kaires_puses_index
 


Kościół i Klasztor Św. Michała Archanioła w Szumsku

Około 32 km na wschód od Wilna, przy granicy z Białorusią, leży niewielkie miasteczko, którego centrum zdobi późnobarokowy zespół architektoniczny. Na niewielkim wzgórzu wśród bujnej zieleni stoi Kościół Św. Michała Archanioła w Szumsku i zespół klasztoru Dominikanów. Na teren klasztoru droga wiedzie przez dzwonnicę, która jest jednocześnie bramą. Spacerując w tym spowitym spokojem i szczególnie zadbanym otoczeniu, można zapoznać się z ciekawą historią tego miejsca oraz obejrzeć stojące tu kapliczki słupowe, dzieła sztuki, itp.


Biały murowany budynek kościoła Św. Michała Archanioła zachwyca swoim późnobarokowym i wczesno klasycznym stylem. To masywny, symetryczny kościół bez wież z oryginalnie zachowanym zdobieniem głównej fasady oraz oknami łukowymi w głębokich niszach. Teren jest ogrodzony kamiennym murkiem, w który harmonijnie wkomponowano dzwonnicę z bramą.

Wystrój wewnętrzny posiada typowe cechy stylu Dominikanów: na ołtarzach znajdują się rzeźby ukrzyżowanego Chrystusa, ponieważ członkowie zakonu Dominikanów za bardzo ważne uznają rozważanie męki Jezusa. Ściany kościoła są dość obficie udekorowane freskami, góruje malarstwo iluzjonistyczne, które było szczytowym wyrazem spektakularnej przestrzenności w malarstwie barokowym. Za pomocą specjalnych teatralnych efektów osiągano efekt iluzji, w wyniku których malowidła stają się niby żywe obrazy. Przy użyciu tej techniki namalowano trzy ołtarze znajdujące się w kaplicach oraz obrazy na ścianach bocznych.

Główny ołtarz kościoła w Szumsku zdobi ekspresywny obraz z XVIII wieku, zatytułowany „Św. Archanioł Michał”. Jest to obraz sztalugowy o dynamice barokowej, przedstawiający koniec zwycięskiej walki Archanioła z szatanem.

Obecnie kościół Św. Michała Archanioła w Szumsku oraz klasztor Dominikanów są po remoncie i należą do dziekanatu w Nowej Wilejce. Msze święte odprawiane są tylko po polsku.

Wideo reportaż: https://www.youtube.com/watch?v=BMsZd2AqtbA&feature=share&fbclid=IwAR3C1eciWmMVsU+1eRRNZNbyRXzHCZtz6tICM_CZ7iOrtxVI54IcgWMxs6R 

 

Centrum Informacji Turystycznej Rejonu Wileńskiego

Shadow up