kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginis veiklos planas

Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T3-39

Patikslintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. T3-114

 

1a forma 

01. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa
1b forma ir 2 lentelė1 lentelė

02. Švietimo kokybės ir prieinamumo gerinimo programa 
1b forma ir 2 lentelė1 lentelė

03. Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programa 
1b forma ir 2 lentelė1 lentelė

04. Valdymo programa 
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

05. Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa 
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

06. Viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programa 
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

07. Kultūros, sporto ir turizmo vystymo programa 
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

08. Socialinės atskirties mažinimo programa 
1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

Grįžti
Shadow up