kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono Kultūros paveldo objektų bei vertybių savininkų ir valdytojų dėmesiui

Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, planuodamas kultūros paveldo apskaitą, sudarė kultūros paveldo objektų, kuriems bus rengiama apskaitos dokumentacija ir tikslinami duomenys Kultūros vertybių registre 2019 m., sąrašus.


Siekdami, kad informacija apie planuojamas tikslinti vertingąsias savybes pasiektų kuo daugiau kultūros vertybių savininkų bei valdytojų, skelbiame kultūros paveldo vietovių ir objektų Vilniaus rajone sąrašus bei informaciją, kur reikia kreiptis norint sužinoti smulkesnę informaciją dėl vertybių apskaitos dokumentų tvarkymo ir terminų.

Planuojant apskaitą yra palikta galimybė kreiptis dėl apskaitos dokumentacijos kultūros vertybėms parengimo papildomai. Tam dokumentacijos rengimo plane yra palikta laisvų vietų, kurios 2019 m. eigoje bus užpildomos atsižvelgiant į piliečių bei institucijų gautus prašymus.

Kultūros paveldo departamentas, planuodamas apskaitos dokumentų rengimą, vadovaujasi šiais prioritetais:

1. Suplanuoti tvarkybos darbai ar objektams kyla sunaikinimo grėsmė;

2. Paskirtos Europos Sąjungos fondų ir kt. tarptautinės paramos lėšos;

3. Vietovės atrinktos pagal Kultūros paveldo departamento teritorinių skyrių atliekamos kultūros paveldo vietovių 2017-2019 m. stebėsenos planą, suderintą su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

4. 2018 m. gauti Kultūros paveldo departamento teritorinių skyrių, savivaldybių, institucijų bei piliečių prašymai.

5. 2019 m. numatytas individualių apsaugos reglamentų rengimas, formuojami arba tikslinami žemės sklypai kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose.

6. 2019 m. programoje, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 

Seimo paskelbtus Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataro, Lietuvės Laisvės Kovos Sąjūdžio vyriausiojo vado Jono Žemaičio – Vytauto metus, išskirtinis dėmesys skiriamas Lietuvos partizanų kapų, kovos ir žūties vietų registravimui (15 objektų).  

Daugiau informacijos rasite čia.

 

Shadow up