kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Teismo sprendimai
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019-03-13 nutartis

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019-03-13 nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-51-624/2019 Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. kovo 13 d. sprendimą paliko nepakeistu: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. kovo 13 d. sprendimu pareiškėjų skundą tenkino visiškai ir panaikino Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą Nr. T3-330. Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus darbuotojai buvo informuoti apie teismo sprendime nurodytus teisės aktų pažeidimus ir įspėti ateityje laikytis teisės aktų reikalavimų.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018-09-28 sprendimas

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018-09-28 sprendimu administracinėje byloje Nr. eI-2786-821/2018 pagal pareiškėjų skundą Vilniaus rajono savivaldybės administracijai (toliau – Administracija) nusprendė skundą tenkinti iš dalies: panaikinti Administracijos 2018-03-30 raštą Nr. A33(1)-2300-(25.3.1.) (toliau – Raštas) ir įpareigoti Administraciją iš naujo išnagrinėti pareiškėjų prašymą. Sprendimas 2018-10-30 įsiteisėjo. Iš naujo išnagrinėjus pareiškėjų prašymą, buvo 2018-11-15 buvo priimtas įsakymas Nr. KADI-603.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018-04-12  nutartis

Vilniaus rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), vykdydama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018-04-12 nutartį administracinėje byloje Nr. eA-797-858/2018 ir įsiteisėjusį Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-8670-208/2016, kuriuo Savivaldybė buvo įpareigota per 3 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos iš naujo išnagrinėti klausimą dėl sodininkų bendrijos „Žara“ kelių perėmimo, parengė Savivaldybės tarybos sprendimo projektą, kuriam Savivaldybės taryba š. m. birželio 29 d. pritarė sprendimu Nr. T3-216.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016-04-20 sprendimas

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018-02-05 nutartimi administracinėje byloje Nr. A-1346-662/2018 (pagal pareiškėjų skundą atsakovei Vilniaus rajono savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus) nutarė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016-04-20 sprendimą palikti nepakeistu: panaikinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2013-10-29 sprendimo Nr. A33(1)-5921-(4.3.1) dalį, kuria atsisakyta suteikti adresus, ir įpareigoti Administraciją per 1 mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos suteikti adresus pareiškėjams.
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyrius per 1 mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos suteikė pareiškėjams adresus (A27(1)-477).

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017-11-10 nutartis

2017-11-10 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius raštu Nr. A38(1)-565 pavedė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriui tenkinti pareiškėjos prašymą, atsižvelgiant į teismų sprendimuose nurodytus argumentus. Be to, visi Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus darbuotojai buvo informuoti apie teismo sprendime nurodytus teisės aktų pažeidimus ir įspėti ateityje laikytis teisės aktų reikalavimų.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017-10-25 nutartis

2017-10-31 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius raštu Nr. A38(1)-837 pavedė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriui pakartotinai išnagrinėti pareiškėjos prašymus, atsižvelgiant į teismų sprendimuose nurodytus argumentus. Be to, visi Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus darbuotojai buvo informuoti apie teismo sprendime nurodytus teisės aktų pažeidimus ir įspėti ateityje laikytis teisės aktų reikalavimų.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016-12-09 nutartis
 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016-12-05 nutartis
2016-12-12 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius raštu Nr. A38(1)-653 pavedė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriui, nagrinėjant pareiškėjo prašymus atsižvelgti į teismų sprendimuose nurodytus argumentus. Be to, visi Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus darbuotojai buvo informuoti apie teismo sprendime nurodytus teisės aktų pažeidimus ir įspėti ateityje laikytis teisės aktų reikalavimų.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016-09-29 nutartis
2016-10-21 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius raštu Nr. A38(1)-538 pavedė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriui pakartotinai išnagrinėti pareiškėjos prašymą, atsižvelgiant į teismų sprendimuose nurodytus argumentus. Pareiškėjai 2016-11-11 buvo išsiųstas atsakymas Nr. A33(1)-7286-(25.3.1.). Be to, visi Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus darbuotojai buvo informuoti apie teismo sprendime nurodytus teisės aktų pažeidimus ir įspėti ateityje laikytis teisės aktų reikalavimų.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016-09-12 nutartis
2016-10-20 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius raštu Nr. A38(1)-535 pavedė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriui pakartotinai išnagrinėti pareiškėjo prašymą, atsižvelgiant į teismų sprendimuose nurodytus argumentus. Pareiškėjui 2016-11-04 buvo išsiųstas įsakymas Nr. KADI-408. Be to, visi Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus darbuotojai buvo informuoti apie teismo sprendime nurodytus teisės aktų pažeidimus ir įspėti ateityje laikytis teisės aktų reikalavimų.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016-05-02 nutartis
Vilniaus rajono savivaldybė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016-05-02 nutartimi administracinėje byloje Nr. A-1698-520/2016 buvo įpareigota iš naujo išnagrinėti sodininkų bendrijos prašymą.
Vykdant šią nutartį 2016-07-01 buvo priimtas savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-264.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016-05-13 nutartis
 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016-04-28 nutartis
VRSA darbuotojai buvo informuoti apie teismo sprendime nurodytus teisės aktų pažeidimus ir įspėti ateityje laikytis teisės aktų reikalavimų.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016-04-25 nutartis

