kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Sodininkų bendrijos „Žara“ narių žiniai

Š. m. birželio 15 d. 10 val. sodininkų bendrijos teritorijoje (Žaros 2-ji gatvės pradžia, prie skelbimų lentos) bus šaukiamas sodininkų bendrijos „Žara“ visuotinis narių susirinkimas pagal darbotvarkę.


Susirinkimo darbotvarkė:

1. Sodininkų bendrijos valdybos ataskaita;

2. Revizijos komisijos ataskaita;

3. Sodininkų bendrijos „Žara“ dalinis įstatų (toliau tekste – Įstatų) pakeitimai:

  • Įstatų 21 punktą išdėstyti sekančiai – „bendrijos valdyba renkama iš penkių narių  trijų metų laikotarpiui“;
  • Įstatų 22 punktą išdėstyti sekančiai – „visuotinis bendrijos narių susirinkimas iš išrinktų valdybos narių išrenka valdybos pirmininką, o valdybos pirmininkas vadovauja valdybai“;
  • Įstatų 24 punkte išbraukti sakinį – „informaciją apie susirinkimą kiekvienas bendrijos narys turi gauti raštu ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki susirinkimo“;
  • Įstatų 26 punktą išdėstyti sekančiai – „bendrijos narių sprendimai dėl lėšų skolinimosi, dėl bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo yra teisėti, jei už juos balsuoja daugiau kaip 2/3 bendrijos narių“;
  • Įstatų 38 punktą išdėstyti sekančiai – „bendrijos valdyba, 1/10 bendrijos narių ar revizijos komisija, priėmę sprendimą sušaukti narių susirinkimą, privalo ne vėliau kaip 14 dienų iki susirinkimo dienos, informuoti bendrijos narius, paskelbiant  apie tai bendrijos  skelbimų lentoje ir Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje. Sprendime  turi būt nurodyta: susirinkimo data, laikas, vieta, darbotvarkė, sprendimų projektai“;
  • Įstatų 63 punktą išdėstyti sekančiai – „asmenys, tame tarpe ir juridiniai, kurie sodo teritorijoje įsigyja žemės sklypą ir nepageidauja ar negali tapti bendrijos nariais, taip pat asmenys, išstoję iš bendrijos, arba iš jos pašalinti, už visas paslaugas ir naudojimąsi bendro naudojimo objektais moka sodininkų bendrijos Žara visuotinio narių susirinkimo patvirtintą metinį mokestį“;
  • Įstatų 29.21 punktą panaikinti.

4. Mokesčių nustatymas  bendrijos nariams ir kitiems asmenims už 2020 metus;

5. Sodininkų bendrijos „Žara“ teritorijoje visiems esantiems sklypų savininkams nustatyti metinį 5 (penkių) eurų mokestį  už 1 arą;

6. Išlaidų sąmatos 2020 metams tvirtinimas (valdybos išlaidoms – 300 (trys šimtai) eurų. Likusias surinktas lėšas skirti kelių priežiūrai ir aplinkos tvarkymui);

7. Valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai.

 

Susirinkus mažiau nei pusei sodininkų bendrijos narių, susirinkimas bus laikomas neįvykusiu. Pakartotinis sodo bendrijos narių susirinkimas įvyks š. m. birželio 29 d. (šeštadienį) 10 val., toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.

 

Sodininkų bendrijos „Žara“ valdyba

Shadow up