kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pradėtas vykdyti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos inicijuotas ES paramos lėšomis dalinai finansuojamas vietos projektas „Verslo vektorius”


Projektas „Verslo vektorius” įgyvendinamas pagal Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos II prioriteto „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų verslumo ir ekonominio aktyvumo didinimas“.


Š. m. kovo 21 d., Europos parko konferencijų ir renginių komplekse įvyko informacinis projekto pradžios renginys.

Gausiai susirinkusius Vilniaus rajono verslininkus, kitus ūkio subjektus, LR Žemės ūkio ministerijos atstovą, Vilniaus rajono tarybos narius bei Vilniaus rajono vietos veiklos grupę pasveikino ir savo planų realizavimo linkėjo Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Česlav Olševski, taip pat sveikinimo žodžius tarė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Robert Komarovski. Renginio metu vietos valdžios atstovai pristatė projektą, projekto tikslus, numatytas mokymų temas bei galimybę juose dalyvauti.

LR Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyr. specialistė Ilona Sadovskaitė pristatė pranešimą apie galimybes pasinaudoti parama iš LEADER programos. I. Sadovskaitė pažymėjo, kad ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą.  

Renginį pratęsė UAB „TMD partneriai" konsultantas Deividas Rafanavičius, kuris skaitė pranešimą „Aplinka, kurioje kuriame verslą: pagrindiniai iššūkiai ir jų įveikimo priemonės”.

Pranešimo metu kalbėta:

- Nuo ko priklauso žmonių/klientų pasitenkinimas, bei kaip jį galima valdyti;

- Pagrindiniai klientų sąmonės ir lūkesčių pokyčiai po ekonominės recesijos;

- Ko klientai gali tikėtis artimiausiu metu;

- Kodėl mes sąmoningai ar nesąmoningai priešinamės aplinkos pokyčiams;

- Esminės nuostatos šiandien trukdančios mūsų verslams plėstis ar tapti efektyvesniems;

- Kodėl išnyko neandertaliečiai ir kodėl kai kurie žmonės „niekada nieko negali".

Vietos projekto įgyvendinimo metu Vilniaus rajono smulkaus ir vidutinio verslo ūkio subjektams ir (ar) jų atstovams, siekiant tobulinti Vilniaus rajono verslininkų ir kitų ūkio subjektų žinias bei įgūdžius, bus organizuojami įvairių kompetencijų mokymai ir informaciniai renginiai. Suplanuota projekto trukmė – 8 mėnesiai.

Įgyvendinant vietos projekto veiklas bus vykdomi įvairių kompetencijų mokymai: „Klientų aptarnavimas“, „Derybos”, „Pardavimai”, „Susirinkimų valdymas”, „Streso valdymas”, „Lyderystė ir vadovavimas“, „Asmeninis efektyvumas”, „Klientų pažinimas”, „Mokesčiai ir teisės pagrindai“, „Finansai ne finansininkams“. Projekto tikslinė grupė -Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje registruoti smulkaus ir vidutinio verslo ūkio subjektai.

Šio projekto įgyvendinimo partneris - mokymų ir konsultavimo kompanija UAB „TMD partneriai”, kuri rinkoje užima tvirtą ir pagrįstą inovacijų lyderių, nestandartinių sprendimų kūrėjų, ambicingų projektų įgyvendintojų poziciją. Plačiau apie šią kompaniją galite rasti internetinėje svetainėje www.tmd.lt.

Shadow up