kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centre – Globos centras dirba jums ir dėl jūsų

Buvimas su vaikais gydo sielas 
(F. Dostojevskis)

Gegužės 8-ąją Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras pirmą kartą organizavimo viešinimo ir gerosios patirties dalinimosi renginį „Globos centras dirba jums ir dėl jūsų“. Į renginį atvyko per trisdešimt Vilniaus rajone gyvenančių globėjų, jų globojamų vaikučių bei kitų šeimos narių.


Centro direktorė Justina Turbienė sveikino visus susirinkusius globėjus, atvykusius kaimyninio rajono svečius bei dėkojo už tai, kad čia susirinkę žmonės vykdo kilnią misiją – suteikia vaikui, likusiam be biologinių tėvų globos, šeimą bei meilę. Su globėjais susitikti atvyko Vilniaus rajono savivaldybės Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska bei kito, Vilniaus rajone veikiančio Globos centro darbuotojos Alina Vengrovska ir Darja Bondareva.

Po trumpo Globos centro veiklos pristatymo susirinkusiems gerąja patirtimi apie globos veiklą dalinosi Širvintų rajono globėjų draugijos pirmininko pavaduotojas, globėjas bei budintis globotojas, sukaupęs nemenką patirtį paauglių su elgesio sutrikimais globoje, Sigitas Kirtiklis. Jis pasakojo, kaip, būdamas Vaiko teisių apsaugos darbuotoju-gynėju, jis kiek iš arčiau susipažino su vaiko globos veikla ir užsikrėtė tuo bei užkrėtė vaikų globa savo artimuosius. Sigitas neslėpė, kad globojant vaiką pasitaiko ir sudėtingų, sunkiai išsprendžiamų situacijų, bet jos greitai užsimiršta, kai jau suaugę vaikai vėl ir vėl globėją prisimena ir skambina patarimo kaip tikram tėvui bei dalinasi savo pasiekimais su visa globėjo šeima.

Renginyje savo patirtimi apie vaikų globą bei galiausiai įvaikinimą dalinosi ir jau esami įvaikintojai. Daug naudingos informacijos išsakė budinti globotoja, kuri savo šeimoje augino net 18 biologinių tėvų netekusių vaikučių. Dauguma laikinai globojamų jos vaikų grįžo į šeimą ir toliau laimingai gyvena su biologiniais tėvais, o su kai kuriais vaikais meile bei šeimos šiluma dalinasi įvaikintojų šeimos.

Ne vienas Vilniaus rajono globėjas pripažino, kad tokiame renginyje, kuriame susirinko tiek daug vaikus globojančių žmonių, dalyvauja pirmą kartą ir tikrai liko sužavėti atvykusių į renginį žmonių gerumu, užuojauta bei supratingumu. Globos centras tikisi, kad šis renginys taps atspirties tašku toliau kuriant ir plečiant globėjų ir įtėvių tarpusavio palaikymo, o su darbuotojais paramos ir bendradarbiavimo, ryšius.

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras pilnu pajėgumu savo veiklą pradėjo vykdyti nuo šių metų vasario 1 d. Globos centras – tai socialinių paslaugų įstaiga, kuri, įgyvendindama vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, perduoda likusį be tėvų globos, socialinę riziką patiriantį vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, siekiant grąžinti vaiką į šeimą. Globos centrai vykdydami veiklą organizuoja budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) ir įtėvių  paiešką, mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo GIMK programą ir reikiamą  pagalbą globėjams (rūpintojams),  įtėviams, šeimynų dalyviams.


Shadow up