2016-05-02 Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus darbuotojai buvo el. paštu informuoti apie teismo nutartyje nurodytus teisės aktų pažeidimus ir įspėti ateityje laikytis teisės aktų reikalavimų.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016-03-24 nutartis
2016-04-13 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius raštu Nr. A33(1)-2416-(25.3.1.) pakartotinai išnagrinėjo pareiškėjo prašymą, atsižvelgdamas į teismų sprendimuose nurodytus argumentus.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015-11-26 nutartis
2015-12-10 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius raštu Nr. A38(1)-739 pavedė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriui pakartotinai išnagrinėti pareiškėjo prašymą, atsižvelgiant į teismų sprendimuose nurodytus argumentus. Be to, visi Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus darbuotojai buvo informuoti apie teismo sprendime nurodytus teisės aktų pažeidimus ir įspėti ateityje laikytis teisės aktų reikalavimų.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015-11-23 nutartis
2015-12-10 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius raštu Nr. A38(1)-738 pavedė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriui panaikinti arba pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010-06-11 sprendimą Nr. T3-153 ir jo pagrindu pasirašytą sutartį, atsižvelgiant į teismų sprendimuose nurodytus argumentus, o įvykdžius šį įpareigojimą, pranešti apie tai Konkurencijos tarybai.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015-09-30 nutartis

2015-10-08 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis administracijos direktorių raštu Nr. A38(1)-576 pavedė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriui pakartotinai išnagrinėti pareiškėjos prašymą, atsižvelgiant į teismų sprendimuose nurodytus argumentus.

Be to, visi Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus darbuotojai buvo informuoti apie teismo sprendime nurodytus teisės aktų pažeidimus ir įspėti ateityje laikytis teisės aktų reikalavimų.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015-03-03 nutartis

2015-03-13 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius raštu Nr. A38(1)-144 pavedė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriui pakartotinai išnagrinėti pareiškėjos prašymą, atsižvelgiant į teismų sprendimuose nurodytus argumentus.

Be to, visi Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus darbuotojai buvo el. paštu informuoti apie teismo sprendime nurodytus teisės aktų pažeidimus ir įspėti ateityje laikytis teisės aktų reikalavimų.

Vilniaus apygardos teismo 2014-10-07 nutartis

Teismo procesiniuose dokumentuose nurodytų gatvių pradžia, pabaiga ir posūkio taškai (ties sankryžomis) paženklinti kelio informaciniais ženklais „Gatvės pavadinimas“, apibrėžtais Kelių eismo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950, tvirtinamais ant metalinių stulpelių, įkastų žemėje (kaip numato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr.1V-178 redakcija) patvirtintas Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašas).

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014-08-25 nutartis

2014 m. gruodžio 30 d. buvo pradėtas Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojos, l. e. Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vedėjo pareigas tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 patvirtinto Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo 21 punkto reikalavimų pažeidimo, t. y. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. KADI-164 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0100:3170), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Linksmojoje g. 69. pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“ 2.2 punkto, kuriuo Architektūros ir teritorijos planavimo skyrius buvo įpareigotas ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo nurodyto įsakymo priėmimo dienos apskaičiuoti Žemės sklypo ir vidutinę rinkos vertes ir išsiųsti gavėjui registruotu paštu, vykdymo neužtikrinimo. 

2015 m. sausio 29 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977  patvirtintų Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių 14.3 punktu ir atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 27 d. išvadą Nr. A33.1(1)-2 „Dėl Audronės Ercmonaitės tarnybinio nusižengimo“ pasirašė įsakymą Nr. A28.1(1)-70 „Dėl Audronės Ercmonaitės tarnybinio nusižengimo tyrimo“ priimdama sprendimą nutraukti tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūrą dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatyto tarnybinės nuobaudos termino pasibaigimo.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014-04-10 nutartis

2014-07-30 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius raštu Nr. A38(1)-340 pavedė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriui pakartotinai išnagrinėti pareiškėjos prašymą, atsižvelgiant į teismų sprendimuose nurodytus argumentus.

