kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 58
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2017-05-26
Posėdžio data 2017-05-26 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO (Nr. T1-248) D.Šidlauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-249) D.Šidlauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO (Nr. T1-250) D.Šidlauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL SĮ „NEMENČINĖS VAISTINĖ“ 2016 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMO PATVIRTINIMO (Nr. T1-235) R.L. Augustinavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ 2018 METAMS NUSTATYMO (Nr. T1-222) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 27 D. SPRENDIMU NR. T3-84, PAKEITIMO (Nr. T1-236) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, 2017 m. sąrašo pakeitimo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PASTATO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MARIJAMOPIO SEN., MARIJAMPOLIO K., PUŠŲ G. 10, PASKIRTIES PAKEITIMO (Nr. T1-223) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl buto Vilniaus r., Kalvelių sen., Kalvelių k., Sodų g. 28-11, pardavimo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl buto Vilniaus r., Marijampolio sen., Rakonių k., E. Fedorovič g. 1-11, pardavimo L.Lipniucka
Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl buto Vilniaus r., Nemenčinės m., Bažnyčios g. 16-1, pardavimo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL TURTO PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI VILNIAUS R. PAGIRIŲ MUZIKOS MOKYKLAI (Nr. T1-239) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINEI POLIKLINIKAI (Nr. T1-240) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL KAI KURIŲ VILNIAUS RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO IR REORGANIZAVIMO (Nr. T1-237) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS VASAROS METU (Nr. T1-273) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO (Nr. T1-256) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. T1-255) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO ČEKONIŠKIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI (Nr. T1-251) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLAI (Nr. T1-265) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ (Nr. T1-253) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL RUDAMINOS FERDINANDO RUŠČICO GIMNAZIJOS MATERIALIOJO TURTO PANAUDOS SU VILNIAUS RAJONO RUDAMINOS SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS CENTRU (Nr. T1-241) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl mokinių priėmimo į Vilniaus rajono neformaliojo vaikų švietimo mokyklas ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą ir formalųjį švietimą papildantį ugdymą Vilniaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo (muzikos ir meno) mokyklose nustatymo L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T1-268) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO BESIMOKANTIEMS VYRESNIEMS KAIP 18 METŲ ASMENIMS, LIKUSIEMS IR TOLIAU GYVENTI TUOSE PAČIUOSE SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE, BENDRUOMENINIUOSE VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE AR ŠEIMYNOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T1-262) I.Ingelevič
Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės kontrolieriaus Jano Sinickio valstybės tarnybos pratęsimo V.Rudinskaja
Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo V.Rudinskaja
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 M.VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-252) V.Žvirblienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI VILNIAUS RAJONO RUDAMINOS DAUGIAFUNKCINIAM KULTŪROS CENTRUI (Nr. T1-243) D.Korvin-Piotrovska
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL PROJEKTO ,,VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS VILNIAUS RAJONO SENIŪNIJOSE (NEMĖŽIO, MARIJAMPOLIO, PAGIRIŲ, RUDAMINOS IR RIEŠĖS)“ ĮGYVENDINIMO (Nr. T1-246) D.Korvin-Piotrovska
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T3-206 ,,DĖL PROJEKTO „MAIŠIAGALOS TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO VIEŠOSIOS ERDVĖS SUTVARKYMAS“ ĮGYVENDINIMO“ PATIKSLINIMO IR PAPILDYMO (Nr. T1-247) D.Korvin-Piotrovska
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T3-117 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS LANKYTINŲ VIETŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO (Nr. T1-254) E.Šot
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DEL VST 2016-04-29 SPR. NR. T3-130 PATV. VILNIAUS R. DAUGIABUCIU GYV. NAMU BUTU IR KT. PATALPU SAVININKU BENDRIJU VALDYMO ORGANU, JUNGTINES VEIKLOS SUTARTIMI IGALIOTU ASMENU IR SAV. VYKD. INSTITUCIJOS PASKIRTU BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTU ADMINISTRATORIU VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMU IR KT. TEISES AKTU JIEMS PRISKIRTU FUNKCIJU VYKDYMU, PRIEŽIUROS IR KONTROLES TAISYKLIU PAKEITIMO (Nr. T1-261) M.Romanovski
