kaires_puses_index
 


Przychodnia w Niemenczynie rejonu wileńskiego będzie realizowała program zwiększania efektywności podstawowej opieki zdrowotnej

W celu poprawy dostępności i jakości usług pierwotnej opieki zdrowotnej, Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego na posiedzeniu 30 marca 2018 r. zaaprobowała realizację projektu „Zwiększanie efektywności pierwotnej opieki zdrowotnej w PP Przychodnia w Niemenczynie rejonu wileńskiego”.


Projekt będzie realizowany w ramach 8 priorytetu programu Funduszy Inwestycyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 „Zwiększanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, wg środka „Zwiększanie efektywności działań pierwotnej opieki zdrowotnej”.

Podstawowe cele projektu są powiązane ze świadczeniem podstawowych usług medycznych dla pacjentów niepełnosprawnych w instytucji i w domu, są poświęcone zdrowemu starzeniu się, zapewnianiu dostępności i jakości fizycznych usług opieki zdrowotnej dla osób niepełnosprawnych.

Podczas realizacji projektu „Zwiększanie efektywności pierwotnej opieki zdrowotnej w PP Przychodnia w Niemenczynie rejonu wileńskiego” zostanie zakupiony nowy sprzęt dla usług pielęgniarskich w domu i świadczenia usług leczenia paliatywnego, zostanie zakupiony celowy środek transportu, meble, sprzęt komputerowy i inne konieczne środki. Ponadto po realizacji projektu będzie stworzona infrastruktura, która ulepszy dostęp do opieki zdrowotnej dla osób niepełnosprawnych.

Projekt będzie realizowany przez PP Przychodnia w Niemenczynie rejonu wileńskiego. Czas trwania projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy. Wstępny koszt projektu wyniesie 129 157 euro, z czego wielkość udzielanej pomocy UE – 92,5 proc., pozostałą część kosztów projektu pokryje Samorząd.

Uchwała Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego w sprawie projektu „Zwiększanie efektywności pierwotnej opieki zdrowotnej w PP Przychodnia w Niemenczynie rejonu wileńskiego” pomoże szybciej i skuteczniej ulepszyć dostępność pierwotnych zdrowotnych usług ambulatoryjnych dla mieszkańców rejonu wileńskiego.

Shadow up