kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vyko Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų konferencija „Mokykla šiandien ir rytoj. Gerosios patirties sklaida“

Šiandien, balandžio 23 d., Vilniaus rajono švietimo įstaigų atstovai rinkosi į Vilniaus rajono savivaldybės Švietimo skyriaus bei Savivaldybės Švietimo įstaigų metodinės tarybos organizuojamą konferenciją „Mokykla šiandien ir rytoj. Gerosios patirties sklaida“, kurios tikslas – skatinti Vilniaus rajono švietimo bendruomenę aktyviai lavinti profesines kompetencijas, aptarti veiksmingus pedagoginės veiklos būdus bei numatyti pagrindines darbo tobulinimo kryptis.


Konferencijos pradžioje visus gausiai susirinkusius pasveikino Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst. Merė savo kalboje pasveikino visus su didžiąja pavasario švente – Šv. Velykomis: „Nuo Jūsų priklauso mūsų jaunos kartos ateitis, todėl ačiū Jums už kasdienį svarbų darbą Vilniaus rajono mokinių gerovei. Tegul Jėzaus Kristaus Prisikėlimo dvasia suteiks Jums daugiau drąsos ir jėgų tokiame sudėtingame bei atsakingame darbe. Tekaraliauja Jėzus Kristus Jūsų širdyse ir Jūsų šeimose“, – su gražiausiais palinkėjimais į susirinkusius kreipėsi Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst.  

Prisijungdama prie sveikinimų Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Sofija Ryžova pasidžiaugė gausiai susirinkusia kūrybiška bei atsakinga Vilniaus rajono švietimo bendruomene: „Pedagogų, mokytojų darbas yra labai atsakingas ir svarbus. Džiaugiuosi, kad šiandien tiek daug Jūsų susirinko ir kiekvienas iš Jūsų turi kuo pasidalyti su kolegomis. Jūsų kūrybiškumui nėra ribų ir tikiuosi, kad šiandien įgausite dar daugiau naudingų žinių, kurias panaudosite savo darbuose. Linkiu sėkmingo ir gero darbo“, – tarė S. Ryžova.

Švietimo skyriaus vedėja trumpai aptardama naujausias švietimo aktualijas, išryškino Vilniaus rajono savivaldybės merės nuolatines pastangas ir dėmesį siekiant sukurti Vilniaus rajono mokiniams ir jų mokytojams geresnės kokybės ugdymosi ir darbo sąlygas. Šiuo metu yra renovuota net apie 80 proc. Vilniaus rajono švietimo įstaigų. Renovuoti pastatai, atnaujintos erdvės ir įgytos mokymosi priemonės užtikrina geresnes sąlygas ne tik mokytis, bet ir dirbti. S. Ryžova savo kalboje taip pat pasidžiaugė, kad nuo šių metų, Vilniaus rajono savivaldybės merės iniciatyva, yra kompensuojamos Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidos.

Po išsakytų kalbų ir sveikinimų, konferencijos dalyviai – Vilniaus rajono švietimo įstaigų lietuvių, rusų ir lenkų mokomąja kalba švietimo įstaigų vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai (psichologai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, logopedai) pristatė pranešimus apie veiksmingus pedagoginės veiklos būdus, idėjas bei jų taikymą ir panaudojimą siekiant užtikrinti efektyvų edukacijos procesą. Netrūko ir konkrečių pavyzdžių dalijantis gerąja patirtimi.

Pranešimų skaitymo metu, dalyviai nustebino ne tik skaitomų pranešimų gausa (pristatyti 22 pranešimai), bet ir įgyvendinamų edukacinių veiklų kūrybiškumu bei reikšmingomis idėjomis. Pristatyti įdomūs ir veiksmingi pedagoginės veiklos būdai darbui su mokiniais: darbo metodai su grožinės literatūros tekstu; švietimo pagalbos poreikio svarba ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui; išvyka, kaip mokymosi metodas; dramos metodai anglų kalbos pamokose; XXI a. gebėjimų ugdymas; efektyviausias įsivertinimo būdas; drausmė klasėje – mokytojo kompetencijos ir moralinės atsakomybės klausimas ir kitos aktualios temos. Atvykę svečiai taip pat pasidalijo Erasmus+ bei „Pažink valstybę“ projektų veiklų rezultatais, nauda ir poveikiais. Nesuabejota ir šių projektų naudą – projektų veiklos, tai geriausios pamokos, o įgauta patirtis vertinga tiek mokiniams, tiek mokytojams.

Po perskaitytų pranešimų visi taip pat galėjo susipažinti su konferencijų dalyvių surengta paroda bei padiskutuoti ir pasidalyti savo įžvalgomis bei žiniomis, kurios bus naudingos profesinėje veikloje.

Užbaigiant konferenciją visiems dalyviams buvo įteikti Lietuvos vaikų ir jaunimo centro akredituotos pažymos už dalyvavimą, pranešimo skaitymą bei metodinės medžiagos paruošimą parodai.

Su konferencijos rezoliucija galite susipažinti čia.

     
   
     
     

 

 

Shadow up