kaires_puses_index
 


Obchody Święta Niepodległości Polski w rejonie wileńskim

Obchody Święta Niepodległości Polski w Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu

 

11 listopada jest najważniejszym świętem narodowym Polski.

Święto jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy Polska odrodziła się po 123 latach niewoli.

Na Litwie uroczystość odbywa się na Rossie, gdzie jest pochowane serce Józefa Piłsudskiego – twórcy niezależnego państwa.

Uroczystość 11 listopada to taki czas, kiedy okazujemy swój patriotyzm. Święto Niepodległości Polski uroczyście uczcili uczniowie klas początkowych Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu. Uczniowie czytali legendy, baśnie i podania polskie, ilustrowali i wykonywali prace plastyczne, szykowali referaty „Miasta Polski”. 13 listopada odbył się uroczysty koncert z okazji Święta Niepodległości 11 listopada.

Na wstępie uczniowie klasy 3c opowiedzieli historię Dnia Niepodległości. Występy artystyczne rozpoczęli uczniowie klasy „4c”. Zaśpiewali piosenkę „Jestem Polakiem”. Ernesta Sys zadeklamowała wiersz H. Łochockiej „Słowa ojczyste”. Następnie słuchaliśmy pięknej recytacji wierszy uczestników konkursu „Kresy 2017”. Patriotyczne uczucia budziła pieśń „Rota” w wykonaniu uczniów klas początkowych.

Jesteśmy dumni, że tradycja i historia mają szczególną wartość dla młodego pokolenia naszego gimnazjum.

Krystyna Zajanczkowska,
starszy nauczyciel klas początkowych
Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu 

 

Kocham Cię, Polsko – w Mościszkach

 

Jak co roku społeczność Centrum Wielofunkcyjnego w Mościszkach świętuje ważny dzień dla Polaka na całym świecie – Dzień 11 listopada.

W tym roku obchody Tej Uroczystości miały charakter szczególnie uroczysty i długotrwały.

Rozpoczęliśmy od wyjazdu na Rossy... To tu każde polskie serce bije w sposób szczególny, uczy się historii i patriotyzmu, pochyla czoła nad tymi, dzięki którym słowo Polska i Polak wybrzmiewa dumnie.

Uczniowie szkoły wyrazili swą tożsamość w rysunkach godła państwowego, nadpisach patriotycznych i innych pracach plastycznych, które się znalazły na wystawie szkolnej.

Kolejne spotkanie – w niedzielę, po Mszy świętej zgromadziliśmy się w Centrum Wielofunkcyjnym już w szerszym gronie: przedstawiciele władz: poseł z ramienia AWPL-ZChR Czesław Olszewski, wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Teresa Dziemieszko oraz kierownik Centrum Wielofunkcyjnego w Ławaryszkach pani Aleksandra Olszewska, rodzicie, młodzież, przyjaciele z Ławaryszek zespół ,,Barwy podwileńskie” , no i oczywiście krzewiciele kultury polskiej w Mościszkach- zespół ,,Mościszczanka”. Polskie wiersze, piosenki, tańce... To wszystko w tym dniu łączy wszystkich Polaków, a serce bije w jeden ton. Od kołyski polska mowa, tradycja, wiara katolicka praojców, kultura i nauka jest fundamentem tożsamożci Polaka. W takim dniu nie tylko wspominamy nasze korzenie, pytamy kim jesteśmy? Co znaczy być dzisiaj Polakiem? W takim dniu łączymy się duchowo, w modlitewnej pamięci i z wdzięcznością z tymi, którzy dali nam życiowe lekcje, jak się broni wiary, prawdy i polskości.

Finalnym i chyba najważniejszym wydarzeniem wokół Dnia Niepodległości Polski był dzień 16 listopada, w Święto Matki Bożej Miłosierdzia- Matki Ostrobramskiej. Do szkoły zawitała grupa dawnych przyjaciół i bliskich nam ludzi z Polski pod kierownictwem ks. Jarosława Wąsowicza SDB, którego dziadkowie mieszkali na Wileńszczyźnie. Od niepamiętnych lat stowarzyszenie ,,Pilscy Patrioci” na różny sposób wspierają naszych mieszkańców, uczniów. Te spotkania to zawsze ciepłe rozmowy, pełne zatroskania o naszą codzienność. Tradycyjnie rozpoczynamy od Eucharystii. Ks. Jarosław w tym dniu w sposób szczególny wzywał do wdzięczności i zaufania Matce Ostrobramskiej. Uczniowie przygotowali uroczystą akademię. Przedstawiciele stowarzyszenia wręczyli każdemu uczniowi ogromną paczkę z niezbędnymi artykułami do użytku codziennego. To już kolejny raz ta Wspólnota podtrzymuje społeczność naszej szkoły. Warto przypomnieć wyjazdy uczniów na wspaniałe kolonie pełne niesamowicie ciekawych wycieczek do polskich miast, muzeów, kościołów. A w tym roku znowu otrzymaliśmy zaproszenie do Polski!!! Dyrektor szkoły Waldemar Klimaszewski zdał sprawozdanie gościom, iż uczniowie zasługują na to, gdyż są grzeczni, starają dobrze sie uczyć.

