kaires_puses_index
 


„Międzynarodowy Dzień Rodziny” w rejonie wileńskim


Święto Rodziny w Zujunach

22 maja 2016 r. w Szkole Średniej w Zujunach odbyło się Święto Rodziny, które stało się uosobieniem szacunku oraz miłości do rodziców, a także wyrazem pięknej współpracy naszej placówki oświatowej, Starostwa w Zujunach i Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie działu w Zujunach.

Pomysłodawcą idei święta jest dyrektor szkoły Marek Pszczołowski, który witając wszystkich zebranych, mówił, że Rodzina jest czymś wyjątkowym i powinniśmy pamiętać o niej nie tylko od święta. Wspólnie możemy zmienić wiele rzeczy, gdyż „być szczęśliwym w domu to najważniejszy warunek dobrego życia“ i „dobrej szkoły“.

Gośćmi specjalnymi imprezy byli ksiądz Andrzej Jasiński oraz przedstawicielka Komisariatu Rejonu Wileńskiego Wioleta Żukowska-Kaminskienė, serdecznie przywitała zebranych także pani Rima Dubickaja, kierowniczka Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie działu w Zujunach. 

Imprezę rozpoczęła część artystyczna, w której wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, każdy chciał wykazać swe zdolności słowem, śpiewem badź tańcem. Były takze gry i zabawy sportowe, w których mogły wziąć udział całe rodziny. Na zakończenie imprezy czekał wszystkich poczęstunek w postaci wielkiego „grilowania“ oraz wiele śmiechu i dobrego humoru. 

Święto Rodziny w naszej szkole stało się nie tylko corocznym promowaniem rodziny , wartości rodzinnych, budowaniem ścisłych relacji między szkołą a uczniami, ich rodzicami, a także poszanowaniem zwykłej ludzkiej serdeczności.  

 


 

Święto Rodziny w Rukojniach

15 maja w Rukojniach uroczyście obchodzono „Międzynarodowy Dzień Rodziny”.

Imprezie przyświecały słowa Świętego Jana Pawła 2: „Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu“. Organizatorami uroczystości były: Starostwo w Rukojniach, Centrum Wspólnoty, Koło ZPL w Rukojniach, Gimnazjum w Rukojniach, partnerami – Muzeum Władysława Syrokomli oraz Przedszkole w Rukojniach.

Swą obecnością zaszczycili goście: czcigodny ksiądz proboszcz parafii w Rukojniach Jan Matusewicz, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego pani Maria Rekść, radny Samorządu Rejonu Wileńskiego pan Antoni Stankiewicz, Starosta gminy Miedniki pani Renata Bogdanowicz, kierowniczki filii Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie panie Wanda Jermakowicz, Jolanta Szałkowska, Krystyna Najmowicz, Wilija Nowicka.

Impreza rozpoczęła się koncertem, podczas którego wystąpili uczniowie z gimnazjum, przedszkolaki, zespół wokalny, a także odbyły się występy rodzinne i solowe.

Uczestnicy otrzymali medale pamiątkowe oraz słodycze. Po koncercie wszyscy chętni częstowali się bigosem i ciastami. Dzieci miały prawdziwą frajdę, gdyż otrzymały słodycze oraz zostały umalowane. Było wesoło, swojsko mimo tego, że pogoda nie dopisała.

Wanda Masłowska


Dzień Rodziny w Glinciszkach

W 2016 roku Międzynarodowy Dzień Rodziny obchodzony był 15 maja. Z tej okazji 14 maja w Domu Kultury w Glinciszkach z inicjatywy przewodniczącej wspólnoty lokalnej Podbrzezie – Glinciszki p. Franciszki Greitiun odbyło się piękne święto, którego współorganizatorami były p. Wiktoria Piatkowa, Augustyna Greitiun oraz Społeczność Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu.

Całe przedsięwzięcie przechodziło pod hasłem: ,,Na dobre i na złe  jest rodzina”.

Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się młodzież i dzieci z zespołu ,,Randeo Anima” i ,,Randeo Anima Junior”, przedstawili piękny program artystyczny o tym, jak brak pomysłów może być dobrą ideą, swój występ zakończyli pięknymi piosenkami o mamie i tacie.

Hitem tegorocznego Święta Rodziny okazał się musical pod tytułem ,,Jak to żabka mała swych rodziców nie słuchała”, w którym rodzice wystąpili wspólnie ze swoimi pociechami.

Rodzice wykazali się niebywałym talentem aktorskim, który doceniła zebrana publiczność i nagrodziła aktorów wielkimi brawami.

W drugiej części programu były gry i zabawy, w których chętnie uczestniczyły całe rodziny. Emocje przepełniały serca widzów i uczestników.

Serdecznie dziękujemy Związkowi Polaków na Litwie, głównemu sponsorowi tej wspaniałej imprezy. Dziękujemy również wszystkim za poczęstunek w trakcie naszej uroczystości.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, kto przyczynił się do organizacji święta.

Z okazji Święta Rodziny życzymy wszystkim, niech los, co ma najlepsze, daje Wam w prezencie i niech Was otacza radość, a smutek omija.

I aby serca nas wszystkich były pełne uczuć.  

 

Anna Jankowska
Wicedyrektor Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu.

Shadow up