kaires_puses_index
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2018-06-15
13:18:29
T1-206 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES SU VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINE POLIKLINIKA
2018-06-14
11:00:32
T1-204 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-12-29 SPRENDIMO NR. T3-586 1 PUNKTO PATIKSLINIMO
2018-06-14
10:58:29
T1-203 DĖL PLUKIŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., AVIŽIENIŲ K.; AGUONŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO IR SIAUROSIOS G. TRASOS PRATĘSIMAS BAJORŲ K.; ŽALIOSIOS G. TRASOS PRATĘSIMO SALDENĖS K.
2018-06-14
10:56:49
T1-202 DĖL SAULĖTEKIO G. PAVADINIMO SUTEIKIMO, MELIORATORIŲ 1-OSIOS G. TRASOS SUTRUMPINIMO VILNIAUS R. SAV., JUODŠILIŲ SEN., DUSINĖNŲ K.
2018-06-12
10:08:05
T1-201 DĖL STUDENTO-REZIDENTO (KARDIOLOGO) IR STUDENTO-REZIDENTO (NEUROLOGO) STUDIJŲ RĖMIMO PROGRAMŲ PATVIRTINIMO
2018-06-12
10:04:50
T1-200 DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO VILNIAUS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
2018-06-12
09:51:37
T1-198 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., JUODŠILIŲ SEN., JUODŠILIŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO
2018-06-11
13:23:14
T1-197 DĖL SODININKŲ BENDRIJOS „ŽARA“ KELIŲ PERĖMIMO
2018-06-06
12:45:01
T1-196 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T3-36 " DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ, APRAŠŲ, SUSIJUSIŲ SU KAPINIŲ TVARKYMU, PRIEŽIŪRA IR LAIDOJIMU JOSE, PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
2018-06-01
09:42:41
T1-194 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PATVIRTINTŲ PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ 08.2.1-CPVA-R-908 PRIEMONĘ „KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ ATNAUJINIMAS“, SPRENDIMŲ PAPILDYMO IR PATIKSLINIMO
2018-06-01
09:41:13
T1-193 DĖL SUTIKIMO PERDUOTI ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBAI PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2018-06-01
09:39:11
T1-192 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO
2018-06-01
09:36:03
T1-191 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-31 SPRENDIMU NR. T3-127 PATVIRTINTŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ 15.12 PUNKTO PAKEITIMO
2018-05-30
16:05:21
T1-189 DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS ZONOS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PATVIRTINIMO
2018-05-30
12:40:46
T1-188 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS ( SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ) 2017 M. VEIKLOS ATASKAITOS
2018-05-30
09:27:11
T1-186 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., RUKAINIŲ SEN., BAREIKIŠKIŲ K., V. SIROKOMLĖS G. 5 PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE
2018-05-25
14:07:33
T1-177 DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS REZULTATŲ
2018-05-18
13:35:23
T1-175 DĖL KELIŲ IR GATVIŲ ĮTRAUKIMO Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠĄ TVARKOS APRAŠO KEITIMO
2018-05-18
13:13:43
T1-182 DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2018 METAIS
2018-05-18
13:12:20
T1-181 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., AVIŽIENIŲ K., BUKIŠKIO K., PIKUTIŠKIŲ K., RIEŠĖS K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTŲ TERITORIJŲ, SUFORMAVIMO
Shadow up