kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wycieczka „Tatarzy na Wileńszczyźnie” poświęcona obchodom Roku Historii i Kultury Litewskich Tatarów

2021 rok na Litwie jest ogłoszony Rokiem Historii i Kultury Litewskich Tatarów. Minęło 700 lat, odkąd wielki książę Giedymin wezwał wojowników tatarskich jako sojuszników do pomocy w walce z krzyżowcami. Z tej okazji pracownicy Muzeum Władysława Syrokomli i uczestnicy spotkań literackich udali się 10 października na wycieczkę do wsi Czterdziestu Tatarów, gdzie mieści się Dom Wspólnoty Tatarów.


Przewodnicząca wspólnoty Fatima Bujnowska bardzo interesująco opowiedziała o życiu i tradycjach litewskich Tatarów i zaprosiła uczestników wycieczki do muzułmańskiego meczetu.

W domu wspólnoty skosztowaliśmy tatarskiego przysmaku kulinarnego, który w tłumaczeniu z litewskiego znaczy stulistnik.

Uczestnicy wycieczki zobaczyli także meczet w Niemeży oraz cmentarz tatarski zwany zirac. Słoneczny dzień zachęcał do podziwiania wyjątkowych kolorów jesieni.

Tatarzy na Litwie to wyjątkowa grupa etniczna zamieszkująca Litwę. Jest uważana za jedną z najstarszych mniejszości narodowych. Tatarzy na Litwie są potomkami plemion tureckich i mongolskich. Ich przodkowie wyemigrowali do Wielkiego Księstwa Litewskiego ze Złotej Ordy, Chanatu Krymskiego i Ordy Nadwołżańskiej. Tatarzy nie mają teraz własnego państwa, ale zachowali kulturę etniczną, tożsamość narodową i religijną. Większość litewskich Tatarów – to muzułmanie. Ich duchowe centrum – muftat zostało odbudowane w 1998 roku po rozpadzie Związku Radzieckiego. Dziś litewskie meczety tatarskie działają w Niemeży, we wsi Czterdziestu Tatarów, Raižiai i Kownie. Przed II wojną światową na Litwie było sześć meczetów, z których trzy zostały zniszczone.

   

 

Muzeum Władysława Syrokomli

Shadow up