kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pažinkime savo kraštą

Vietovardis arba toponimas – tai tikrinis bet kokio geografinio objekto (vietovės) pavadinimas. Vietovardžiai yra vienu iš nematerialiojo kultūros paveldo elementų. Jie yra neatsiejami nuo geografinių objektų, kuriuos jie įvardija. Objektams nykstant, juos pertvarkant ar naikinant, bet nekaupiant apie juos informacijos, jų pavadinimai gyvojoje vartosenoje gali išnykti arba būti iškreipti.


Vietovardžių keitimo ar nykimo priežastys įvairios. Praeitame amžiuje Lietuvos teritorijos vietovardžių  kaita daugiausia buvo susijusi su kraštovaizdžio pokyčiais dėl masinės kolektyvizacijos, melioracijos, krašto okupacijos ir sovietizacijos. Dabar vietovardžių nykimas siejamas su šalies demografiniais pokyčiais. Ištuštėjus Lietuvos kaimams, sugriuvus sodyboms ar dėl kitų priežasčių, priimami sprendimai kaimus sujungti ar naikinti. Registro cento duomenimis, vien per paskutiniuosius penkerius metus Lietuvoje išregistruota 240 kaimų.

Vietovardžiai yra svarbi mūsų kalbos dalis. Tai labai seni žodžiai, kurie slepia daug paslapčių. Vietovardžiais domisi ir istorikai, ir geografai, ir etnografai. Senieji Vilniaus istorikai (T. Narbutas, M. Balinskis, J. Kraševskis ir kt.) savo darbuos, skelbtuose dar XIX a. pirmoje pusėje, bandė aiškintis vieno kito vietovardžio, ypač Vilniaus miesto priemiesčio, kilmę. Pirmasis kalbininkas, savo darbuose palietęs Vilniaus krašto vietovardžius, buvo K. Būga. Čia dar reikėtų panėti T. Vrublevskį. XX amžiuje vietovardžius tyrinėjo kalbininkas, profesorius Aleksandras Vanagas, Lietuvos geografas Stanislovas Tarvydas. Daug Lietuvos vietovardžių surinko kalbininkas, vertėjas Juozas Balčikonis. Kalbininkas Aldonas Juozapas Pupkis parengė tokius leidinius, kaip: „Vietovardžiai – praeities liudytojai“, „Vietovardžių žodynas“. Ypatingą dėmesį krašto vietovardžiams skyrė filologijos mokslų daktaras Jonas Jurkštas.

2019-uosius Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Vietovardžių metais. Tai gali bent iš dalies sustabdyti nepaliaujamą jų nykimą. Tikimasi ne tik atkreipti visuomenės dėmesį į nykstančius vietovardžius, tačiau, išnaudojant nematerialiosios etninės kultūros lobius, ugdyti ir stiprinti pilietiškumą.

Ta proga gegužės 24 d. Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre vyko viktorina „Vilniaus rajono vietovardžiai“. Viktorinos tikslas – Vilniaus rajono vietovardžių pažinimas.

Tarpusavyje varžėsi trys komandos: „Smalsuolės“, „RDKC“ ir „Rumianek“. Žaidėjai turėjo atlikti kelias užduotis. Viena iš užduočių – sugalvoti savo komandai pavadinimą ir trumpai prisistatyti. Po to komandos turėjo atsakyti į, kartais nelabai lengvus, viktorinos klausimus. Pavyzdžiui, žaidėjai turėjo pateikti citatos autoriaus pavardę arba pagal papasakotą legendą atspėti vietovės pavadinimą. Viktorinos metu dalyviai ir svečiai galėjo sužinoti legendas susijusias su tokiomis vietovėmis kaip Nemenčinė, Karviai ir Maišiagala.

Tuo metu, kai komisija analizavo viktorinos rezultatus, dalyviai turėjo galimybę peržiūrėti filmą apie Lietuvos kelių istoriją.

Viktorinoje laimėjo komanda „RDKC“. Laimėtojai ir visi dalyviai buvo apdovanoti gražiais prizais.


Tekstas ir nuotr. Andžej Aškelovič

 

                                                                                     

 

 

                     

 

Shadow up