kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Neįgaliesiems Vilniaus rajono gyventojams teikiama pagalba namuose

Nuo mobilios vonios iki moralinio asmens palaikymo – negalią turintys suaugę ir senjorai gali Vilniaus rajone naudotis integralios pagalbos paslauga.


Paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose. Paslauga taip pat padeda šeimos nariams integruotis į visuomenę ir darbo rinką, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Vilniaus rajono merė Marija Rekst kviečia gyventojus naudotis šia svarbia paslauga. „Rūpinimasis Vilniaus rajono gyventojais yra mūsų pareiga. Ir šią pareigą vykdome. Kviečiu mūsų gyventojus naudotis integralios pagalbos paslauga“, - skatina merė M. Rekst.

Iki šiol neįgalų asmenį prižiūrintiems šeimos nariams nebuvo sudarytos sąlygos derinti šeimos gyvenimą su darbu. Dėl to mažėjo šeimos pajamos arba gaunamos neįgaliojo pajamos buvo vienintelis šeimos pajamų šaltinis, šeimos nariai patirdavo socialinę atskirtį, prarasdavo darbinius įgūdžius, sveikatą ir finansinius išteklius, jiems trūko bent laikino „atokvėpio“.

Spręsdama šią problemą, nuo 2017 m. sausio mėn. Vilniaus rajono savivaldybė pradėjo teikti suaugusiems asmenims su negalia ir (ar) senyvo amžiaus asmenims integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugas asmens namuose.

„Integralios pagalbos paslauga yra alternatyva ilgalaikei socialinei globai institucijoje. Suaugę šeimos nariai, prižiūrintys savo artimuosius, gali derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, o neįgalūs nesavarankiški asmenys, kuriems nebūtina institucinė socialinė globa, gauna kokybiškas socialines paslaugas“, – sako Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič.

Pagalba teikiama nuo 2 iki 8 val. per dieną iki 5 kartų per savaitę – individualiai įvertinus asmens poreikį pagalbai, gyvenimo ir buities sąlygas bei šeimos narių galimybes padėti. Specialistai taip pat teikia rekomendacijas ir konsultacijas dienos globos ir slaugos klausimais asmeniui ir jo artimiesiems.

„Tai yra labai reikalinga paslauga, gyventojai, jos gavėjai, yra ja labai patenkinti. Ne tik disponuojame visais reikiamais ištekliais, turime netgi, pavyzdžiui, mobilią vonią, bet mūsų slaugytojai neretai atlieka ir psichologo funkciją: išklauso žmogų, palaiko, tiesiog pabendrauja ir praskaidrina nuotaiką senyvo amžiaus žmogui. Paslauga suteikia mūsų žmonėms galimybę kuo ilgiau oriai gyventi savo namuose“, – vertina Socialinės rūpybos skyriaus vyr. specialistė Ana Voitiukevič.

Integrali pagalba teikiama komandos principu. Komandą sudaro: socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai, slaugytojas ir jo padėjėjai.

Slaugytojai padeda asmeniui palaikyti asmens higieną, prižiūri vaistų vartojimą, vykdo pragulų profilaktiką, teikia pagalbą einant pasivaikščioti ir daug kitų funkcijų.

Integralios pagalbos paslauga naudojasi vis daugiau Vilniaus rajono gyventojų. Nuo 2017 metų integralios pagalbos paslaugomis pasinaudojo 75 asmenys.

Integralią pagalbą organizuoja ir koordinuoja Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras. Integralios pagalbos paslaugos finansuojamos Europos socialinio fondo bei Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Nuo 2017 m. integraliai pagalbai teikti Vilniaus rajono savivaldybė išleido beveik 300 000 eurų.

Dėl integralios pagalbos paslaugų asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) turi kreiptis į Juodšilių bendruomenės socialinių paslaugų centrą arba į gyvenamosios vietos seniūniją.

Asociatyvi nuotr. unsplash.com 

 

Shadow up