Pięknym akcentem tych wszystkich wydarzeń była prezentacja albumu ks. Jarosława Wąsowicza w kościele Świętego Ducha w Wilnie. Autor przedstawił zarys wydarzeń koronacji Obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej. Jakże to uroczyście wybrzmiało z ust Kapłana, który co roku prowadzi rzesze pielgrzymów do Maryi Ostrobramskiej z Suwałk.

Zwieńczeniem wszystkich inicjatyw z okazji 11 listopada było pochylenie się nad naszą Mateńką w Ostrej Bramie...To Jej zawierzyliśmy nasze trudne, niepewne losy, losy osób bliskich nam sercu, dobroczyńców z Polski, całą społeczność szkoły.

 


 


Dzień Niepodległości Polski w Podstawowej szkole im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwi

W dniu 10 listopada 2017 r. obchodziliśmy Święto Niepodległości Polski. Z tej okazji zebrały się wszystkie grupki, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dzień.. Uroczystość rozpoczęły dzieci z grupy „Pszczółek“, które powitały wszystkich zebranych gości.

Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju Polskiego, jego kultury, tradycji oraz poznanie symboli narodowych. Dzieciaki prezentowały wiersze oraz pieśni patriotyczne, oddając szacunek symbolom narodowym.

Zachwyt i zdziwienie dzieci wywołała wizyta gościa specjalnego – listonosza, który pojawił się przynosząc niespodziankę.

Dzieci wraz z rodzicami z wielkim zaangażowaniem starały się wykonać różne zadania, rozwiązywały zagadki, dobierały obrazki, tworzyły prace plastyczne poznając historię Polski. Rodzice oraz ich pociechy wykazały się umiejętnościami i zdały „egzamin” wiedzy o Polsce.

Każda grupa wykonała kotyliony w barwach biało-czerwonych.  Słowem, zabawą i piosenką oddały szacunek polskim symbolom narodowym. Po zakończeniu części artystycznej wszyscy obejrzeli film „Polak Mały”.

Dzień Niepodległości stał się bardzo radosnym dniem w naszych grupkach z  nadzieją, że zapadnie on w pamięci naszych wychowanków. Na zakończenie Pani Dyrektor pozdrowiła oraz cieszyła się, że najmłodsze społeczeństwo szkoły już od przedszkolnych lat uczy się szacunku do obu krajów, a także rozwija poczucie przynależności narodowej.

Uczniowie klas starszych także włożyli wiele trudu w przygotowanie uroczystości, podczas której nie zabrakło wierszy i pieśni patriotycznych oraz informacji historycznych.

Starszy pedagog nauczania przedszkolnego
Czesława KardisDzień Niepodległości Polski w Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego w Giejsiszkach

„Litwa – ojczyzną mego ciała,
Polska – ojczyzną mego ducha,
Byłabym ślepa, była głucha,
gdybym dwu naraz nie kochała…
Dlatego kocham je jak swoje
Całym swym sercem, całą duszą.
Te dwie ziemie wszak są moje,
Obie więc równo kochać muszę...“

 

Z okazji Dnia Niepodległości Polski w Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego w Giejsiszkach odbył się 10 listopada po południu świąteczny Apel, do którego wszyscy się chętnie szykowali. Dzieciaki kolorowo upiększyły ogromną nowoczesną salę, w której codziennie odbywają się przeróżne ciekawe zajęcia. Niezmiernie się cieszymy, że nasze dzieci angażują się do wszystkich zaproponowanych przez pracowników imprez, szybko się uczą i chętnie biorą udział w przeróżnych codziennych poobiednich zajęciach.

99. rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę przypada na sobotę, ale już w piątek było odświętnie, panowała atmosfera na biało-czerwone kolory, które od tygodnia dominują w centrum. Nasi pracownicy nieustannie starają się zgłębiać i utrwalać wiedzę swych podopiecznych, którzy po lekcjach chętnie gromadzą się na warsztatach i ochoczo do wszystkiego się szykują. Uśmiechnięte i rozśpiewane twarze naszych dzieci dzisiaj świadczą o tym, że tutaj wszyscy pamiętamy o ojczyźnie duchowej – Polsce, ponieważ w większości mieszkają tu w centrum Polacy. Mówić po polsku, śpiewać polskie piosenki i mieć do tego wszystkie idealne warunki – to również troska i opieka Samorządu naszego rejonu.

Dyrektor Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego
Justyna Turbienie


 

Obchody Dnia Niepodległości Polski w Rudominie

12 listopada w ramach obchodów Dnia Niepodległości Polski w Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Rudominie odbył się koncert pt „Kocham Cię, Polsko, a Ty?”, na który przybyło wielu szanownych gości: posłeł z ramienia AWPL-ZChR Czesław Olszewski, wicemer rejonu wileńskiego – Teresa Dziemieszko, radne Samorządu Rejonu Wileńskiego – Renata Sobieska i Mirosława Klim, kierownik wydziału Kultury, sportu i turystyki Edmund Szot, starosta gminy Rudomino Józef Szatkiewicz, oraz inni przedstawiciele placówek Rejonu Wileńskiego.

Koncert rozpoczęli uczniowie Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie z bogatym patriotycznym programem, nie brakowało wszystkim dobrze znanych polskich piosenek oraz wierszy. Debiutowała najmłodsza grupa wokalna zespołu folklorystycznego „Rudomianka”. Maluchy świetnie się wykazały, wywołując uśmiech na twarzy każdego widza. Starsi członkowie zespołu tradycyjnie zaprezentowali piękny śpiew oraz od niedawna przeplatany ciekawą choreografią. Wystąpili również z polonezem, kujawiakiem i piosenką „Rozkwitały pąki białych róż” zespół taneczny „Iskry” z Mickun. Swoim występem zaszczycili goście z Białorusi, zespół instrumentalny „Menestreli”.

   Z okazji Niepodległości Polski w Ławaryszskim Centrum Kultury odbyły się zajęcia edukacyjne


„Jestem Polakiem – a więc mam obowiązki polskie.”
Roman Dmowski

Święto Niepodległości to najważniejsze polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Poza granicami państwa to święto ma szczególną wagę i – szczególny urok. Świętując to wydarzenie, warto zastanowić się jak trudną i długą drogę Polska musiała pokonać do odzyskania niepodległości. Pamięć o tych wydarzeniach jest naszą powinnością. Zachęcamy do wspólnej z dziećmi i młodzieżą radości świętowania i przekazywania wiedzy o polskiej drodze do niepodległości.

W Centrum Kultury w Ławaryszkach odbyły się zajęcia edukacyjne na temat Niepodległości Polski. Podkreślono, iż patriota to nie tylko człowiek stający w obronie kraju podczas wielkich zagrożeń, jest nim również osoba, która w codziennym życiu szanuje symbole narodowe, która pamięta o ważnych dla kraju i jego historii wydarzeniach czy rocznicach. Dzieci zapoznały się, kim był Józef Piłsudski, co oznacza i jak wygląda godło i flaga Polski. Wzbogacały swą wiedzę o Polsce, tworzyły oraz zdobiły wystawę pracami na różny sposób w biało-czerwonych kolorach.

Cieszymy się, że na zajęcia plastyczne, prowadzone w Centrum, dzieci przychodzą bardzo chętnie.

Organizatorzy„Polska krew w nas płynie, polskie serce bije…” – święto Niepodległości Polski w żłobku – przedszkolu w Mejszagole

W dniu 9 listopada społeczność żłobka – przedszkola w Mejszagole zgromadziła się, aby świętować dzień odrodzenia państwa polskiego. Swą obecnością zaszczycili nas dostojni goście: P. Grzegorz Poznański zastępca Ambasadora RP, starszy specjalista oświaty rejonu wileńskiego Jarosław Subocz, Mejszagolscy krzewicieli Polskości P. Anna Aleksandrowicz, Zygmunt Wierbajtis, Teresa i Zygmunt Matukańscy i P. Zofia Jurewicz.