Be to, visi Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus darbuotojai buvo el. paštu informuoti apie teismo sprendime nurodytus teisės aktų pažeidimus ir įspėti ateityje laikytis teisės aktų reikalavimų.

Vilniaus apygardos teismo 2014-03-04 nutartis

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. vasario 6 d. nutartimi atidėjo teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-4165-155/2013 vykdymą  trims  mėnesiams, skaičiuojant juos nuo  šios nutarties paskelbimo dienos.

Vilniaus apygardos teismo 2014-01-21 nutartis

2015-02-12 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius raštu Nr. A38(1)-113 pavedė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui išmokėti pareiškėjai priteistą neturtinę žalą.

Be to, Pagirių seniūnijos darbuotojai buvo informuoti apie teismo sprendime nurodytus teisės aktų pažeidimus ir įspėti ateityje laikytis teisės aktų reikalavimų.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014-01-16 nutartis

2015-03-31 teismo sprendimu priteista suma buvo baigta išieškoti.

Be to, Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus darbuotojai buvo informuoti apie teismo sprendime nurodytus teisės aktų pažeidimus ir įspėti ateityje laikytis teisės aktų reikalavimų.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-12-03 sprendimas

Teismui pačiam panaikinus skundžiamus Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo punktus, papildomų veiksmų Vilniaus rajono savivaldybės administracijai dėl teismo sprendimo įgyvendinimo nereikėjo imtis.

Vilniaus apygardos teismo 2013-11-27 nutartis

2014-07-31 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius raštu Nr. A38(1)-344 pavedė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui išmokėti pareiškėjams priteistą sumą.

Be to, Statybos skyriaus darbuotojai buvo informuoti apie teismo sprendime nurodytus teisės aktų pažeidimus ir įspėti ateityje laikytis teisės aktų reikalavimų.

Vilniaus apygardos teismo 2013-10-23 nutartis

Teismo procesiniuose dokumentuose nurodytų gatvių pradžia, pabaiga ir posūkio taškai (ties sankryžomis) paženklinti kelio informaciniais ženklais „Gatvės pavadinimas“, apibrėžtais Kelių eismo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950, tvirtinamais ant metalinių stulpelių, įkastų žemėje (kaip numato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr.1V-178 redakcija) patvirtintas Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašas).

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-09-23 nutartis
Vilniaus rajono savivaldybės laisvėje medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo komisijos nariai buvo informuoti apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-09-23 nutartyje išdėstytus motyvus ir argumentus, - kad miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkai, valdytojai ar naudotojai, t. y. asmenys, kurie teisėtai valdo, naudoja ar disponuoja žemės sklypus, turi teisę gauti Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – SAARP) lėšas tam, kad galėtų įgyvendinti medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemones, kurias jie gali įgyvendinti, nes turi minėtas teises į miško sklypus. Medžioklės plotų naudotojai (medžiotojų būreliai ir kt.) neturi ir negali įgyvendinti tokių teisių į miško sklypus kaip jų savininkai, valdytojai ar naudotojai (nagrinėjamu atveju aktualios yra valdymo teisės: teisė turėti daiktą savo žinioje ir teisė daryti daiktui fizinį bei ūkinį poveikį), todėl jie negali būti prilyginti minėtiems subjektams, nurodytiems SAARP įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte, kurie šiuo pagrindu gali gauti SAARP lėšas (medžioklės būreliai nėra miško sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai).
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-05-31 sprendimas 
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyrius 2013-10-18 raštu Nr. A33(2)-32-7.7.-1 ,,Dėl sprendimo įvykdymo“ persiuntė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-05-31 sprendimo kopiją vykdyti. 2014-01-21 raštu Nr. A33(2)-6 ,,Dėl sprendimo įvykdymo“ Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui buvo priminta apie būtinybę vykdyti minėtą teismo sprendimą. Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2014-01-23 raštu Nr. A33(1)-864-(4.12), atsakydama į Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje 2013-12-03 raštą Nr. 3-543 pateikė informaciją dėl teismo sprendimo įvykdymo.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-05-08 nutartis

Teismo procesiniuose dokumentuose nurodytų gatvių pradžia, pabaiga ir posūkio taškai (ties sankryžomis) paženklinti kelio informaciniais ženklais „Gatvės pavadinimas“, apibrėžtais Kelių eismo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950, tvirtinamais ant metalinių stulpelių, įkastų žemėje (kaip numato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr.1V-178 redakcija) patvirtintas Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašas).

Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013-08-05 nuosprendis

Seniūnas T. K. atleistas iš pareigų.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-20 15:40:39
Grįžti
Shadow up