kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono smulkių ir vidutinių verslininkų dėmesiui

Informuojame, kad Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2019 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T3-79 patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatus, nustatančius Vilniaus rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teikiamos paramos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams formas, prioritetus, teises gauti paramą, sąlygas ir paramos teikimo tvarką.

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, t. y. labai mažos įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonės, įregistruotos ir vykdančios veiklą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, bei verslininkai – fiziniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla (įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą arba Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažymą), ūkininkai, viešosios įstaigos ir asocijuotos verslo struktūros, veikiančios Savivaldybės teritorijoje, gali teikti paraiškas paramai gauti iš Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo.

Siekdami gauti daugiau informacijos apie Vilniaus rajono savivaldybės administracijos teikiamos paramos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams formas, prioritetus, teises gauti paramą, sąlygas ir paramos teikimo tvarką, skaitykite nuostatus. Iškilus klausimams, galite kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistę Ingą Kucevič, el. p. inga.kucevic@vrsa.lt, tel. +370(5)2755064.

Vilniaus rajono savivaldybė yra atvira Jūsų pasiūlymams bei tikisi abipusio bendradarbiavimo.


Sprendimas dėl Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo

Paraiška skirti paramą iš Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo 

 

Grįžti
Shadow up