kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono veikėjams įteikti Kunigaikščio Gedimino vardo apdovanojimai

2015 m. sausio 30 d. Prezidento Antano Smetonos dvare (Užulėnio k., Taujėnų sen., Ukmergės r.) vyko iškilminga Kunigaikščio Gedimino apdovanojimų įteikimo ceremonija, kurios metu pagerbti ir apdovanoti labiausiai Vilniaus regionui nusipelnę verslininkai ir visuomenininkai už jų indėlį 2014 metais. Apdovanojimų iškilmėse taip pat įvertinti Vilniaus rajono veikėjai.


Nominacijoje „Už pasiekimus visuomeninio kapitalo (pilietiškumo) ugdymo srityje“ apdovanota Audronė Žičkutė – Neries regioninio parko direktorė, kuri savo aktyvia veikla telkia bendruomenės narius visuomeninei ir pilietiškai veiklai, savo pavyzdžiu ir iniciatyva garsinanti gimtąjį kraštą bei skatinanti turizmo plėtrą Vilniaus regione.

„Už pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo srityje“ apdovanojimas įteiktas Prūdiškių socialinės globos namų direktoriui Bronislavui Juozėnui, kuris nuolat noriai rūpinasi asmenų gyvenančių globos namuose gerbūviu, siekiant pagerinti neįgaliųjų gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

Padėkos raštas „Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje“ įteiktas Vilniaus regione žinomam pedagogui, literatūros istorikui, poetui, ekskursijų vadovui, Vladislavo Sirokomlės muziejaus darbuotojui Juzefui  Šostakovskiui.

Pasveikinti apdovanotus Vilniaus rajono nominantus atvyko Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys Michal Treščinski, kuris  įteikė gėlių puokštes bei pasidžiaugė pasiekimais.

Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino apdovanojimai, kurių steigėja yra Vilniaus apskrities trišalė taryba ir jos partneriai, organizuojami nuo 2003 m. Apdovanojimai skirti verslininkams, kultūros, švietimo ir kitų sričių atstovams bei visuomenės veikėjams, pasiekusiems geriausių rezultatų įvairiose veiklos srityse Vilniaus regione.

 

Shadow up