kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2018 m. veiklos ataskaitos pristatyme – bendradarbiavimo ir pasiektų rezultatų aptarimas

Šiandien, paskutinio žiemos mėnesio 1-ąją dieną, Vilniaus rajono policijos komisariate vyko metinis ataskaitos pristatymas, kuriame tradiciškai dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės atstovai. Renginio metu aptarta ne tik 2018 metų veikla, pasiekimai ir numatytos reikšmingos šių metų veiklos kryptys, bet ir pasidžiaugta glaudžiu tarpinstituciniu bendradarbiavimu.


Plėtojant ilgametį ir glaudų bendradarbiavimą su Vilniaus rajono policijos komisariatu, veiklos ataskaitos pristatyme dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst kartu su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atstovais. Policijos komisariato salėje susirinko gausūs būrys svečių: Vilniaus aps. VPK viršininkas Saulius Gagas, Vilniaus apylinkės prokuratūros, Vilniaus probacijos, Vaiko teisių apsaugos skyriaus Vilniaus rajone atstovai. Susipažinti su Vilniaus rajono policijos praėjusių metų veikla atvyko ir Vilniaus rajono savivaldybės seniūnai – Eduard Puncevič ir Miroslav Gajevski. Pristatyme taip pat dalyvavo ir su policijos veiklos rezultatais susipažinti atvyko policijos komisariato darbuotojai ir pareigūnai, Vilniaus r. PK policijos rėmėjai, Vilniaus rajono Saugios kaimynystės grupių atstovai.

Pasveikinęs visus susirinkusius, komisariato viršininkas Arvydas Sinis pristatė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2018 m. veiklos ataskaitą, išskiriant pagrindinius svarbius nuveiktus darbus, kilusius iššūkius bei numatant šių metų veiklos kryptis. Ataskaitos pristatymo metu pasidžiaugta gerais rezultatais – 2018 metais nustatyti 5 sisteminių nusikaltimų darymo atvejai Vilniaus rajono teritorijoje. Svarbiais pasiekimais komisariato viršininkas išskyrė ir policijos darbo organizavimą, darbo sąlygų kokybės tobulėjimą – sutrumpėjo ikiteisminio tyrimo atlikimo terminai, buvo aktyviai taikytas supaprastintas bylų tyrimo procesas, pagerėjo materialinis bei techninis policijos aprūpinimas bei nuosekliai buvo įgyvendinama „Programa 1000“.

Kalbant apie reikšmingus pasiekimus, pasidžiaugta aktyvia prevencine veikla ir glaudžiu tarpinstituciniu bendradarbiavimu. 2018 metais Vilniaus rajone buvo sėkmingai įgyvendintos 4 prevencinėms programoms: „Stop naujoms tragedijoms keliuose“, „Saugios aplinkos kūrimas su bendruomene“, „Policija – visuomenės dalis“ bei „Mano savisauga“, prie kurių įgyvendinimo prisidėjo ir Vilniaus rajono savivaldybė.

Po 2018 metų veiklos ataskaitos aptarimo, atėjo laikas sveikinimams ir padėkai už darbą Vilniaus rajono labui. Pristatymo susitikime dalyvavusi Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst pasidžiaugė glaudžiais bendradarbiavimo ryšiais ir padėkojo už atsakingą darbą: „Šiandien susirinkome aptarti svarbius veiklos rezultatus ir nors mūsų darbo funkcijos skiriasi, mūsų bendradarbiavimas turi vieną bendrą tikslą – dirbti mūsų gyventojų saugumui ir gėrovės užtikrinimui. Kartu pasieksime daug naudingų darbų, kad Vilniaus rajonas darniai klestėtų“, – dėkodama pareigūnams už bendradarbiavimą, susirinkusiems tarė merė. Kalbėdama apie bendradarbiavimo naudą, merė taip pat perdavė geriausius padėkos ir pagyrimo žodžius komisariato darbuotojams nuo Savivaldybės administracijos specialistų.

Kaip ir kiekvienais metais, merė Marija Rekst įteikė komisariato darbuotojams padėkas už nuoširdų bendradarbiavimą, profesionalumą, atsakingumą, rezultatyvų darbą saugant ir ginant Vilniaus rajono gyventojus. Merės padėkos buvo skirtos Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato viršininkui Arvydui Siniui, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato I-ojo veiklos skyriaus viršininkui Bogdanui Antonovičiui, vyriausiesiems I-ojo veiklos skyriaus tyrėjams Stanislavui Voicechovskiui, Kšyštofui Kondratovičiui, vyriausiems I-ojo veiklos skyriaus tyrėjams Rolandui Vaičiūnui, Tadeušui Makovskiui ir vyresniajai tyrėjai Boženai Klusovskajai, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato II-ojo veiklos skyriaus vyriausiesiems tyrėjams Jurijui Kravčionok ir Sauliui Nevardauskui.

Prie sveikinimų prisidėjo ir Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Saulius Gagas, pagirdamas savo kolegas už puikius 2018 m. veiklos rezultatus. „Policija yra įrankis atskleisti nusikaltimus bei vykdyti prevenciją, bet mes vieni negalime visko padaryti. Mes turime visi rūpintis mus supančia aplinka ir kitais. Džiaugiuosi, kad ir Savivaldybė prisideda prie saugios aplinkos kūrimo savo programomis ir lėšomis – bendras supratimas, programų vykdymas ir visuomenės ugdymas, policijai yra labai svarbus“, – tarė S. Gagas.

 

 

Shadow up