kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono amatininkai ir etnografinis ansamblis „Verdenė” dalyvavo viduramžių šventėje Polocke

Š. m. rugpjūčio 30 – rugsėjo 1 dienomis Vilniaus rajono amatininkai ir Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Buivydiškių skyriaus etnografinis ansamblis „Verdenė” dalyvavo tarptautiniame festivalyje „Kelias nuo vikingų iki graikų”, kuris vyko Baltarusijos seniausiame mieste Polocke.


Festivalis skirtas Baltarusijos, Latvijos ir Lietuvos viduramžių istoriniam ir kultūriniam paveldui, seniesiems amatams populiarinti, turizmui vystyti. Tris dienas vykusiame festivalyje Vilniaus rajono amatininkai demonstravo tradicinius amatus: akmens apdirbimo amatą pristatė Robertas Strazdas, juostų pynimą, žaislininkystę ir vaikų žaidimus – Jurgita Kaščiukaitė-Kutkienė.  Ansamblis „Verdenė” koncertavo miesto centre bei parke, kur pristatė senovines lietuvių sutartines bei dainas. „Verdenės” parengtas repertuaras puikiai įsiliejo į viduramžių šventės tematiką. Ankstų sekmadienio rytą folkloro ansambliai, dalyvaujantys viduramžių festivalyje sveikino saulę dainuodami senovinėse valtyse, kurios plaukė Dvinos upe.  Tris dienas trukusi išvyka buvo pilna gerų įspūdžių, kupina naujų pažinčių ir suteikė galimybę susipažinto su tradicinių amatų puoselėtojais iš Latvijos, Baltarusijos ir Rokiškio. Dalyvavimas turiningoje festivalio programoje priartino festivalio dalyviams turtingąją Polocko istoriją – neatskiriamą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos dalį.  

Festivalis buvo suorganizuotas kaip viena iš projekto „Atraskime regionų šaknis iš naujo“, Nr. ENI-LLB-1-108, įgyvendinamo pagal Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą, veiklų.

Projektas orientuotas į nematerialaus kultūros paveldo, kuris apima tradicijas, tradicinius amatus, įgūdžius, folklorą, puoselėjimą ir išsaugojimą. Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos organizacijos susitelkė bendrai kultūrinei veiklai, iš pirmo žvilgsnio dažnai nematomų vietinio kultūros paveldo vertybių atradimui ir sklaidai.

Partneriai: pareiškėjas – Žiemgalės planavimo regionas (Latvijos Respublika); Polocko rajono vykdomojo komiteto Švietimo, sporto ir turizmo skyrius (Baltarusijos Respublika); Vilniaus rajono savivaldybės administracija (Lietuvos Respublika); Neretos savivaldybė (Latvijos Respublika); Jekabpilio miesto savivaldybė (Latvijos Respublika); Rokiškio krašto muziejus (Lietuvos Respublika).


Shadow up