kaires_puses_index
 


„Wilniukowe Kaziuki” w Dobrym Mieście

Na początku marca na Litwie co roku odbywają się tradycyjne Wileńskie Kaziuki, które są zwiastunem wczesnej wiosny. Kaziuki to święto Wilna, największe tego typu wydarzenie na Litwie i jednocześnie najstarszy jarmark w tej części Europy.


Jest to jarmark odpustowy upamiętniający młodego księcia Kazimierza Jagiellończyka, wnuka Władysława Jagiełły, patrona Litwy i patrona rzemieślników. Kaziukowe pochody i jarmarki organizowano w Wilnie praktycznie od 1636 roku, dlatego to święto jest znane i lubiane na całym świecie, a szczególnie wśród tych, którzy niegdyś opuścili Litwę lub mają korzenie wileńskie. Ostatnio organizowanie Kaziuków stało się popularne nie tylko w Wilnie, lecz i w innych miastach Litwy, a także poza granicami kraju, np. w Polsce.

Właśnie takie Kaziuki były zorganizowane w dwóch miasteczkach województwa warmińsko-mazurskiego – w Dobrym Mieście i Jezioranach. Na Kaziuki zaproszono zespół „Barwy podwileńskie” z Ławaryszek (kier. Lucyna Własenko) oraz zespół „Iskry” z Mickun (kier. Beata Bużyńska) oraz prezesa Stowarzyszenia Polaków Kiejdan, poetkę i animatora kultury Irenę Duchowską.

Zespoły zaprezentowały „Wilniukowe Kaziuki”. Chyba nie ma drugiej takiej imprezy, która tak bardzo wzrusza i zbliża ludzi, jak właśnie takie ludowe święto. Najbardziej wzruszające było dla tych, którzy pochodzą z dawnych kresów. Podczas święta nie zabrakło miłych sercu piosenek i tańców wileńskich, a także jarmarku, gdzie można było kupić chleb, wędliny, nalewki oraz palmy i ozdoby wielkanocne i wszystko to cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Koordynatorami imprez byli ks. proboszcz Marek Proszka z parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Głotowie, burmistrz Jezioran pan Leszek Boczkowski, Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach pod kierownictwem Angeliki Stawisińskiej, Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście na czele z dyrektorem panem Andrzejem Fabisiakiem, kierownik chóru Concordia pan Andrzej Ilkiewicz.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować za zaproszenie i zorganizowanie Kaziuków na Ziemi Warmińsko-Mazurskiej.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do mer rejonu wileńskiego pani Marii Rekść za możliwość wyjazdu do Polski z koncertem.


Zespoły „Barwy podwileńskie” oraz „Iskry”

Shadow up