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO (Nr. T1-272) A.Černiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL RUGIAGĖLIŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., LINDINIŠKIŲ K.; NAUJOSIOS G. TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., AVIŽIENIŲ K. (Nr. T1-226) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL CENTRINĖS G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., LAVORIŠKIŲ SEN., LAVORIŠKIŲ K. (Nr. T1-232) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL AKACIJŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., KIRZINĖS VS. (Nr. T1-233) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL PAKALNĖS G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., MAŽEIKIŲ K., MICKŪNŲ MSTL.; SVAJONIŲ G., TYLIOSIO G. PAVADINIMŲ SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., MICKŪNŲ MSTL. (Nr. T1-227) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL SAPNŲ AL. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., NEMĖŽIO K. (Nr. T1-229) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL PIENIŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., MELEKONIŲ K.; SLĖNIO G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., KETURIASDEŠIMT TOTORIŲ K.; TVENKINIO G. PAVADINIMO KEITIMO Į VLADO SIPAIČIO G. VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., TARNĖNŲ K. (Nr. T1-230) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL AJERŲ AKLG. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., PAŠILIŲ K.; AKMENŲ G. TRASOS PRATĘSIMO IR PERTVARKYMO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., DIDŽIOSIOS RIEŠĖS K. (Nr. T1-231) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
42 Dėl Medetkų g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Užukenės k. A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL BUINIŠKIŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., RASTINĖNŲ K. (Nr. T1-225) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., BEZDONIŲ SEN., BEZDONIŲ MSTL., LIEPIŲ K., ARVYDŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTŲ TERITORIJŲ, SUFORMAVIMO (Nr. T1-267) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., KALVELIŲ SEN., KALVELIŲ K., VILNIAUS G. 13, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO (Nr. T1-271) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
46 Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:670), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., detaliojo plano patvirtinimo A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
47 Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4132/0600:164, kad. Nr. 4132/0600:168 ir kad. Nr. 4132/0600:172), esančių Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gudelių k., detaliojo plano patvirtinimo A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0400:1204), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., STANKUTIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-234) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4162/0400:565 IR KAD. NR. 4162/0400:734), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., SKAIDIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-258) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4162/0400:932, KAD. NR. 4162/0400:1083 IR KAD. NR. 4162/0400:521), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., SKAIDIŠKIŲ K. IR PALIEPIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-259) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4162/0400:551, KAD. NR. 4162/0400:577, KAD. NR. 4162/0400:616, KAD. NR. 4162/0400:639, KAD. NR. 4162/0400:1071, KAD. NR. 4162/0400:1081), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., SKAIDIŠKIŲ K., IR ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4162/0400:642, KAD. NR. 4162/0400:1909), ESANČIŲ STANKUTIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-260) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0700:5006), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., DIDŽIOSIO RIEŠĖS K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-257) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
53 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4110/0300:719 IR KAD. NR. 4110/0300:721), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PAPIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-270) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
54 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimo Nr. T3-72 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0800:205 ir kad. Nr. 4110/0800:644), esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., detaliojo plano patvirtinimo“ 2.2 punkto pakeitimo A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETO SUDĖTIES PAKEITIMO (Nr. T1-274) E.Jablonska
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 Marija Rekst

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2020     
Rugpjūtis
P A T K Pn Š S
     0102
03040506
07
0809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Artimiausi renginiai
Miroslavo Brižio tapybos paroda „Gamtos interpretacijos“
2020-07-31
Vilniaus krašto etnografinis muziejus (Švenčionių g. 14, Nemenčinė, Vilniaus r.)
B. Naruševič tapybos paroda
2020-08-01
NDKC Veriškių sk. (Dvarvietės g. 10, Sužionių sen., Vilniaus r.,)
K. Poltavskio tapybos paroda
2020-08-01
NDKC Sužionių sk. (Žalioji g. 5, Sužionių k., Vilniaus r.)
„Mano gėlynas“ nuotraukų konkursas - paroda
2020-08-03
NDKC Skirlėnų sk. (Skirlėnų g. 4, Skirlėnų k., Sužionių sen., Vilniaus r.)
Religinių dainų festivalis „Pieśń o zmartwychwstaniu“
2020-08-08
NDKC Dūkštų sk. (Pijorų g. 1, Dūkštų k., Vilniaus r. )

Video medžiaga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up