kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su Savivaldybės veikla susiję dokumentai


Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. A27(1)-804 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų specialistų testavimo siekiant valdyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą“

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. A27(1)-803 „Dėl ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikimo Vilniaus rajono savivaldybėje“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. A27(1)-794 „Dėl asmenų pervežimo organizavimo

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. A27(1)-793 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės komunalinių atliekų šalinimo tvarkos karantino metu patvirtinimo

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. A27(1)-783 „Dėl laikino ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. A27(1)-782 „Dėl izoliuotų asmenų ir patalpų priežiūros tvarkos nustatymo

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. A27(1)-781 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. A27(1)-699 „Dėl asmenų izoliavimo užtikrinimo“ dalinio pakeitimo

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. A27(1)-779 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. A27(1)-690 „Dėl nemokamo maitinimo organizavimo vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose karantino metu“ dalinio pakeitimo

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. A27(1)-776 „Dėl mobilios tepinėlių paėmimo brigados sudarymo ir sprendimų savivaldybės numatytuose patalpose apgyvendintų asmenų tęsti izoliavimą namuose priėmimo bei įgaliojimo suteikimo koordinatoriui“

Sutikimas

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. A27(1)-752 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. A27(1)-699 „Dėl asmenų izoliavimo užtikrinimo“ dalinio pakeitimo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. A27(1)-751 „Dėl Šumsko palaikomojo gydymo ligoninių panaudojimo sergantiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) asmens izoliuoti“

Vilniaus rajono savivaldybės administarcijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. 699 „Dėl  asmenų izoliavimo užtikrinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės administarcijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. 698 „Dėl karantino priemonių taikymmo viešajame priemestiniame transporte“

Vilniaus rajono savivaldybės administarcijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. 691 „Dėl  izoliavimo patalpų nepilnamečiams vaikams, likusiems tėvų globos (rūpybos) arba kurių tėvai yra izoliuoti stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose“

Vilniaus rajono savivaldybės administarcijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. 690 „Dėl  nemokamo maitinimo organizavimo Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose karantino metu“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. A32(1)-673 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ekstremaliųjų situacijų opeacijų centro vadovo skyrimo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. A27(1)-653 „Dėl karantino priemonių taikymo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje ir jos teritoriniuose padaliniuose“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A27(1)-623 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro sudarymo“

         Nuostatai

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. A27(1)-579 „Dėl gripo epidemijos Vilniaus rajono teritorijoje paskelbimo“ 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. A27(1)-531 „Dėl masinių renginių Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje ribojimo koronaviruso infekcijos laikotarpiu“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. A27(1)-530 „Dėl koronaviruso profilaktikos“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriauss 2020 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. A27(1)-516 „Dėl koronaviruso profilaktikos Vilniaus rajono savivaldybėje bei jai pavaldžiose įstaigose ir įmonėse“

  

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. V-620 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. V-610 „Dėl informacijos teikimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. V-611 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. V-499 „Dėl sąlytį turėjusių asmenų grįžusių, iš uzsienio valstybių, izoliavimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. V-595 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. V-573 „Dėl mobilių punktų ir (ar) mobilių brigadų veiklos organizavimo ir vykdymo“ pakeitimo“ 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. V-593 „Dėl sveikatos priežiūros specialistų testavimo siekiant valdyti COVID-19 (koronaviruso infekcijos) plitimą“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. V-573 „Dėl mobilių punktų ir (ar) mobilių brigadų veiklos organizavimo ir vykdymo“

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministras-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. V-555 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatosros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo“ apsaugos ministras-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiū

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministras-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. V-552 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. V-499 „Dėl asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose patalpose“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. V-537 „Dėl sąlytį turėjusių asmenų, izoliuotų savivaldybių numatytose patalpose, izoliavimo tęsimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. V-536 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. V-499 „Dėl asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose patalpose“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 24 d. sprendimas Nr. V-514 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-386 „Dėl reikalavimų izoliavimo patalpoms“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministras-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. V-499 „Dėl asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose patalpose“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos 2020 m. kovo 20 d. raštas Nr. S-929 „Dėl karantino režimo priemonių užtikrinimo“

Priedas Nr.1

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 20 d. sprendimas Nr. V-476 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 sprendimo Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 17 d. sprendimas Nr. V-412 „Dėl informacijos iš savivaldybių administracijų surinkimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimas Nr. V-386 „Dėl reikalavimų izoliavimo patalpoms“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimas Nr. V-377 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimas Nr. V-374 „Dėl Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-343 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimas Nr. V-351 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimas Nr. V-341 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimas Nr. V-338 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimas Nr. V-337 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 5 d. sprendimas Nr. V-293 „Dėl aprūpinimo dezinfekavimo priemonėmis rankomis“

Algoritmas aprūpinimas dezinfekantais savivaldybėms

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 4 d. sprendimas Nr. V-285 „Dėl gripo epidemijų savivaldybėse skelbimo, kaip COVID-19 plitimo prevencijos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 3 d. sprendimas Nr. V-262 „Dėl informacijos apie savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigų turimus materialinius išteklius pateikimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 3 d. sprendimas Nr. V-259 „Dėl rekomendacijų riboti masinius renginius

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 3 d. sprendimas Nr. V-258 „Dėl informacijos apie materialinius išteklius, reikalingus valstybės lygio ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti, pateikimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrerijos 2020 m. vasario 27 d. raštas Nr. (10.2.3.4-412)10-1298 „Dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“


 

Grįžti
Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 Marija Rekst

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2020     
Kovas
P A T K Pn Š S
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30
31
     
Artimiausi renginiai
Šiuo metu artėjančių įvykių nėra

Video medžiaga
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up