kaires_puses_index
 


Nowe ceny i taryfy przewozów pasażerskich w rejonie wileńskim

26 stycznia 2018 r. na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego jedną z podstawowych kwestii było zatwierdzenie nowych cen i taryf transportu pasażerskiego w rejonie wileńskim.


Biorąc pod uwagę już od ponad 5 lat nie zmieniane ceny i taryfy i na podstawie części 2 art. 16. Kodeksu Transportu Drogowego Republiki Litewskiej Rada zatwierdziła projekt uchwały „W sprawie zatwierdzenia taryf i cen transportu pasażerskiego w rejonie wileńskim”.

Po ocenie posiadanych danych o stratach ponoszonych przez przewoźników obsługujących marszruty w rejonie wileńskim, okazało się, że w ciągu ostatnich lat 2016 i 2017 wzrosły koszty (koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, koszty płacy zarobkowej, koszty zakupu paliwa, koszty usług remontów, opłaty obsługi stacji) zatem od 1 marca 2018 r. wejdzie w życie taryfa 0,065 EUR (bez VAT) za 1 kilometr transportu pasażerskiego dla pasażerów podróżujących podmiejskimi autobusami wszystkich klas w rejonie wileńskim. Także nieznacznie wzrosła (0,10 euro) cena minimalna jazdy za miastem – od 1 marca 2018 r. jeden bilet będzie kosztować 0,60 euro, a na terytorium Wilna, bez względu na odległość i liczbę przejechanych przystanków bilet, jak poprzednio w autobusach podmiejskich, będzie kosztować 0,60 euro.

Pomimo wzrostu taryf ceny i taryfy transportu pasażerskiego w rejonie wileńskim, jak to było również dotychczas, pozostają jednymi z najniższych w porównaniu do wszystkich samorządów Liwy.

Taryfy transportu pasażerskiego w samorządach

Shadow up