Uroczystą akademię rozpoczęliśmy od odśpiewania hymnu narodowego „Mazurek Dąbrowskiego”. Później płynęły wiersze, piosenki i tańce. Po uroczystej akademii złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze na cmentarzu żołnierskim w Mejszagole oraz na grobie dla nas bardzo bliskiego i Wielkiego Polaka ks. Prałata Józefa Obrembskiego. Po uroczystej akademii Pan Grzegorz Poznański na ręce pani dyrektor przekazał flagę Polski oraz pomoce edukacyjne dla dzieci.

Drugą częścią obchodów był wykład byłych nauczycieli, prawdziwych patriotów polskości, którzy opowiedzieli o historii Polskich żołnierzy pochowanych w Mejszagole, o polskości w Mejszagole. To była prawdziwa lekcja historii.

W sobotę udaliśmy się na Rossy aby złożyć wieniec przy Mauzoleum Matki i Sercu Syna. Zaś w niedzielę nasi wychowankowie wystąpili na koncercie z Okazji Dnia Niepodległości Polski, który organizowali Ośrodek kultury w Mejszagole oraz Koło ZPL w Mejszagole.

Edyta Staniulioniene
Nauczyciel muzyki


 

Śpiewam i recytuję o Polsce i dla Polski w Szkole Podstawowej im. Cz. Miłosza w Pakienie

Dzień Niepodległości Polski – to wyjątkowa uroczystość dla wszystkich Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie, a zwłaszcza dla społeczności szkolnych, bowiem placówki oświatowe rozbrzmiewają śpiewem piosenek patriotycznych.

„Śpiewam i recytuję o Polsce i dla Polski” jest to hasło tegorocznej uroczystości, która odbyła się w Szkole Podstawowej im. Cz. Miłosza w Pakienie. Od kilku dni wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami przygotowywali występ oraz wykonywali biało-czerwone dekoracje.

Stało się tradycją, iż narodowe święto Polski przebiega w czasie Tygodnia Języka Polskiego, który startuje w każdej polskiej szkole. Inaugurację tygodnia rozpoczęliśmy od uroczystego uczczenia Święta Niepodległości.

Uczniowie wszystkich klas przyczynili się do wspólnego programu artystycznego. Zabrzmiało wiele wspaniałych piosenek i wierszy, które wprowadzały w atmosferę czasów dawno minionych, mówiły o odwadze, głosiły chwałę narodu polskiego albo wzbudzały poczucie dumy ze swej tożsamości narodowej. Całą społeczność szkolną zachwycił taniec uczniów klasy drugiej. Młodzi Polacy przedstawili w nim zgubne dla Polski działanie zaborców oraz ostatecznie – triumf Polski. Przypomnieć dzieje tak wielkiego państwa mogliśmy dzięki animowanej historii Polski, która była świetnym uzupełnieniem uroczystego programu.

Momentem kulminacyjnym stało się dekorowanie drzewa symbolizującego niepodległość. Cała społeczność szkoły zawiesiła na brzózce wykonane własnoręcznie biało-czerwone ozdoby. Tym gestem chcieliśmy pokazać, iż jesteśmy dumni ze swych korzeni, które jednoczą nas z Rodakami z Macierzy. 

11 listopada delegacja naszej placówki oświatowej weźmie udział w uroczystości składania wieńców przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na wileńskiej Rossie.

 Olga Wołkowicka
Alina SavanevičienėSpośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło słowo piękne,
jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi – niepodległość.

99 rocznica Odzyskania Niepodległości Polski w Glinciszkach

9 listopada b.r. przedszkolacy z grupy „Motylki” Szkoły-przedszkola w Glinciszkach brali udział w uroczystości poświęconej 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski.

Szacunek i miłość do Macierzy najmłodsi wyrazili poprzez recytację wierszy, pieśni o charakterze patriotycznym. Galowe stroje, biało – czerwone kotyliony oraz wystrój sali dopełniły podniosłą atmosferę uroczystości, w której wzięli także udział dzieci grupy przygotowawczej z Wielofunkcyjnego Centrum w Wesołówce, którzy przedstawili znajomość „Katechizmu polskiego dziecka”, brali aktywny udział we wspólnych zabawach. Jakże miły był prezent od dzieci z Wesołówki, makieta mapy Polski.

Poprzez kultywowanie uroczystości narodowych uczymy się patriotyzmu, kształtujemy pozytywne postawy i uczucia patriotyczne. Mamy nadzieję, że taka wspaniała uroczystość na długo pozostanie w pamięci naszych małych Polaków.

Na zakończenie uroczystości, zarówno uczestnicy jak i goście zostali zaproszeni na poczęstunek.

Waleria Jaglińska

Shadow up