecka w samorządach całej Litwy stały się podporządkowane centralnej władzy ochrony praw dziecka – Państwowej Służbie Ochrony Praw i Adopcji Dzieci przy Ministerstwie Opieki Społecznej i Pracy. Również od 1 lipca wszedł w życie wspólny model organizacji pomocy profilaktycznej i innej dla dziecka i rodziny, co doprowadziło do wprowadzenia zarządzania przypadkiem. Funkcje organizowania i koordynowania zarządzania przypadkiem w rejonie wileńskim będą wykonywane przez Centrum Usług Socjalnych Rejonu Wileńskiego.

Mianowani menedżerowie przypadku w Centrum Usług Socjalnych Rejonu Wileńskiego będą zapewniali organizowanie inicjacji i koordynacji pomocy operacyjnej dla dziecka i rodziny, aby pomóc im przezwyciężyć powstające trudności społeczne. W każdym konkretnym przypadku zostanie sporządzony plan zarządzania przypadkiem, podczas którego realizacji będzie analizowana sytuacja w rodzinie, wysiłki rodziców w rozwiązywaniu kryzysu, będzie podejmowana decyzja o dalszej przyszłości dziecka. Wyznaczeni menedżerowie przypadku od początku będą koordynowali proces zarządzania przypadkiem i organizowali kompleksową pomoc, z jasno określonymi zadaniami, z ustalonymi obowiązkami i terminami. Pracować z dziećmi i rodzinami będą tylko specjaliści o najwyższych kwalifikacjach.

Zwracamy również uwagę, że mieszkające w rejonie wileńskim rodziny, które mają problemy z hodowaniem lub wychowywaniem dzieci, chcą rozwijać umiejętności rodzinne, doświadczają kryzysów w relacjach lub poszukują pokojowego rozwiązywania sporów, mogą ubiegać się o nieodpłatne świadczenie kompleksowych usług w następujących placówkach:

 

Nr. porządkowy

Nazwa organizacji realizującej projekt

Świadczone usługi

Adres

Osoba kontaktowa

W sprawie usług prosimy o kontakt z Koordynatorem Wspólnotowego Domu Rodzinnego

1.

PB „Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego”

 

 

-Informowanie, koordynacja świadczenia usług na zasadzie jednego okienka

-Indywidualne konsultacje psychologa

-Dowóz

ul. Mokyklos 64, w. Giejsiszki, rej. wileński

www.svgc.lt

Koordynator Wspólnotowego Domu Rodzinnego Eglė Jurevičienė

bsnkoordinatore@gmail.com

+370 686 85697

2.

PB „Centrum Socjalne Dzieci i Nastolatków”

-Szkolenia pozytywnego rodzicielstwa

-Indywidualne konsultacje psychologa rodzinnego

-Usługi mediacyjne
-Dogląd dzieci

ul. Švenčionių 18A, Niemenczyn rej. wileński al. Konstitucijos 12, wejście 4 Wilno

www.vpscentras.lt

Dyrektor Jurgita Pukienė

info@vpscentras.lt

(8 5) 237 2548

3.

PP „Pupų pėdelis“

-Szkolenia dla rodziców

-Warsztaty umacniania komunikacji z dziećmi

-Kluby rodzinne

ul. Žalioji. 48, w. Wielka Rzesza, rej. wileński www.pupu.lt

Dyrektor Laurynas Varkauskas

info@pupu.lt

+370 685 20255

Oczekuje się, że skuteczne rozwiązywanie problemów i świadczenie kompleksowej pomocy pomoże uniknąć możliwych naruszeń praw dziecka i upoważni rodzinę do samodzielnego zapewnienia dziecku praw i prawowitych interesów.

 

Shadow up