kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2018-12-27
15:25:07
T1-430 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO
2018-12-17
08:34:30
T1-429 DĖL TURTO PERDAVIMO IR ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO UAB „NEMEŽIO KOMUNALININKAS“
2018-12-17
08:24:32
T1-427 DĖL NEMENČINĖS DAUGIAFUNKCINIO KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PAPILDYMO
2018-12-17
08:22:27
T1-426 DĖL KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2018-12-13
16:33:15
T1-425 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO
2018-12-13
16:31:29
T1-424 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KELIONĖS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IR ŠIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-12-13
10:38:59
T1-423 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2018-12-13
10:37:45
T1-422 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2018-12-12
16:16:55
T1-421 DĖL UAB „NEMĖŽIO KOMUNALININKAS“ IR UAB „NEMENČINĖS KOMUNALININKAS“ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ VEIKLOS NUOSTOLIŲ PADENGIMO
2018-12-12
16:14:57
T1-420 DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO IR SUBSIDIJAVIMO
2018-12-12
16:13:09
T1-419 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TEISĖTVARKOS IR SAVIVALDOS PLĖTROS, SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETŲ SUDĖTIES PAKEITIMO
2018-12-12
16:05:38
T1-418 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
2018-12-12
16:03:14
T1-417 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO
2018-12-12
16:01:43
T1-416 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-04-24 SPRENDIMO NR.T3-144 ,,DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO
2018-12-12
16:00:14
T1-415 SPRENDIMAS DĖL VILIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2018-12-11
15:24:35
T1-414 DĖL TEISĖS ĮSIGYTI VAŽIAVIMO BILIETĄ SU NUOLAIDA MOKINIAMS
2018-12-11
15:12:08
T1-413 SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ SKIRSTYMO KOMISIJOS SUDĖTIES KEITIMO
2018-12-11
15:10:27
T1-412 DĖL LĖŠŲ SAVIVALDYBĖS ĮMONEI VILNIAUS RAJONO AUTOBUSŲ PARKUI SKYRIMO IR SAVININKO KAPITALO PADIDINIMO
2018-12-11
15:03:01
T1-411 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO
2018-12-11
15:01:52
T1-410 DĖL VILNIAUS R. VERIŠKIŲ PRADINĖS MOKYKLOS MATERIALIOJO TURTO PANAUDOS SU VERIŠKIŲ KAIMO BENDRUOMENE
Shadow up