kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2013-02-28
Posėdžio data 2013-02-28 09:18:21
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2012 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-52) A.Želnys
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2013 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-53) A.Želnys
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (Nr. T1-62) D.Šidlauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T1-63) D.Šidlauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Vilniaus rajono 2013 metų viešųjų darbų programos patikslinimo (Nr. T1-48) B.Maliušickaja
Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl socialinio būsto išnuomojimo (Nr. T1-34) B.Maliušickaja
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL 2012 M. KOVO 30 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-75 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE“ PAPILDYMO (Nr. T1-51) B.Maliušickaja
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILNIAUS G., PABERŽĖS K., VILNIAUS R. PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ (Nr. T1-60) B.Maliušickaja
Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl UAB ,,Marega" 2012 m. metinių ir finansinių ataskaitų rinkinio ir likvidavimo ataskaitos patvirtinimo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl UAB ,,Marega" turto perdavimo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-71) V.Žvirblienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS 2013 METŲ SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ IR VEIKLOS VERTINIMO KIEKYBINIŲ BEI KOKYBINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-39) V.Žvirblienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMOS ,,PASITIKĖK SAVIMI” 2013-2014 METAMS (Nr. T1-23) V.Žvirblienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LIEPOS 22 D. SPRENDIMO NR.T3-275 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO” DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-21) V.Žvirblienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T1-22) V.Žvirblienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-36) M.Romanovski
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO (Nr. T1-74) M.Romanovski
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL UAB "VAATC" VALDYBOS NARIO PASKYRIMO (Nr. T1-61) M.Romanovski
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL SUTIKIMO PERIMTI NUOSAVYBĖN VALSTYBĖS ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ (Nr. T1-54) S.Ryžova
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ KRIAUČIŪNŲ G.61, VILNIAUS M. PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ (Nr. T1-82) S.Ryžova
Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl mokinių priėmimo į Vilniaus rajono neformaliojo vaikų švietimo įstaigas tvarkos aprašo tvirtinimo ir mokinių skaičiaus nustatymo (Nr. T1-83) S.Ryžova
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ STEIGIMO, REORGANIZAVIMO, LIKVIDAVIMO, PERTVARKYMO IR STRUKTŪRINIŲ PERTVARKYMŲ 2012-2015 METŲ PLANO DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-72) S.Ryžova
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL KAI KURIŲ VILNIAUS RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO IR REORGANIZAVIMO (Nr. T1-73) S.Ryžova
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS (Nr. T1-40) A.Bulnis
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. T1-65) A.Bulnis
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL DALYVAVIMO VIETOS PROJEKTE „VILNIAUS RAJONO KALVELIŲ KAIMO IR JO APYLINKIŲ PATRAUKLUMO DIDINIMAS“ (Nr. T1-75) A.Matveiko
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL DALYVAVIMO VIETOS PROJEKTE „VILNIAUS RAJONO RUDAMINOS KAIMO IR JO APYLINKIŲ PATRAUKLUMO DIDINIMAS“ (Nr. T1-76) A.Matveiko
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL DALYVAVIMO VIETOS PROJEKTE „PALANKIOS APLINKOS, BENDRUOMENINEI VEIKLAI VYKDYTI, KŪRIMAS MICKŪNŲ MIESTELYJE“ (Nr. T1-77) A.Matveiko
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ 2013 M. VEIKLOS PROGRAMŲ TVIRTINIMO (Nr. T1-84) L.Kotlovska
Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje padidinimo (Nr. T1-64) L.Kotlovska
Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl gatvių pavadinimų (31-41) projektai A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0200:2062), ESANČIO AVIŽIENIŲ K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-80) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0100:957), ESANČIO BENDORIŲ K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-31) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0300:8177), ESANČIO BAJORŲ K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-67) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0100:788), ESANČIO LINDINIŠKIŲ K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-68) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4103/0100:163, KAD. NR. 4103/0100:164), ESANČIŲ ŠVEDŲ K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-33) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0200:451), ESANČIO SALDENĖS K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-32) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4107/0600:19), ESANČIO SAKIŠKIŲ K., BEZDONIŲ SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-24) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4147/0200:78), ESANČIO MAIŠIAGALOS MSTL., MAIŠIAGALOS SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-43) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4147/0100:108), ESANČIO MAIŠIAGALOS MSTL., MAIŠIAGALOS SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-44) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0200:53), ESANČIO DIDŽIASALIO K., NEMĖŽIO SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-25) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4122/0100:526), ESANČIO JUODBALIŲ K., PAGIRIŲ SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-26) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0700:993), ESANČIO DIDŽIŲJŲ GULBINŲ K., RIEŠĖS SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-27) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0300:157), ESANČIO PAPIŠKIŲ K., ZUJŪNŲ SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-29) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0400:309), ESANČIO A. MICKEVIČIAUS G. 71, PAPIŠKIŲ K., ZUJŪNŲ SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-69) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0600:216), ESANČIO BALTIEŠOS G. 2, VILKELIŠKIŲ K.,ZUJŪNŲ SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-47) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL KITOS PASKIRTIES – GYVENAMOSIOS TERITORIJOS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0700:4947), ESANČIO SMĖLIO G. 57, GELEŽIŲ K., ZUJŪNŲ SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-28) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0200:1069), ESANČIO DIDŽIASALIO K., NEMĖŽIO SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-45) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0200:135), ESANČIO ASIŪKLĖS VS., RIEŠĖS SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-46) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4184/0400:189 IR KAD. NR. 4184/0400:233), ESANČIŲ PUTINIŠKIŲ K., SUDERVĖS SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-70) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
51 Dėl atsisakymo tvirtinti žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad.Nr.4110/0300:47, kad.Nr.4110/0300:144,kad.Nr.4110/0300:272,kad.Nr.4110/0300:295),esančių Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detalųjį planą A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL ZUJŪNŲ ŽVYRO TELKINIO II SKLYPO (29,99 HA) PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (Nr. T1-79) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 Marija Rekst

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2020     
Rugpjūtis
P A T K Pn Š S
     0102
03040506
07
0809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Artimiausi renginiai
Miroslavo Brižio tapybos paroda „Gamtos interpretacijos“
2020-07-31
Vilniaus krašto etnografinis muziejus (Švenčionių g. 14, Nemenčinė, Vilniaus r.)
B. Naruševič tapybos paroda
2020-08-01
NDKC Veriškių sk. (Dvarvietės g. 10, Sužionių sen., Vilniaus r.,)
K. Poltavskio tapybos paroda
2020-08-01
NDKC Sužionių sk. (Žalioji g. 5, Sužionių k., Vilniaus r.)
„Mano gėlynas“ nuotraukų konkursas - paroda
2020-08-03
NDKC Skirlėnų sk. (Skirlėnų g. 4, Skirlėnų k., Sužionių sen., Vilniaus r.)
Religinių dainų festivalis „Pieśń o zmartwychwstaniu“
2020-08-08
NDKC Dūkštų sk. (Pijorų g. 1, Dūkštų k., Vilniaus r. )

Video medžiaga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up