kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Sėkmingai vykdomas projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

30 Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų, turinčių 1–4 klasėse ne mažiau kaip 30 ir 5–8 klasėse ne mažiau kaip 40 mokinių, dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), kuris yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Švietimo prieinamumo didinimas“ finansuojamas veiklas.


Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, o uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto vykdymo metu, 2018 m. mokyklos gavo įvairias mokymo priemones 1–4 klasių pasaulio pažinimui mokyti: termometrus, lupas, mikroskopus, gamtos tyrinėjimo rinkinius, matavimo indus ir cilindrus, mėgintuvėlius, tiriamųjų darbų įvairių lėkštelių rinkinius, žiūronus, kompasus, rinkinius mechanikos bandymams atlikti, optikos rinkinius, magnetus ir metalinių plokštelių rinkinius, naudingų iškasenų rinkinius, elektros grandinės rinkinius, mini meteo stoteles, svarstykles, šaldiklius, virykles ir kt. Bendra suma už gamtos ir technologinių mokslų ugdymo priemonių komplektus siekė 81,5 tūkst. Eur.

Šiais metais ir vyresnių klasių mokiniams (5–8 klasių) buvo įgytos svarbios gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonės, kurių vertė siekė net 87 tūkst. Eur. Siekiant padėti mokiniams lengviau mokytis gamtos mokslų, buvo įgytos įvairios naudingos mokymosi priemonės: geometrinės optikos, mechanikos, mikrovaldiklių, elektronikos, magnetų, skirtingo medžiagų tankio kūnų bei maketavimo rinkiniai, multimetrai, anglies dioksido dujų, temperatūros, pH jutikliai, Petri lėkštelių ir mėgintuvėlių rinkiniai, kompasai, svarstyklės, kaitinimo plytelės, vandens kietumo matuokliai, fosfatų jonų kiekio vandenyje nustatymo rinkiniai ir kt.

Projekto svetainėje „Vedlys“ yra metodinė medžiaga mokytojams – pamokų aprašymai, kuriuose patariama, kaip atlikti gamtamokslinius tyrimus naudojantis gautomis priemonėmis, saugiai ir tinkamai elgtis su sudėtingesne komplekto įranga. 

Tikimasi, kad šios priemonės padės mokiniams lengviau įsisavinti gamtos mokslų sąvokas, įgyti gebėjimų, kurie padėtų pažinti pasaulį ir išsiugdyti vertybines nuostatas, o įgyvendinus projektą bus pagerinta gamtos ir technologinių mokslų ugdymo kokybė.


Daugiau informacijos apie ES finansuojamus projektus įgyvendinamus Vilniaus rajone galite rasti: /go.php/lit/IMG/2082.

 Asociatyvi nuotr. unsplash.com

Shadow up